نظرسنجی از بازدیدکنندگان نخستین جشنواره استانی اراک


نظرسنجی از بازدیدکنندگان نخستین جشنواره استانی اراک
این بررسی بر اون هست تا ویژگیهای فردی و نظرات سه گروه از افراد را نسبت به جشنواره هستانی مطبوعات مشخص کند.


نظرات مردم درباره برنامه بعد از خبر در بهمن ماه 1372
این گروهها عبارتند از: -1 بازدیدنمايندگان از جشنواره هستانی (اراک ).


نظرات نمازگزاران جمعه تهران درباره شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 1372
-2 افرادی که از جشنواره هستانی (اراک ) بازدید نکرده‌اند.


نظر پیامگیران کودک و نوجوان دربارهء برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
-3 نمایندگان مطبوعات شرکت‌نماينده در جشنوارهء هستانی.


نظرخواهی از کودکان و نوجوانان شهر تهران دربارهء سریال‌های داخلی و خارجی برنامه کودک و نوجوان
جامعهء آماری در بخش اول کلیه افرادی هستند که از نمایشگاه مطبوعات بازدید کردند.


نظرخواهی از مردم تهران دربارهء ویژه‌نامهء برنامه‌های سیزده رجب
در بخش دوم افرادی هستند که به هر دلیلی موفق به بازدید از نمایشگاه نشده بودند، و در بخش سوم کلیهء نمایندگان مطبوعات شرکت نماينده در نمایشگاه هستند.


نظرخواهی از مردم تهران در مورد برنامهء رادیوئی (صبح جمعه با شما)
روش پژوهش پیمایشی و لوازم تحقیق پرسشنامه هست .


نظرسنجی از مردم تهران دربارهء سفر رئیس جمهور به اردبیل
یافته‌ها نشان می‌دهد که برگزاری چنین نمایشگاههایی به تبادل تجارب و بالا رفتن میزان آگاهی هست دست‌اندرکاران مطبوعات منجر می‌شود، انگیزه مطالعه مطبوعات را در امت تقویت می‌کند و یک حرکت و اقدام مثبت و مهم فرهنگی تلقی می‌گردد.


نظرسنجی از مردم تهران دربارهء طنز تلویزیونی
نمایشگاه از نظر وقت و طول مدت برگزاری در سطح مطلوبی بوده، اما از نظر مدیریت و تبلیغات نمایشگاه و مکان برگزاری اون ضعفهایی داشته هست .

اکثریت بازدیدنمايندگان نمایشگاه را جوانان تشکیل داده‌اند و نسبت جنسی بازدیدنمايندگان تقریبا" متعادل بوده هست .

تعداد نشریات حاضر در نمایشگاه جشنواره هستانی مطبوعاتی در اراک 95 عنوان نشریه بوده که در حد مطلوبی نیست .
88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews