مطالعه جامع زیست بوم بویراحمد علیا (2)


مطالعه جامع زیست بوم بویراحمد علیا (2)
مطالعه عمومی زیست بوم بویراحمد علیا (2) شامل بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، منابع و امور زیربنایی قلمرو ایل بویراحمد علیا (2) در دو محل ییلاقی و قشلاقی هست .


عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر سرقت بین جوانان زیر 25 سال شیراز
مطالعه مذکور بخشهای فوق را به صورت اجمالی جهت شناخت کلی محدوده مورد مطالعه و نیز شناخت محل‌های دارای قابلیت اسکان عشایر مورد تحقیق و بررسی برنامه داده هست .


بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی فرزندان ترخیص شده از مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی طی سالهای 65 تا 74


نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews