موانع و مشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیر دولتی در چند شهر ایران دانشکده هنر


موانع و مشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیر دولتی در چند شهر ایران دانشکده هنر
این طرح در ادامه پژوهش در سال 1379 ( که در شهر شهرستان تهران انجام گردید ) در صدد هست شاخص های پژوهش را در سایر هستانهای کشور بررسی نماید.


بررسی هنر ستان صنعتی تهران و رابطه تعلیم و تربیت و شغل نزد هنر جویان و فارغ التحصیلان


بررسی و تحقیق زنان خودفروش شهر تبریز


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews