نیازسنجی فضاها و کالاها و فعالیت‌های فرهنگی در استان سمنان


نیازسنجی فضاها و کالاها و فعالیت‌های فرهنگی در استان سمنان
در این پژوهش از طریق سه پرسشنامه فضاهای فرهنگی خالی در هستان محاسبه شده هست همچنین علایق اونان به فعالیتهای ورزشی وفرهنگی ومیزان اشتغال اونان به این فعالیتها بدست آمده هست.


قند و شکر در ایران و تاثیر برنامه‌های عمرانی براین صنعت


آداب و رسوم عشایر سهند


70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews

بررسی اثرات اجتماعی فعالیتهای سازمان ریشه‌کنی مالاریا در روستاهای آذربایجان شرقی از سال 1335 تا 1347
عوامل اجتماعی و اقتصادی جرم جوانان در ایران
بررسی شیلات شمال (بندر پهلوی) و وضع صیادان (ماهیگیران) این شهر
پسته کرمان
مقایسه پاره‌ای از خصوصیات دموگرافیک شهر تهران بین دو سرشماری عمومی 1335 - 45
بررسی برخی عوامل موثر بر گرایش ضدارزشی دانش‌آموزان پسر دبیرستانهای شهر خرم‌آباد
علل همبندی شبکه بین گروهی: عوامل موثر بر همبندی شبکه بین خانواده‌های تهران
بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی، فرهنگی نوجوانان: مورد مطالعه شهر ارومیه
بررسی تاثیر فرآیند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان مطالعه موردی جوانان شهر جهرم
بررسی و ارزیابی آگاهی سازمانی (سیستم معانی) کارکنان ادارت دولتی شیراز
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به مهاجرت مغزها: (مطالعه موردی دانشگاه شیراز)
بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان مطالعه موردی: زنان شهر شیراز
*