ترجمه فصول 9-8-7-6-5 از کتاب حسابداری صنعتی مدیریت

مطالعه وضعیت لیپیدها و چند عامل خطر آتروژنیک در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه ‏‎(CRF)‎‏ تحت درمان با همودیالیز
تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصاد تاثیر‌گذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی سودآوری شرکتهای دولتی با استفاده از متغیرهای حسابداری و تحلیل‏‎‎‏های مالی طی سالهی 1368-1378
بکار گیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سود آوری شرکتهای پذی
تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریانهای نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده خاویار تولیدی (استحصالی) در ایران و ارتباط بهای تمام شده با قیمت فروش
بررسی کارآیی نسبت‏‎‎‏های مالی تعهدی و نسبت‏‎‎‏های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش‏‎‎‏بینی بازده سهام شرکت‏‎‎‏های پذیرفته شده در ب
بررسی تاثیر اندازه و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین اندازه شرکت و هزینه‏‎‎‏های سیاسی در شرکت توسعه تجارت بین‏‎‎‏الملل راه گستر
اهمیت حوزه های انتخابی دانش،‌ مهارت ها و میزان آموزش دانشگاهی برای ورود به حرفه حسابرسی
بررسی رابطه بین ویژگیهای نرم افزارهای آماده مالی و حسابداری تولید شده و رضایت استفاده کننده‌گان
بررسی تحلیلی سیستم بهای تمام شده در صنعت نوشت افزار ایران
*