بررسی عوامل موثر در انگیزه انتخاب شغل معلمی از دیدگاه دبیران زن شاغل در مراکز دولتی پیش‌دانشگاهی x

بررسی عوامل موثر در انگیزه انتخاب شغل معلمی از دیدگاه دبیران زن شاغل در مراکز دولتی پیش‌دانشگاهییادگیری ارادی و یادگیری اتفاقی
استاندارد کردن پرسشنامه ارجحیت شخصی ادواردز
تحلیل مردم شناختی آداب و رسوم مردم کندلوس
بررسی تاریخ تحولات دیوان برید در حکومت های ایران پس از اسلام از قرن اول تا آغاز قرن نهم هجری
بررسی تطبیقی نسخه های شاهنامه (تا پایان داستان گشتاسب)
جنبه‌های روانی - اجتماعی اطاعت آزادانه و اطاعت اجباری

مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏
جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی عوامل موثر در انگیزه انتخاب شغل معلمی از دیدگاه دبیران زن شاغل در مراکز دولتی پیش‌دانشگاهی


پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در انگیزه انتخاب شغل معلمی انجام شده است . براس دستیابی به هدف مذکور، 300 تن از دبیران زن شاغل در مراکز دولتی پیش‌دانشگاهی شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. و سپس گروه نمونه، پرسشنامه‌ای به همین منظور تنظیم شده بود، تکمیل نمودند، این یک پژوهش همبستگی است که با استفاده از دو شاخص آمار توصیفی و استنباطی به بررسی سه فرضیه اصلی ذیل می‌پردازد. -1 بین عوامل فردی و انگیزه انتخاب شغل معلمی رابطه معنادار وجود دارد. -2 بین عوامل، اجتماعی، فرهنگی خانواده و انگیزه انتخاب شغل معلمی رابطه معنادار وجود دارد. -3 بین عوامل اقتصادی خانواده و انگیزه انتخاب شغل معلمی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که: بین ترتیب تولد، تعداد خواهران، مقطع آغاز به کار، نوع مدرک تحصیلی و اولویت انتخاب معلمان نمونه پژوهش و انگیزه انتخاب شغل معلمی رابطه معنادار وجود دارد. -بین سطح تحصیلات پدر، مادر، و خواهر و اعتقاد و نسبت خانواده معلمان نمونه پژوهش و انگیزه انتخاب شغل معلمی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین از میان عوامل انگیزشی اجتماعی- فرهنگی عوامل انگیزشی فردی بیشترین تاثیر را در انگیزه انتخاب شغل معلمی داشته است .
نمایه ها:
انگیزش |
انتخاب شغل |
معلم |
زن | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بلاغت در قلمرو نقد ادبی (نقد بلاغی)
نمای در تنگ (اثر آندره ژید)
زبآن
Le statut du narrateur dans La Jalousie d ‘ Alain Robbe-Grillet
‏‎The proposition-based last letter cloze test as a measure of language proficiency‎‏
کاربرد نظریه "غریزه مرگ " فروید در اشعار دیلن تامس

وصف و صورتهای خیال در شاهنامه‌های فردوسی
آفرینش انسان از گیاه در اساطیر ایران
ایل احساس/ جستاری در شعر و شاعران ایل بزرگ بویراحمد
بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قرارداد‌های دولت با اتباع بیگانه
راههای ارتقاء علاقه مندی کودکان دبستانی به کتاب و کتابخوانی
تحلیل و بررسی اشعار سیمین بهبهانی

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*