بررسی آموزش و پرورش باز در انگلستان و کاربرد آن در آموزش ابتدائی ایران x

بررسی آموزش و پرورش باز در انگلستان و کاربرد آن در آموزش ابتدائی ایرانحقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر: تعامل ها و تعارض ها
مقایسه تحریف های شناختی در بیماران مضطرب و افسرده
رام‌یشت از دیدگاه زبانشناسی و تاریخی
اصول و فنون ایجاد انگیزش در فراگیرندگان (1)
یادگیری ارادی و یادگیری اتفاقی
استاندارد کردن پرسشنامه ارجحیت شخصی ادواردز

جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی آموزش و پرورش باز در انگلستان و کاربرد آن در آموزش ابتدائی ایران


چکیده ندارد.
نمایه ها:
مدیریت آموزش و پرورش |
آموزش و پرورش باز |
انگلستان |
آموزش ابتدایی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بلاغت در قلمرو نقد ادبی (نقد بلاغی)
نمای در تنگ (اثر آندره ژید)
زبآن
Le statut du narrateur dans La Jalousie d ‘ Alain Robbe-Grillet
‏‎The proposition-based last letter cloze test as a measure of language proficiency‎‏
کاربرد نظریه "غریزه مرگ " فروید در اشعار دیلن تامس

اعراب نهج البلاغه
صور گوناگون اغراق در شاهنامه فردوسی
تجزیه و تحلیل قصاید زهدیه و توحیدیه حکیم سنایی غزنوی
جلوه آرایه های مذهب کلامی و حسن تعلیل در دیوان سه شاعر سبک خراسانی : فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادیانی
کتابشناسی نظامی گنجوی
معنی‌شناسی گلوسماتیک
*