روشهای سواد آموزی در زبان فارسی


روشهای سواد آموزی در زبان فارسی
اهداف : - نقد روشهای سواد آموزی زبان فارسی در پایه اول ابتدایی -گزینش روش نوین در سواد آموزی زبان فارسی در پایه اول ابتدایی فصول : در نیل به اهداف مذکور محتوایی به فهرست ذیل تهیه گردیده .


تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر ابراز وجود، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز
1- تعریف چهار روش کلی، تحلیلی، ترکیبی و کلی جدید 2- زمینه های روش کلی جدید 3- خصیصه ها و وجوه افتراقی روشها 4- ویژگیهای روش کلی جدید 5- مراحل تدریس در روش کلی جدید 6- کنش روانی اجتماعی روش کلی جدید با تحلیل سه روش سنتی تحلیلی، کلی و ترکیبی در سواد آموزی به دانش آموزان کلاس اول ابتدایی، روش بدیعی به نام روش کلی جدید با ویژگیهای ذیل برای سواد آموزی دانش آموزان این پایه به معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش ابتدایی، پیشنهاد شده هست .


آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در ایران بعد از اسلام و نظام مکتبخانه از آغاز تا انقلاب اسلامی


بررسی نظرات و دیدگاههای دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر رشت نسبت به فرآیند راهنمایی و مشاوره


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews

تهیه شناسنامه آموزش عالی در استان گیلان
بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان بی سرپرست و بد سر پرست
مقایسه شیوه های فرزند پروری وجو عاطفی - روانی میان خانواده های بدسرپرست خانواده های دارای فرزندان با اختلالات روانی و خانواده با فرزندان عاد
شیوع‌شناسی انواع خطاهای نوشتاری دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی شهر اهواز
شناسایی نوع مشکلات نیازمند به خدمات مشاوره و راهنمایی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه
بررسی راههای افزایش جذب دانش آموزان نخبه به دانشگاه یزد
بررسی تاثیر اطلاع رسانی بر استفاده دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه گیلان از خدمات مشاوره ای
تاثیر شرایط روانی کلاس بر یادگیری دانشجویان در دانشگاه گیلان
بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی (دختر و پسر) شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 1379- 1378
یادسپاری مطالب درسی در دانش آموزان سال چهارم ابتدایی شهر تهران
بررسی میزان فراگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان در دروس فلسفه و منطق
*