عوامل موثر در اعتیاد دانش آموزان استان مازندران


عوامل موثر در اعتیاد دانش آموزان استان مازندران
بر پايه یافته های تحقیق : مهمترین شرایط موثر در اعتیاد دانش آموزان عباترتند از : 1- معاشرت با دوستان ناباب .


ارزشیابی جامع مراکز تربیت معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ
2- فقر مالی و اقتصادی خانواده ها و ناکامیها .


بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 83-82
3- فقدان آموزش کافی .


بررسی مقایسه ی اثربخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خود پنداره ی تحصیلی، اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر س
4- در دسترس بودن مواد .


بررسی رابطه بین کاربرد استراتژی‌های مهارت خواندن بین معلمان و استراتژی‌های بکار گرفته‌شده توسط دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی استان خوزستان
5- محرومیتهای جنسی و انحرافات اخلاقی .


تحلیل محتوای کتابهای درسی مقاطع مختلف آموزشی جهت ارزیابی میزان ایجاد و توسعه توانایی تفکر و تجزیه و تحلیل در دانش‌آموزان


مطالعه ساختار اجتماعی و فرهنگی دانشگاه تبریز با نگرشی ویژه بر اعضای هیات‌علمی و مسئولین دانشگاه تبریز


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews