ارزشیابی طرح سنجش بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی 78-77


ارزشیابی طرح سنجش بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی 78-77
هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از: ارزشیابی طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان.


بررسی تأثیر چندرسانه‌ای بر عملکرد امواج مغزی
که برای رسیدن به اون در هر یک از ابعاد طرح سنجش (بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی) شاخصهایی به شرح زیر در نظر گرفته شد.


تبیین عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و طراحی الگوی مناسب برای ارزشیابی آن
1- میزان خطای مثبت کاذب 2- میزان آسیبهای شناسایی شده در طرح سنجش 3- نقش طرح در جایگزینی آموزش 4- معیارهای اجرایی محیط غربالگری (در بعد بینایی و شنوایی) 5- پرسنل 6- شیوه اجرا و همخوانی اون با اصول روانسنجی (در بعد آمادگی تحصیلی) 7- اعتبار نتایج 8- میزان خطای منفی کاذب.


تاثیر مداخله درمانی رفتاری به روش ABA بر درمان (آموزش و توانبخشی) کودکان با اختلال اتیسم
8 گونه نمونه نیز در تحقیق شرکت داشتند که عبارت بودند از: 1- گروه نمونه کودکان و والد همراه اونها 2- گروه نمونه کارشناسان سنجش ادارات آموزش و پرورش هستثنایی هستانها 3- گروه نمونه مدرسین و متخصصین 4- گروه نمونه دانش آموزان عقب مانده ذهنی 5- گروه نمونه دانش آموزان نابینا و ناشنوا 6- مسئولین دستگاههای همکاری نماينده 7- گروه نمونه پایگاههای سنجش در شهرستان تهران 8- گروه نمونه کودکان پایه اول که از نظر تحصیلی مشکل داشتند.


بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی دانشگاه تربیت معلم از دید اعضاء هیئت علمی


ارزیابی شبکه مدرسه ایران از نظر عناصر محتوایی، ترویج کار گروهی، کیفیت فنی، ترویج آموزش الکترونیک و چگونگی آموزش


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews

نقد تربیت اخلاقی از دید ارسطو و ابن مسکویه و چگونگی بهره گیری از آن در آموزش امروز
ارزشیابی برنامه‌های آموزش مجازی دانشگاههای شهر تهران از دید اساتید و دانشجویان این برنامه‌ها
مطالعه موردی دبیرستان دخترانه هوشمند (معلم) سیرجان به عنوان اولین مدرسه هوشمند ایران
تحلیل محتوای کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی سال چهارم و پنجم دوره ابتدایی بر اساس اعمال ذهنی و شاخصهای خلاقیت گیلفورد
تبیین مبانی معرفت شناختی حکمت متعالیه صدرایی و دلالت های تربیتی آن
مطالعه ذهنیت فلسفی مدیران مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور منطقه شش
مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته شدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور
مقایسه اثربخشی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی و سنتی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در درس تعلیمات اجتماعی سال چهارم ا
بررسی دلایل مهاجرت متخصصان ایرانی به خارج از کشور (فرار مغزها) از دید اعضای هیئت علمی دانشگاههای کرمان و خارج از کشور
*