بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان بی سرپرست و بد سر پرست


بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان بی سرپرست و بد سر پرست
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که از عاطفه مادرانه و عشق و محبت والدین محروم بوده اند از اعتماد به نفس و رشد اجتماعی کمتری برخوردارند (مرتضوی و همکاران 1374) و از اختلالات عاطفی، ناامنی، احساس وابستگی یا طرد، گروه گریزی یا گروه گرایی حاد رنج می برند(بابایی و باقری، 1368) .


بررسی میزان انطباق محتوای دروس عمومی تربیتی دوره کاردانی رشته آموزش ابتدایی ضمن خدمت فرهنگیان با نیازهای آموزگاران از دیدگاه دانشجو معلمان
تحقیقات نشان می دهد کودکانی که به دلیل محرومیت از خانواده در محیط های شبانه روزی زندگی می نمايند، زمینه های افسردگی، بدبینی، گوشه گیری و درمواردی پرخاشگری و ناسازگاری بیشتری نسبت به کودکان عادی نشان می دهند.


یادگیری و شناخت از دیدگاه عالمان اسلامی کوششی در باز شناسی فروض زیر بنایی
از این رو روانشناسان و درمانگران می کوشند با روشهای موثر قابلیت های روانی و ارتباطی این کودکان را برای جبران ناکامی و سازگاری بیشتر اونها با محیط تقویت نمایند.


سنجش میزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن با کارآفرینی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر کرمان
موسیقی درمانی بعنوان یک رشته علمی با روشها و تکنیک های مختلف به عنوان ابزاری موثر برای تقویت رفتارهای سازگار و کاهش هیجان های منفی کودکان تجربه شده و بکار گرفته می شود.


بررسی وضعیت و روابط بین متغیرهای کمال‌گرایی، انگیزه پیشرفت، اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شرکت‌کننده در آزمون‌های
فعالیت های متنوع اون با ایجاد فضایی امن برای گسترش تجربیات صحیح گروهی، افزایش عملکرد انطباقی و از همه مهمتر ایجاد روحیه سرزنده وتخیلات مثبت بسیار موثر هست.


بررسی نیازهای دانش‌آموزان نابینای دوره ابتدایی شهر تهران به منظور تدوین برنامه درسی در آموزش مهارتهای جهت‌یابی و حرکت
کودکان بی سرپرست و برسرپرست نیازمند کسب مهارتهای عاطفی و ارتباطهای گروهی موثرند تا بتوانند سازگاری بهتری با محیط بربرنامه نمايند.


بررسی رابطه بین میزان استفاده دانش‌آموزان از فناوریهای اطلاعاتی-ارتباطاتی (ICT) و هویت آنها
فعالیتهای موسیقی درمانی به ایجاد محیط فعال گروهی و موفقیت آمیز، موقعيتی بسیارمناسب برای تقویت رفتارهای موثر و با نشاط گروهی ایجاد می کند که مهارتهای اجتماعی کودکان بی سرپرست را که یکی از نیازهای اولیه اونها نیز می باشد افزایش می دهد.


تبیین مبانی انسان شناختی نظریه حیات معقول علامه محمد تقی جعفری(ره) و بررسی دلالتهای آن برای تعلیم و تربیت


تحلیل محتوای برنامه درسی فارسی ابتدایی از نظر میزان پرداختن به مشکلات املایی دانش‌آموزان


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews