بررسی نقش راهبردهای آموزشی جاری در دانشگاه در برانگیختن خلاقیت دانشجویان


بررسی نقش راهبردهای آموزشی جاری در دانشگاه در برانگیختن خلاقیت دانشجویان
با توجه به سرعت تولید علم و آینده ناشناخته‌ای که فراوری بشر برنامه دارد، به جای رویکرد آموزش مبتنی بر حافظه، رویکرد مسأله مداری و مشکل‌گشایی و راهبردهای آموزشی خلاق مورد توجه جامعه جهانی هست و دانشگاه نقش اصلی در این فرآیند ایفا می‌نماید.


تأثیر نرم‌افزار "دنیای تاتی" (ریاضی) در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی مجتمع آموزشی دخترانه شهید صیاد شیرازی
بررسی راهبردهای آموزشی جاری در دانشگاه و نقش اون در برانگیختن خلاقیت دانشجویان و ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر رویکرد مسأله مداری و مشکل گشایی خلاق، محور اصلی این طرح هست.


مقایسه تأثیر نوع ارزشیابی (کیفی - کمی) بر میزان اضطراب مدرسه دانش‌آموزان پایه سوم دبستان‌های شهر تهران


بررسی رابطه خلاقیت و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر سال اول متوسطه منطقه درودزن شهرستان مرودشت


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews

مقایسه تأثیر روش تدریس مشارکتی با روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی ناحیه 3 شهر شیراز در درس علوم تجرب
بررسی تاثیر ارزشیابی تکوینی و ارائه بازخورد، بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پسر کلاس سوم راهنمایی شهرستان پاسارگاد سال تحصیلی 87-86
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی
ارتباط بین ثبات مدیریت و میزان کارایی مدارس راهنمایی و متوسطه شهر یاسوج در سالهای تحصیلی 86-82
بررسی تأثیر یادگیری مشاهده ای از طریق الگوسازی نمادین (فیلم و قصه) بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان مرودش
"بررسی نقش دانشگاه‌ها در افزایش قابلیت اشتغال دانشجویان" مطالعه موردی: دانشگاه ساری انگلیس و الزهرا (س) ایران
"تأثیر روش حل مسأله در پرورش تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر بوشهر"
بررسی رابطه سبک های مدیریت با اثربخشی سازمانهای آموزشی (مقطع متوسطه شهرستان مرودشت)
[درک اساتید و دانشجویان دبیری از آموزش مدرسه محور: نتایج رابطه رایزنی در آموزش آغازین معلمان]
بررسی رابطه بین انواع رهبری (تحول آفرین و تعاملی) و رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطه ناحیه 2 شیراز
بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر برازجان سال تحصیلی 86-85
*