نقش ارزشیابی مستمر در تعمیق یادگیری دانش آموزان پایه دوم مقطع ابتدائی شهر تهران

مقایسه کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی بیماران وسواس با توجه به همخوانی یا ناهمخوانی رغبت هایشان با محیط کار
بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری در دانشگاه اصفهان و صنعتی
بررسی میزان همخوانی و هماهنگی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده درس دین و زندگی سال سوم دبیرستان‌های پسرانه شهر شیراز در سال تحصیلی 86-85
رابطه کارکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان ساوه در سال تحصیلی 86-85
مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش‌آموزان متوسطه استان بوشهر
مطالعه میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور از نظام آموزش باز و از راه دور در استان آذربایجان غربی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی آنان
مطالعه نیازهای دانش‌آموزان پایه اول متوسطه در انتخاب بهینه رشته تحصیلی از دیدگاه معلمان شهرستان اردکان در سال تحصیلی 84-85
مطالعه میزان تحقق اهداف آموزش درس ریاضی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی شهر مرودشت (در طبقه‌بندی بلوم)
مطالعه ارتباط سبکهای یادگیری و ویژگیهای شخصیتی و تاثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از راه دور
تحلیل محتوای کتاب جامعه‌شناسی 2 (چاپ آزمایشی) براساس روش ویلیام رومی
تبیین پیامدهای جهانی شدن برای عناصر برنامه درسی
بررسی تاثیر اشتغال زن بر پیشرفت تحصیلی کودکان مقطع ابتدایی شهر تهران
مطالعه تأثیر آموزشهای خانواده انجمن اولیا و مربیان بر مهارتهای تربیتی در زمینه رشد (عاطفی، جسمانی، عقلانی، اخلاقی، اجتماعی) والدین دانش‌آم
*