بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری وخلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر کرمان در سال تحصیلی 86-1385

بررسی رابطه سبک رهبری مدیر و جو سازمانی مدرسه در مدارس ابتدایی شهر شیراز
تحلیل داستان در کتب فارسی دوره ابتدایی و تاثیر آموزشی و تربیتی آن
نقد و بررسی برنامه آموزش فلسفه به کودکان در پایه سوم (پیکسی) بر اساس اصول برنامه ریزی درسی
تدوین استانداردهای وب سایت های آموزشی و ارزیابی شبکه رشد براساس آن استانداردها
بررسی عوامل موثر بر تقویت انگیزش معلمان در مقطع ابتدایی ناحیه یک شهرستان ارومیه
تعیین نیازهای آموزشی دبیران زن مقطع متوسطه شهرستان دهلران به منظور ارائه چارچوب مناسب جهت تدوین برنامه آموزشی و بهسازی منابع انسانی
تبیین اصول و مبانی رویکرد تلفیق و ارزیابی آن در برنامه ریزی درسی
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اثربخشی مدیران دانشگاه‌های ارومیه، علوم پزشکی، آزاد اسلامی و پیام نور شهرستان ارومیه
بررسی رابطه کانون کنترل با فرسودگی شغلی مدیران مقطع متوسطه ناحیه 1 شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 1386-1385
بررسی میزان رعایت ضوابط و موازین اجرای روش تدریس پرسش و پاسخ در کلاس درس توسط معلمین علوم مدارس راهنمایی ناحیه یک شهر کرمان در سال تحصیلی (1386-
بررسی مقایسه ای اثربخشی مدارس دولتی و غیر انتفاعی و ارتباط آن با ویژگیهای شخصی مدیران در شهرستان پاکدشت
بررسی تاثیر رنگ و جلوه های ویژه ی فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه چهارم ابتدائی شهر شاهرود
بررسی رابطه ی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مدارس راهنمایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 86-85
*