بررسی مسائل و مشکلات یاددهی-یادگیری درس زبان انگلیسی در دوره راهنمایی ناحیه 1 و 2 شهر سنندج (از دیدگاه دبیران)

بررسی نقش طراح آموزشی در تالیف کتاب درسی از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی سال 1387
بررسی سیر تحولات، چالش ها و چشم‌اندازهای آموزش زنان در مراکز و موسسات آموزش عالی ایرن (از مشروطیت تاکنون)
بررسی عوامل عدم بهره‌گیری از روش های نوین تدریسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)در مقطع ابتدایی از نظر معلمان و مدیران مدارس ابتدایی
مقایسه اثربخشی روش تدریس کاوشگری با روش تدریس همیاری بر روی پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر در درس علوم تجربی سال پنجم ابت
بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش مجازی در کشورهای انگلستان،‌هند و ایران
بررسی تحلیلی و تطبیقی نظام ارزشیابی تحصیلی دوره متوسطه در کشورهای ایران، انگلستان و کانادا
بررسی تجربه معلمان ریاضی از اصلاح محتوای کتاب ریاضی 1 پایه اول دبیرستان در شهر اسلامشهر
ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی دانشگاه مجازی و مقایسه طرح برنامه درسی دانشگاه های مجازی ایران با آن الگو
مطالعه‌ی عوامل موثر بر تعامل (پرسشگری) دانشجویان در جریان یاددهی- یادگیری دانشگاه جامع پیام نور آ. غربی
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
بررسی آراء سیاسی فارابی در زمینه جامعه مدنی و دلالتهای آن در تربیت مدنی (شهروندی)
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه علم
رابطه فرهنگ سازمانی دانش مدار و فرآیندهای مدیریت دانش مطالعه موردی : واحدهای (آموزشی -پژوهشی) جهاد دانشگاهی ایران
*