بررسی کتاب شیمی (2) دوره متوسطه از نظر اصول گزینش و سازماندهی محتوای کتب درسی از دیدگاه دبیران شهرستان کرج در سال تحصیلی 83-82

بررسی تجربه معلمان ریاضی از اصلاح محتوای کتاب ریاضی 1 پایه اول دبیرستان در شهر اسلامشهر
ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی دانشگاه مجازی و مقایسه طرح برنامه درسی دانشگاه های مجازی ایران با آن الگو
مطالعه‌ی عوامل موثر بر تعامل (پرسشگری) دانشجویان در جریان یاددهی- یادگیری دانشگاه جامع پیام نور آ. غربی
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
بررسی آراء سیاسی فارابی در زمینه جامعه مدنی و دلالتهای آن در تربیت مدنی (شهروندی)
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه علم
رابطه فرهنگ سازمانی دانش مدار و فرآیندهای مدیریت دانش مطالعه موردی : واحدهای (آموزشی -پژوهشی) جهاد دانشگاهی ایران
"ارزشیابی کیفیت مدیریت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه جامع پیام نور استان های آذربایجان شرقی و غربی بر اساس الگوی سروکوال و مولفه های مدیریت کیف
آسیب‌شناسی و اثربخشی رشته‌های میان رشته‌ای علوم انسانی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تربیت مدرس و الزهرا
اثربخشی تصحیح باورهای ارتباطی مربوط به کارکرد خانواده در سازگاری زناشویی خانم‌های متاهل دانشجو
مقایسه خودارزیابی عملکرد مدیران پژوهشی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارزیابی روسای گروه‌های آموزشی از آنان
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مغز محور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی
بررسی دیدگاه‌های هستی‌شناسی علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن
*