بررسی رابطه بین پایگاه هویت و سخت‌رویی در بین دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر ایلام

"ارزشیابی کیفیت مدیریت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه جامع پیام نور استان های آذربایجان شرقی و غربی بر اساس الگوی سروکوال و مولفه های مدیریت کیف
آسیب‌شناسی و اثربخشی رشته‌های میان رشته‌ای علوم انسانی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تربیت مدرس و الزهرا
اثربخشی تصحیح باورهای ارتباطی مربوط به کارکرد خانواده در سازگاری زناشویی خانم‌های متاهل دانشجو
مقایسه خودارزیابی عملکرد مدیران پژوهشی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارزیابی روسای گروه‌های آموزشی از آنان
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مغز محور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی
بررسی دیدگاه‌های هستی‌شناسی علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن
شناسایی شایستگی های حرفه ای مطلوب دانش آموختگان دانشکده های مهندسی در ایران (مورد پژوهی: دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف
تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای باز و بسته
بررسی عوامل موثر بر تجربیات پژوهشی (فرآیند پایان نامه نویسی) دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان
بررسی علل و عوامل موثر در افزایش درصد قبولی دوره مقدماتی سال 83 نهضت سواد آموزی شهرستان چناران
بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با تثبیت درون شغلی، عملکرد شغلی و تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل در بین کارکنان نواحی یک و دو اداره آموزش
بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربع های مغزی مدیران آموزشی بر سطح اثربخشی آنها در مقطع متوسطه شهر مشهد
مطالعه تطبیقی مولفه های توانمندسازی از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 89-1388
*