بررسی تأثیر بازی‌های مبتنی بر حرکت بر رشد عاطفی-اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی شهرستان کاشمر، سال 86-1385

بررسی تاثیر تکنیکهای شناختی -رفتاری (همراه با آموزش والدین) در بهبود عملکرد خواندن و کاهش مشکلات هیجانی- رفتاری دانش‌آموزان نارساخوان مقطع
نیازسنجی آموزشی والدین کودکان پیش دبستانی در مهد کودک‌های شهرستان کرج
تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و علوم دوره ابتدایی در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن در سال تحصیلی 86-85
بررسی عملکرد مدیریت خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی از دید دانشجویان دختر کارشناسی ارشد روزانه ساکن خوابگاه
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی
بررسی فرایند تدریس در محیط مبتنی بر وب از دیدگاه رویکرد ساختن گرایی و ارائه یک الگوی پیشنهادی
بررسی نقش برنامه‌ی درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1387-1386
ارزشیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظرات اساتید و دانشجویان با استفاده از عناصر برنامه درسی فرانسیس کلاین
رابطه خودپنداره، فعالیت های پیش دبستانی، نگرش والدین دانش آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مط
بررسی کیفیت خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو از دیدگاه مشتریان شهر تهران با استفاده از نرم‌افزار سروکوال
بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر با روحیه دبیران مرد و زن مدارس راهنمایی شهر نقده در سال تحصیلی 89-1388
بررسی تطبیقی مولفه های کارآفرینی از دیدگاه دبیران مرد و زن ناحیه یک شهر ارومیه
تاثیر الگوی طراحی آموزشی 5E بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی
*