بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اعتیاد به کار از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش تهران

فلسفه تربیتی امام علی (ع)
طراحی الگوی آموزشی جهت آموزش ماده درسی "اصول مدیریت آموزشی"، به صورت مجازی در مقطع کارشناسی ارشد
رابطه بین سازمان یادگیرنده (از دیدگاه پیتر سنگه) و خلاقیت و نوآوری دبیران دبیرستان‌های شهرستان بیجار در سال تحصیلی 88-87
بررسی رابطه تعهد سازمانی و کیفیت سرپرستی با میل به ماندن در بین کارکنان اداری سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهبود عملکرد دبیران مرد مقطع متوسطه شهرستان پاوه
بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه در سال تحصیلی 1388-1387 (با استفاده از مدل پارسونز)
مطالعه تطبیقی انسان شناسی از دیدگاه برتراندراسل و خواجه نصیر الدین طوسی
بررسی تطبیقی نگرش های فرهنگی مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان بر اساس الگوی هافستد در سال 87-1386
بررسی ابعاد سه گانه شناخت، ایمان و عمل درتعلیم و تربیت از منظر قرآن (با تأکید بر تفسیر المیزان)
بررسی مقایسه‌ای برنامه درسی رسمی و اجرا شده دروس کارورزی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و ارائه چارچوب پیشنهادی
بررسی موانع و مشکلات آموزش از راه دور در فرایند تحصیل از دیدگاه دانشجویان پیام نور دزفول
بررسی میزان تأکید برنامه درسی فارسی دوره راهنمایی بر تربیت هنری دانش آموزان شهر همدان در سال تحصیلی 88-1387
مقایسه نظام ارزشی دانش آموزان و دبیران دوره ی پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 88-87
*