مقایسه انگیزه و پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان طرح فراگیر با پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور مرکز ساری

تحلیل محتوای کتابهای زیست شناسی دوره متوسطه نظری بر مبنای طبقه بندی بلوم از حیطه شناختی
بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر ارومیه در سال تحصیلی 87-86
بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و سبک رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 87-86
بررسی رابطه بین آموزش ICDL معلمان با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی - یادگیری در مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد در سال تحص
بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در سازمان کل آموزش و پرورش استان کرمان و اداره آموزش و پرورش
بررسی میزان، موانع و راهکارهای مشارکت والدین در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های مدرسه در پایه پنجم دبستان‌های دولتی، هیأت امنایی و غیر دولتی
شناسایی میزان تاثیر آموزش در تفکیک زباله از مبدا در شهر تهران
بررسی سبکهای مدیریت و رابطه آن با انگیزش فردی کارکنان نواحی 1و2 سازمان آموزش و پرورش شهر کرمان
بررسی رابطه بین سبک تفکر و اثر بخشی مدرسه از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز
مقایسه‌ی دیدگاه‌های اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی و شهید مطهری و تلویحات تربیتی این دو نظریه
مقایسه مفاهیم و شیوه های آموزشی علوم تجربی دوره پیش دبستان در کشورهای ایران و ژاپن و انگلستان
مقایسه میزان اثربخشی دو الگوی تدریس فرا شناختی و سنتی بر تقویت مهارت ریاضی دانش آموزان مقطع راهنمایی با مشکلات یادگیری ریاضی
بررسی مقایسه ای نظام های آموزشی ایران وهلند
*