رابطه بین انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران شهرستان گچساران

عنوان: بررسی میزان توجه به مولفه‌های فراشناخت در برنامه‌درسی علوم‌انسانی دوره راهنمایی ایران
بررسی رابطه بین رضایت شغلی با میزان استرس شغلی مدیران مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان مریوان در سال 90-89
مدل علّی عزت نفس و دلبستگی به خدا برای والدین و فرزندان آنها
بررسی ارتباط بین وجدانکاری با بهرهوری کارکنان آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران
بررسی تأثیر روش ساخت گرایی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی چهارم ابتدایی منطقه ی 4 تهران
بررسی ارتباط عمودی محتوای دوره پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی (درس ریاضی سال تحصیلی 90-89)
بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی با فرسودگی شغلی مدیران دوره متوسطه شهرقم
بررسی رابطه بین اثربخشی مدیرانی که از رشته مدیریت آموزشی فارغ التحصیل شده اند با مدیران سایر رشته ها و ارتباط آن با سنوات خدمت آنان از دیدگاه
بررسی میزان آشنایی دبیران مقطع متوسطه شهر مهاباد با دانش برنامه درسی در سال تحصیلی 1390-1389
اثر بخشی روش درمانی نوروفیدبک ومقایسه آن با دارو درمانی و بازی درمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه 14-7 ساله شهر تهران
« ارزیابی رابط? بین ساختار سازمانی ( پیچیدگی،تمرکز، رسمیت) و انگیزش کارکنان نواحی چهارگانه ( ناحیه 1،2،3،4 )
بررسی تأثیر نرم افزار آموزشی مبتنی بر اصول قطعه های یادگیری در آموزش مفاهیم علوم بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .
بررسی صلاحیت حرفه ای مدیران از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت
*