بررسی نگرشهای دانش‌آموزان و معلمان پایه‌های اول و دوم دوره راهنمایی ناحیه یک شهرستان ارومیه نسبت به تکلیف شب در سال تحصیلی 88-87

روش بازیابی مدارک سازمان ملل متحد
بررسی عادت و علاقه به کتاب خواندن در کتابخانه‌های عمومی تهران
مقایسه کتابخانه‌های دبیرستانی ایران (تهران) و بریتانیا
تنظیم عنوانهای موضوعی و شماره طبقه‌بندی برای منتخبی از کتب مرجع عمومی فارسی
فهرست زندگینامه نویسندگان خارجی مندرج در محلات : آینده - دانشکده - ادبیات - روزگارنو - سخن (ادبی -) مهر، یغما
کتابداری برای دانشجویان مراکز تربیت معلم
توزیع کتاب در ایران
سیر فهرست‌نگاری و تدوین کتابشناسی معاصر در ایران
بازار کتاب در ایران
تحقیق در باره مسائل کتابخانه‌های عمومی از نظر کیفی - بررسی دو نمونه از کتابخانه عمومی تهران و مقایسه آنها با دو کتابخانه خارجی در ایران
بررسی کتابخانه مرکزی دانشگاه ملی ایران
زندگینامه کتابداران ایران و کتابداران خارجی مقیم ایران
بررسی و مقایسه برنامه و محتوای کتاب تعلیمات دینی سال اول متوسطه نظام جدید از نظر معلمان و دانش‌آموزان
*