عوامل عاطفی در یادگیری زبان انگلیسی: بررسی موانع x

عوامل عاطفی در یادگیری زبان انگلیسی: بررسی موانعرضایت به جنایت
انواع سیمان های تقویت شده با الیاف و کاربردهای آن
مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏
جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی

رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته‌های انفرادی استان همدان
دگردیسی تفکیک قوا از مفهوم کلاسیک به مفهوم مدرن
بررسی وضعیت تغذیه ای ،ترکیب بدنی وبرخی از شاخص های آمادگی جسمانی وحرکتی تیم ملی دوومیدانی جانبازان ومعلولین بانوان ایران
بومی سازی و ناپیدایی مترجم
تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی
تئوری تحول عقد
حمایت از ما | مشهدهاست
`

عوامل عاطفی در یادگیری زبان انگلیسی: بررسی موانع


این تحقیق میزان انگیزه و نگرش دانشجویان سال اول را با دانشجویان سال چهارم رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مقایسه می‌کند. بعلاوه ارتباط بین انگیزه و نگرش کلی دانشجویان دغدغه این تحقیق می‌باشد. در همین راستا ارتباط میان عوامل انگیزه و انواع نگرش در طول این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که اختلاف معناداری بین انگیزه دانشجویان سال اول و سال چهارم بر حسب جهت - شدت - انگیزه شناختی - آمیزه‌ای و وسیله‌ای وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین نگرش دانشجویان سال و چهارم نسبت به فرهنگ انگلیسی و یادگیری زبان در دانشگاه وجود دارد. اما اختلاف معناداری بین نگرش دانشجویان سال اول و چهارم نسبت به خود زبان و روش تدریس وجود نداشت . همچنین نتایج نشان داد که بین نگرش کلی دانشجویان با انگیزه کلی آنها ارتباط معناداری وجود دارد. نهایتا" پیشنهاداتی جهت افزایش انگیزه و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی ارائه شد.
نمایه ها:
یادگیری |
زبان انگلیسی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


پژوهشی پیرامون نقش عوامل فردی و آموزشگاهی در گرایش دانش‌آموزان به مطالعه غیردرسی
تجزیه و تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی
بررسی علل و عوامل اجتماعی ، خانوادگی موثر بر گرایش دانش‌آموزان دبیرستانی به نماز
بررسی عوامل موثر در انگیزه انتخاب شغل معلمی از دیدگاه دبیران زن شاغل در مراکز دولتی پیش‌دانشگاهی
بررسی عوامل مرتبط با عدم گرایش دانش‌آموزان متوسطه به مطالعه کتابهای غیردرسی در شهرستان اهواز
بررسی آموزش و پرورش باز در انگلستان و کاربرد آن در آموزش ابتدائی ایران

بلاغت در قلمرو نقد ادبی (نقد بلاغی)
نمای در تنگ (اثر آندره ژید)
زبآن
Le statut du narrateur dans La Jalousie d ‘ Alain Robbe-Grillet
‏‎The proposition-based last letter cloze test as a measure of language proficiency‎‏
کاربرد نظریه "غریزه مرگ " فروید در اشعار دیلن تامس
*