بررسی شناخت ، استفاده و رضایت اعضاء هیئت علمی از خدمات رایانه‌ای موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان x

بررسی شناخت ، استفاده و رضایت اعضاء هیئت علمی از خدمات رایانه‌ای موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهانساختمان فعل در گویش تنکابنی از زبان مازندرانی غربی
رضایت به جنایت
انواع سیمان های تقویت شده با الیاف و کاربردهای آن
مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏
جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏

تئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
نقد و بررسی باستان شناختی آخرین دستاوردهای انسان شناسی پیش از تاریخ
تحلیل فقهی_ حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی (س) در قبال آن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی شناخت ، استفاده و رضایت اعضاء هیئت علمی از خدمات رایانه‌ای موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان


در این پژوهش شناخت ، استفاده و رضایت اعضای هیئت علمی از خدمات رایانه‌ای موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف پیشبرد ارائه خدمات و تامین رضایت اعضاء هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفته است . تحقیق حاضر عمدتا" به سوالاتی در جهت مشخص ساختن آشنایی یا عدم آشنایی اعضاء هیئت علمی با خدمات رایانه‌ای موجود، تعیین سطح استفاده از این خدمات ، اهداف استفاده و تاثیر استفاده در برآوری اهداف ، میزان رضایت از این خدمات و وجود ارتباط بین رضایت و درصد شناخت و استفاده از خدمات رایانه‌ای موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان پاسخ گفته است . جامعه آماری در این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشند. نوع پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . نتایج نشان داد که اعضای هیئت علمی از خدمات رایانه‌ای ارائه شده در این کتابخانه با اطلاع هستند و بیشترین اطلاع از سرویس دسترسی از طریق کتابخانه‌های دانشکده‌ها به کتابخانه مرکزی می‌باشد. در مورد سطح استفاده دو وضعیت متفاوت از نظر تعداد استفاده‌کنندگان و میزان استفاده وجود دارد به نحوی که با وجود استفاده 3/4 اعضای هیئت علمی از خدمات موجود میزان این استفاده تنها یک یا دوبار در ماه و حتی یکبار در طول ترم بوده است . عوامل موثر در استفاده از منابع رایانه‌ای عبارتند از مدرک علمی، مرتبه دانشگاهی و میزان آشنایی با کار کردن با رایانه. مهمترین هدف مراجعه و استفاده از این خدمات تالیف مقاله و انجام طرحهای پژوهشی است . خدمات موجود اهداف 2/3 اعضای هیئت علمی را برآورده ساخته است . ارزیابی کمی نشان داد که بیش از 71„ از پاسخگویان از خدمات موجود راضی هستند. عوامل اصلی رضایت عبارتند از: امکان جستجوی شخصی در پایگاهها، رایگان بودن خدمات و جستجو توسط متخصصان موضوعی یا کتابداران. یافته‌های تحقیق وجود رابطه معنی‌دار بین میزان رضایت استفاده‌کنندگان و آگاهی از خدمات رایانه‌ای ارائه شده و همچنین سطح استفاده از این امکانات را نشان می‌دهد. در پایان پیشنهاداتی برای رفع عوامل بازدارنده و توصیه‌هایی برای پژوهش های آینده ارائه شده است .
نمایه ها:
هیات علمی |
کتابخانه مرکزی دانشگاهی |
رضایت شغلی |
کامپیوتر |
دانشگاه صنعتی اصفهان | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی آموزش و پرورش باز در انگلستان و کاربرد آن در آموزش ابتدائی ایران
بررسی خواص ضدمیکربی صبرزرد (Aloes) و عده‌ای از گیاهان عالی
بررسی تطبیقی سه رویکرد رجیو امیلیا(ایتالیا)، والدورف (آلمان) و بانک استریت (آمریکا) به منظور ارائه راهکارهایی برای آموزش و پرورش پیش از دبستا
سیره تربیتی پیامبر(ص ) و ائمه(ع)(معصومین علیه‌السلام)
بررسی نقاط قوت و ضعف امتحانات هماهنگ
بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان مراکز تربیت معلم نسبت به رشته‌های مختلف تحصیلی و آینده شغلی خویش در استان کرمانشاه و شهرستان سنندج

بررسی رابطه میان وابستگی یا استقلال از میدان، جنسیت و سن و تاثیر آن بر بسندگی زبان خارجی در دانشجویان ایرانی
تاثیر یادداشت برداری بر یادگیری داستانهای کوتاه در دانشجویان متوسطه ایرانی
هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نوین(NEO-FFI) و بررسی ساختار عاملی آن(تحلیل تائیدی) در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای تهران.
رویکردی ترکیبی به مطالعه دین در روزگار سخت و بند 22
مقایسه دو روش تدریس مستقیم و ترجمه در درس درک مفهوم متن و تمرین بیان
ترجمه و شرح باب پنجم کتاب مغنی‌اللبیب عن کتب الاعاریب تالیف ابن‌هشام انصاری
*