ویژگی های نظام آموزش فنی و حرفه ای استرالیا: درس هایی برای اصلاح آموزش فنی و حرفه ای ایران x

ویژگی های نظام آموزش فنی و حرفه ای استرالیا: درس هایی برای اصلاح آموزش فنی و حرفه ای ایرانبومی سازی و ناپیدایی مترجم
تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی
تئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن

تقیه در سیره سیاسی و اجتماعی ائمه علیه السلام
بررسی تطبیقی عشق عرفانی از دیدگاه لسان الدین بن الخطیب و فخرالدین عراقی
بررسی خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام
بررسی و تجزئه و تحلیل زمینه ها، مراحل و روند تکوین انقلاب اسلامی در ائران ( 1341 - 1357 ش )
بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با تاب آوری و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان
بررسی جرم شناختی جرم قتل عمد دراستان کرمانشاه در سال 1390
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ویژگی های نظام آموزش فنی و حرفه ای استرالیا: درس هایی برای اصلاح آموزش فنی و حرفه ای ایران


کشور استرالیا در اوایل دهه 1990 با تاکید بر اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه ای توسعه اقتصادی را آغاز کرد و در پایان این دهه و شروع قرن بیست و یکم به موفقیت های چشمگیری نائل شد. از این رو ، بررسی ویژگی های این نظام می تواند درس هائی برای اصلاح آموزش فنی و تکمیلی وجود دارد که امکان تحرک و انعطاف پذبری این سیستم را در پاسخ گویی به نیازهای صنعت و همچنین توسعه و اصلاح مستمر آن را فراهم می سازد. این ویژگی ها عبارتند از: 1.استقلال سازمانی دنظام آموزش فنی و حرفه ای 2. ارتباط با بخش تولید و خدمات3.ایجاد مراکز پژوهشی و ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی .این مقاله با توصیف و بررسی کاربرد این ویژگی ها در آموزش ها در آموزش فنی و حرفه ای ایران نشان داده است که توجه به آنها می تواند به اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران کمک کند.
نمایه ها:
آموزش فنی حرفه ای |
استرالیا |
ایران |
آموزش |
سیستم آموزشی |
بررسی مقایسه ای | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


استاندارد کردن پرسشنامه ارجحیت شخصی ادواردز
تحلیل مردم شناختی آداب و رسوم مردم کندلوس
بررسی تاریخ تحولات دیوان برید در حکومت های ایران پس از اسلام از قرن اول تا آغاز قرن نهم هجری
بررسی تطبیقی نسخه های شاهنامه (تا پایان داستان گشتاسب)
جنبه‌های روانی - اجتماعی اطاعت آزادانه و اطاعت اجباری
نحوه برخورد با مسکن غیررسمی نمونه مورد مطالعه پای کتها شیراز

پژوهشی پیرامون نقش عوامل فردی و آموزشگاهی در گرایش دانش‌آموزان به مطالعه غیردرسی
تجزیه و تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی
بررسی علل و عوامل اجتماعی ، خانوادگی موثر بر گرایش دانش‌آموزان دبیرستانی به نماز
بررسی عوامل موثر در انگیزه انتخاب شغل معلمی از دیدگاه دبیران زن شاغل در مراکز دولتی پیش‌دانشگاهی
بررسی عوامل مرتبط با عدم گرایش دانش‌آموزان متوسطه به مطالعه کتابهای غیردرسی در شهرستان اهواز
بررسی آموزش و پرورش باز در انگلستان و کاربرد آن در آموزش ابتدائی ایران
*