دستگاه اندازه گیری توان ‏‎(Vatidity)‎‏ تعیین روایی ‏‎(Ergojump)‎‏ بی هوازی محقق ساخته x

دستگاه اندازه گیری توان ‏‎(Vatidity)‎‏ تعیین روایی ‏‎(Ergojump)‎‏ بی هوازی محقق ساختهتئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
نقد و بررسی باستان شناختی آخرین دستاوردهای انسان شناسی پیش از تاریخ
تحلیل فقهی_ حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی (س) در قبال آن

بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با تاب آوری و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان
بررسی جرم شناختی جرم قتل عمد دراستان کرمانشاه در سال 1390
تصحیح‌، توضیح و تحلیل بستان العارفین و تحف? المریدین
حقیقت بهشت و جهنم از دیدگاه حکمت متعالیه (ملاصدرا، علّامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی)
کارایی مدل چهار عاملی کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار در چرخه های تجاری
مسئولیت ناشی از اقدامات نیروهای حافظ صلح در حقوق بین الملل
حمایت از ما | مشهدهاست
`

دستگاه اندازه گیری توان ‏‎(Vatidity)‎‏ تعیین روایی ‏‎(Ergojump)‎‏ بی هوازی محقق ساخته


پیشرفت شگفت انگیز علوم در عصر حاضر مدیون ساخت وسایلی است که اندازه‌گیری با این وسایل از دقت قابل توجهی برخوردار بوده و این امکان را برای محققین فراهم ساخته تا با استفاده از آنها اطلاعات را فراهم نمایند. در این تحقیق با ساخت دستگاه اندازه گیری توان بی هوازی Ergojump و تعیین میزان روایی دستگاه در سنجش قدرت انفجاری پاها، سعی در معرفی آزمون معتبری است که با کاربری آسان، هزینه اندک، قابلیت حمل و استفاده در بسیاری از اماکن ورزشی و با دقت مناسب در اندازه گیری قدرت انفجاری پاها در ارزیابی و سنجش این متغیر فیزیولوژیکی مهم در بسیاری از ورزشها، توسط محققین، مربیان و کارشناسان ورزش مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه ارگو جامپ از یک زمان سنج الکترونیکی با دقت 0/001 ثانیه و صفحه تماس و متعلقات آن تشکیل شده است. پس از ساخت دستگاه، که دارای مشابه خارجی است ولیکن در کشور ما موجود نیست، جهت تعیین روایی دستگاه از نظر اینکه آیا قادر به اندازه گیری متغیر مورد نظر است، تعداد 68 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران که درس تربیت بدنی عمومی (واحد 2) را می گذرانند در این تحقیق به عنوان آزمودنی همکاری داشتند. توان بی هوازی آزمودنی ها طبق پروتکل های آزمون مارگاریا-کالامن وارگوجامپ مورد اندازه‌گیری قرار گرفت در آزمون ارگوجامپ پس از انجام سه پرش عمودی حداکثر توسط آ‍زمودنی‌ها بر روی صفحه تماس دستگاه و ثبت مقدار پرش عمودی آنها به متر محاسبه و سپس با بکارگیری آزمون مارگاریا-کالامن توان (H=1/226XT) بهترین رکورد هر یک، با استفاده از فرمول 2 ضریب همبستگی پیرسون بین دو آزمون محاسبه SPSS بی هوازی آزمودنی ها محاسبه گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی و نرم افزار کامپیوتری همچنین یافته گردید.
نمایه ها: اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تحلیل مردم شناختی آداب و رسوم مردم کندلوس
بررسی تاریخ تحولات دیوان برید در حکومت های ایران پس از اسلام از قرن اول تا آغاز قرن نهم هجری
بررسی تطبیقی نسخه های شاهنامه (تا پایان داستان گشتاسب)
جنبه‌های روانی - اجتماعی اطاعت آزادانه و اطاعت اجباری
نحوه برخورد با مسکن غیررسمی نمونه مورد مطالعه پای کتها شیراز
معناشناسی و هویت ساختار در شعر نیما یوشیج

سیره تربیتی پیامبر(ص ) و ائمه(ع)(معصومین علیه‌السلام)
بررسی نقاط قوت و ضعف امتحانات هماهنگ
بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان مراکز تربیت معلم نسبت به رشته‌های مختلف تحصیلی و آینده شغلی خویش در استان کرمانشاه و شهرستان سنندج
مبانی و اندیشه‌های حدیثی و رجالی وحید بهبهانی (ره)
مطالعه تطبیقی انسان شناسی از دیدگاه برتراندراسل و خواجه نصیر الدین طوسی
بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران زن وبروز خلاقیت معلمان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان همدان
*