تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی 



x

تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی



تقیه در سیره سیاسی و اجتماعی ائمه علیه السلام
بررسی تطبیقی عشق عرفانی از دیدگاه لسان الدین بن الخطیب و فخرالدین عراقی
بررسی خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام
بررسی و تجزئه و تحلیل زمینه ها، مراحل و روند تکوین انقلاب اسلامی در ائران ( 1341 - 1357 ش )
بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با تاب آوری و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان
بررسی جرم شناختی جرم قتل عمد دراستان کرمانشاه در سال 1390

جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس عملکرد جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل
حقوق حیوانات از دیدگاه فقه و قانون
بررسی تأثیر تمرینات فرانکل بر تعادل، حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن زنان سالمند
نظام ادله در داوری تجاری بین المللی
مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی اسلام شیعی و غرب معاصر با تاکید بر آرای شهید مطهری و آیزایا برلین
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی






چکیده خاوران‌نامه‌ی ابن‌حسام خوسفی یکی از بهترین نمونه‌های حماسه دینی و نشانگر تثبیت مذهب شیعه در میان ایرانیان و یکی از مهمترین حماسه‌های دینی جهان محسوب می‌گردد، که در این اثر داستان‌های مذهبی و مآثر تاریخی اسلام و رشادت‌های حضرت علی(ع) بیان شده‌است. شاهنامه‌ی فردوسی پرمایه-ترین دفتر شعر فارسی و مهمترین سند عظمت و فصاحت فرهنگ و زبان پارسی و از بزرگترین حماسه-های جهان می‌باشد، که در آن افسانه‌ها و داستان‌های ملی و تاریخی قوم ایرانی به بهترین وجه بیان شده است. ابن‌حسام در سرودن خاوران‌نامه از جنبه‌های مختلف به شدت تحت تاثیر شاهنامه‌ی فردوسی بوده-است و شاهکار استاد توس را به عنوان الگو، مدنظر داشته است، از این رو در این رساله سعی کردیم تا به شیوه توصیفی و تطبیقی و به روش تحلیل متن، تاثیر‌پذیری خاوران‌نامه از شاهنامه را با تکیه بر جنبه-های عناصر داستانی که شامل: گفت‌و‌گو، پیرنگ، زاویه دید، شخصیت‌پردازی و صحنه‌پردازی را بررسی کنیم و در مقوله‌ی سبک‌شناختی در سطوح مختلف از جمله: زبانی با عنوان‌های آوایی، لغوی، صرفی و نحوی و در بخش ادبی شامل ایهام، تشبیه ...، و در بخش محتوایی و فکری به مقوله‌هایی چون جهان-آفرین، خردورزی، قضا و قدر، ... پرداخته شده است.
نمایه ها:
واژه های کلیدی: ابن¬حسام خوسفی |
فردوسی |
خاوران¬نامه |
شاهنامه |
نقد نفوذ. |



 اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش الکتر

رام‌یشت از دیدگاه زبانشناسی و تاریخی
اصول و فنون ایجاد انگیزش در فراگیرندگان (1)
یادگیری ارادی و یادگیری اتفاقی
استاندارد کردن پرسشنامه ارجحیت شخصی ادواردز
تحلیل مردم شناختی آداب و رسوم مردم کندلوس
بررسی تاریخ تحولات دیوان برید در حکومت های ایران پس از اسلام از قرن اول تا آغاز قرن نهم هجری
*