بررسی رابطه ی اصول مدیریت کیفیت فراگیر با جو سازمانی مدارس و تعهد سازمانی کارکنان دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 89-88 x

بررسی رابطه ی اصول مدیریت کیفیت فراگیر با جو سازمانی مدارس و تعهد سازمانی کارکنان دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 89-88امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت هزینه با استفاده از هزینه یابی کایزن در شرکت‏های تولیدی خراسان رضوی
اثر مالکیت ما فی الذمه در مسئولیت تضامنی
بررسی رابطه هوش تجاری (BI)با مزیت رقابتی (مورد مطالعه :بانک آینده منطقه غرب)
تجدید حیات محله ای رویکردی در توسعه درونی شهر مورد مطالعه:محله بهارستان تهران منطقه 12 تهران
علل و ریشه های انحرافات اجتماعی قوم یهود در قرآن و احادیث
عوامل و موانع موعظه‌پذیری در قرآن و روایات

سنجش الگوی گسترش شهر کاشان با تأکید بر سیاست های رشد هوشمند
نقش و جایگاه مکان در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه : دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)
تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران
کردارشناسی فرامرز در حماسه های ایرانی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی رابطه ی اصول مدیریت کیفیت فراگیر با جو سازمانی مدارس و تعهد سازمانی کارکنان دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 89-88


هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اصول مدیریت کیفیت فراگیربا جو سازمانی مدارس و تعهد سازمانی کارکنان دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت است و روش تحقیق این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی میباشد که جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دبیران ، مدیران و کارکنان دبیرستانهای شهر مرودشت می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که صدو پنجاه نفر از سیصد نفر را تشکیل می دهد. جهت جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های مدیریت کیفیت فراگیر ،تعهد سازمانی و جو سازمانی استفاده شده است، همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روشهای آماری همبستگی ، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد : 1- متغیر جو سازمانی نمی تواند تعهد سازمانی کارکنان را پیش بینی کند. 2- بین اصول مدیریت کیفیت فراگیر و جو سازمانی رابطه ای مشاهده نشد . 3- بین اصول مدیریت کیفیت فراگیر و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 4- تفاوت معناداری بین میزان تعهد افراد با سالهای خدمت آنها مشاهده نگردید. 5- بین جو سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار پیدا نشد. 6- بین اصول مدیریت کیفیت فراگیر در بین افراد با تحصیلات مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. 7- تفاوت معناداری بین اصول مدیریت کیفیت فراگیر و سوابق مختلف کاری وجود ندارد.
نمایه ها: اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی وضعیت تغذیه ای ،ترکیب بدنی وبرخی از شاخص های آمادگی جسمانی وحرکتی تیم ملی دوومیدانی جانبازان ومعلولین بانوان ایران
بومی سازی و ناپیدایی مترجم
تاثیرپذیری خاوران نامه ابن حسام خوسفی از شاهنامه فردوسی
تئوری تحول عقد
اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏
جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی

سایر مطالب

*