برآورد حجم اقتصادزیرزمینی ایران با استفاده از منطق فازی x

برآورد حجم اقتصادزیرزمینی ایران با استفاده از منطق فازینظام ادله در داوری تجاری بین المللی
مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی اسلام شیعی و غرب معاصر با تاکید بر آرای شهید مطهری و آیزایا برلین
دکترین مسئولیت حمایت و مداخله بین المللی در لیبی
امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت هزینه با استفاده از هزینه یابی کایزن در شرکت‏های تولیدی خراسان رضوی
اثر مالکیت ما فی الذمه در مسئولیت تضامنی
بررسی رابطه هوش تجاری (BI)با مزیت رقابتی (مورد مطالعه :بانک آینده منطقه غرب)

دلایل بی میلی زنان شاغل به فرزندآوری در شهر تهران
سنجش الگوی گسترش شهر کاشان با تأکید بر سیاست های رشد هوشمند
نقش و جایگاه مکان در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه : دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)
تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

برآورد حجم اقتصادزیرزمینی ایران با استفاده از منطق فازی


منظور اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای ازفعالیت های مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف وگنجانده نمی شود .اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد کشور دارد زیرا باعث به هدر رفتن منابع،رعایت نکردن اولویت ها در سرمایه گزاری،تزریق شوک منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود. به دلیل اهمیت اقتصاد زیرزمینی و میزان اثرگزاری آن بر روی کل اقتصاد در این رساله به بررسی این پدیده و براورد حجم آن می پردازیم.متغیر های مستقل اثرگزار بر روی اقتصاد زیرزمینی که مورد استفاده قرار گرفته اند نرخ بیکاری،درآمد سرانه و نرخ موثر مالیاتی می باشند.در این رساله با استفاده از منطق فازی و سیستم استنتاج فازی و با بهره گیری از نظر کارشناسان به چگونگی اثر گزاری متغیر های مستقل بر روی متغیر وابسته و ایجاد پایگاه دانش فازی می پردازیم.متغیر ها از طریق عدد فازی گوسی به اعداد فازی تبدیل شده و و پس از اتجام تجزیه تحلیل به وسیله غیرفازی ساز مرکز ثقل به اعداد حقیقی تبدیل شده اند.تمامی این مراحل و شبیه سازی مدل برای بر آورد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی دوره 1353 تا 1387 به وسیله نرم افزار مطلب 7 انجام گرفته است.بر اساس نتایج حاصله از این برآورد و مدل سازی،میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی این دوره 35 ساله تقریبا 50% حجم تولید ناخالص داخلی بوده است.
نمایه ها:
اقتصادزیرزمینی |
منطق فازی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
نقد و بررسی باستان شناختی آخرین دستاوردهای انسان شناسی پیش از تاریخ
تحلیل فقهی_ حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی (س) در قبال آن
سنجش کیفیت مکان های شهری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (منطقه مورد مطالعه: شهر تهران)
بررسی نظریه‌ی معناگرایی (ساختارگرایی و پساساختارگرایی) و دلالت‌های آن بر تعلیم و تربیت

انواع سیمان های تقویت شده با الیاف و کاربردهای آن
مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏
جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر

سایر مطالب

سایر مطالب

*