بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهر همدان x

بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهر همدانبررسی رابطه هوش تجاری (BI)با مزیت رقابتی (مورد مطالعه :بانک آینده منطقه غرب)
تجدید حیات محله ای رویکردی در توسعه درونی شهر مورد مطالعه:محله بهارستان تهران منطقه 12 تهران
علل و ریشه های انحرافات اجتماعی قوم یهود در قرآن و احادیث
عوامل و موانع موعظه‌پذیری در قرآن و روایات
بررسی ابعاد درآمدی کتابخانه های عمومی کشور از دیدگاه مدیران و کتابداران آنها و ارائه چارچوبی برای درآمد زایی آنها
بررسی نقش شانس در سوالات چهار جوابی

دلایل بی میلی زنان شاغل به فرزندآوری در شهر تهران
سنجش الگوی گسترش شهر کاشان با تأکید بر سیاست های رشد هوشمند
نقش و جایگاه مکان در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه : دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)
تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهر همدان


رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داد و موجب کاهش سرانه برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی و اقتصادی شده و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه‌های مختلف شهری نمایان شد. از این‌رو سنجش شاخص کیفیت زندگی در سالیان اخیر به‌ عنوان یکی از نماگرهای توسعه در مطالعات شهری و توسعه رایج شده است. لذا نگاه کالبدی - کارکردی به شهر بدون توجه به ارزش‌ها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه کرد، به گونه‌ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه‌ریزی متوجه اهداف و ارزش‌های متمرکز شده بود. رواج این نوع تفکر، لزوم قابل زیست بودن شهر اجتماعی و کیفی و به عبارتی تجدیدنظر اساسی در اهداف و روش‌های برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی برای مقابله با این پدیده را به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص‌های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص‌های عینی حاصل از داده‌های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه‌ها اندازه‌گیری می‌شود. هدف این پژوهش سنجش کیفیت زندگی شهری از طریق استفاده هم‌زمان از ابعاد عینی و ذهنی و نیز اولویت‌بندی نیازهای ساکنین و تعیین فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری می‌باشد. رویکرد اصلی این پژوهش بر مبنای سنجش کیفیت زندگی شهری در در شهر همدان با استفاده از تلفیق و مقایسه شاخص‌های عینی و شاخص‌های ذهنی بوده است. ابعاد در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارتند از: کیفیت حمل و نقل و ارتباطات، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط کالاهای اجتماعی و شرایط محیط فیزیکی. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی می‌باشد و جامعه آماری آن خانوارهای ساکن در شهر همدان بوده که در این بین تعداد 400 خانوار از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و با استفاده از پرسش‌نامه، داده‌های مورد نیاز از طریق پاسخ‌های افراد جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS پردازش شدند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بین متغیرهای وضعیت اشتغال، پایگاه اجتماعی اقتصادی و نوع محله با متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی شهری رابطه معنادار وجود دارد. هم‌چنین مقایسه نتایج ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی نشان می‌دهد که 8/31 درصد خانوارها در حالت بهزیستی و 7/11 درصد آن‌ها در حالت محرومیت قرار دارند؛ در حالی‌که 1/54 درصد آن‌ها در حالت ناهماهنگی و 02/0 درصد در حالت انطباق قرار گرفته‌اند.
نمایه ها:
کیفیت زندگی |
همدان |
شهرنشینی |
توسعه | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اجتماعیات در دیوان بشارهالخوری
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
نقد و بررسی باستان شناختی آخرین دستاوردهای انسان شناسی پیش از تاریخ
تحلیل فقهی_ حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی (س) در قبال آن
سنجش کیفیت مکان های شهری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (منطقه مورد مطالعه: شهر تهران)

مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی ‏‎(CED)‎‏
جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
نکات تازه ای در باره علل ترومبوسیتوز، عوارض و درمان ترومبوسیتمی اساسی ‏‎(ET)‎‏
کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی

سایر مطالب

*