بررسی جرم شناختی جرم قتل عمد دراستان کرمانشاه در سال 1390 x

بررسی جرم شناختی جرم قتل عمد دراستان کرمانشاه در سال 1390بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ائران با سائر بورسهای جهان و دلائل قوت وضعف ان
جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس عملکرد جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل
حقوق حیوانات از دیدگاه فقه و قانون
بررسی تأثیر تمرینات فرانکل بر تعادل، حس عمقی زانو و سرعت راه رفتن زنان سالمند
نظام ادله در داوری تجاری بین المللی

نقش و جایگاه مکان در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه : دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)
تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران
کردارشناسی فرامرز در حماسه های ایرانی
تحلیل همدید موج های سرمای زمستانی در ایران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی جرم شناختی جرم قتل عمد دراستان کرمانشاه در سال 1390


قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن هم به صورت عمد، یکی از مهمترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد، با توجه به تأثیرات شدیدی که قتل بر زندگی فردی و اجتماعی وارد می‌سازد تصمیم بر این شد که تحقیق در خصوص عوامل موثر بر وقوع قتل عمد در استان کرمانشاه انجام شود و به این منظور به بررسی قتل‌های اتفاق افتاده در سال 1390 در استان کرمانشاه پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق آمار توصیفی است، این تحقیق در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول به بررسی ویژگی های استان کرمانشاه پرداخته شده، در فصل دوم به بیان نظرات جرم شناسی که میتواند تبیین کننده جرم قتل باشد اشاره شده و در فصل سوم تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تهیه پرسشنامه و مصاحبه از قاتلیین پرداخته شده است
نمایه ها:
قتل | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی نقش صحیفه ی سجادیه در تفسیر قرآن
نقد و بررسی باستان شناختی آخرین دستاوردهای انسان شناسی پیش از تاریخ
تحلیل فقهی_ حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی (س) در قبال آن
سنجش کیفیت مکان های شهری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (منطقه مورد مطالعه: شهر تهران)
بررسی نظریه‌ی معناگرایی (ساختارگرایی و پساساختارگرایی) و دلالت‌های آن بر تعلیم و تربیت
رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و سبکهای تفکر با میزان موفقیت کارکنان اداره کل امور مالیاتی غرب تهران در آزمون تعیین سطح

جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش الکتر
تبیین الگوی اقتضایی کنترل
مبادله الکترونیک داده ها: مفاهیم و ضرورتها
سرمایه داری: کارخانه چندپارچگی
*