بررسی تعیین‌کننده‌های استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در زنان متاهل 49-15 ساله شهر سنندج x

بررسی تعیین‌کننده‌های استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در زنان متاهل 49-15 ساله شهر سنندجبررسی اثرات درمانی ویتامین C در بیماران مبتلا به I.T.P مراجعه کننده به درمانگاه خون بیمارستان شهدای تجریش از شهریور 1374 الی شهریور 1378
منابع استرس‌زا در شغل معلمی
تست میکروپروسسورها و سیستم‌های میکروپروسسوری /
تحلیل و مدل سازی آنتن ‏‎Bowtie‎‏ برای استفاده در ‏‎GPR‎‏ به کمک روش ‏‎FDTD‎‏
روش پخت کرافت /
مطالعه و بررسی آماری ابرنواخترها، به عنوان منبع پرتوهای کیهانی با توجه به توزیع واقعی آنها در فاصله 6 Kpc از خورشید

تشخیص و درمان رینوره و اتوره مایع مغزی و نخاعی (با روش آندوسکوپی) /
بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
واکنش بین آلکیل ایزوسیانیدها و هگزافلوئورو استیل‌استون /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تعیین‌کننده‌های استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در زنان متاهل 49-15 ساله شهر سنندج


می‌شود در این تحقیق سعی شده عواملی که بر نوع وسایل جلوگیری مورد استفاده در زنان تاثیر دارد بررسی شود. برای چهارچوب نظری این تحقیق از نظریه‌های انتخاب عقلانی، و تئوری اقتصادی استفاده شده است. این تحقیق به روش کمی انجام شده و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و به صورت مصاحبه حضوری انجام شده است نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و 385 زن متاهل ساکن در شهر سنندج مورد بررسی قرار گرفته است برای تحلیل داده‌ها از تحلیل تشخیصی استفاده شده است یافته‌ای این تحقیق نشان داده است زنانی که از روشهای دائمی استفاده می‌کنند میانگین تعداد فرزندان شان (8/3)، میانگین سنی (32/41)، میانگین مدت ازدواج ( 88/23)، میانگین میزان تحصیلات ( 25/4 )، می‌باشد و در زنانی که از روشهای موقت استفاده می‌کنند میانگین تعداد فرزندان ( 57/1 )، میانگین سن ( 8/30 )، میانگین مدت ازدواج(2/11) می‌باشد. در تابع تشخیصی روش طبیعی نشان داده شده که تعداد پسر، تعداد فرزندان و تحصیلات زن بر استفاده از روش طبیعی تاثیر دارد میانگین تعداد پسر(53/0) در مقایسه با کسانی که استفاده نمی‌کنند (96/0) کمتر می‌باشد. یافته های تحلیل تشخیصی چندگانه نشان داده است که بین سه گروه (روشهای موقت، روشهای نیمه دایئم و روشهای دائم ) اختلاف وجود دارد و در بین گروهها بیشترین اختلاف بین روشهای دائم با روشهای موقت و نیمه دائم می‌باشد
نمایه ها:
تنظیم خانواده |
جلوگیری‌کننده از آبستنی |
پیشگیری از آبستنی |
وسایل ضدآبستنی |
زنان ازدواج‌کرده |
سنندج | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


رابطه بین اهرم مالی، نقدینگی عملیاتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت ( CSFs ) برای انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک فازی AHP
بررسی شرط عدم فرزند آوری در فقه و حقوق ایران
بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه تنوع درآمدی با عملکرد و ریسک عملیاتی بانک
بررسی رابطه توسعه مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه ید امانی با ید ضمانی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران
بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و کیفیت حسابرسی
بررسی فقهی و حقوقی پیوند و خرید و فروش اعضای بدن انسان
وظایف و اختیارات مربوط به قاضی اجرای احکام در قانوان کیفری ایران
تأثیر محدودیت مالی وجریان نقد بر حساسیت تأمین مالی خارجی

سایر مطالب

*