بررسی فرایند جنگ روانی در مستندهای خبری با مورد مطالعه ای مستند"راگه درایران" ساخت BBC x

بررسی فرایند جنگ روانی در مستندهای خبری با مورد مطالعه ای مستند"راگه درایران" ساخت BBCمطالعه و بررسی آماری ابرنواخترها، به عنوان منبع پرتوهای کیهانی با توجه به توزیع واقعی آنها در فاصله 6 Kpc از خورشید
اثر ترکیبات حاصل از اتولیز گلوکز اینولات بر غلظت تری یدوتیرونین و تیروکسین سرم /
آشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها
طراحی و پیاده سازی باند پایه استاندارد ‏‎DVB-T‎‏
بررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن
کاربرد داده کاوی در تحلیل داده های سازمان تامین اجتماعی

بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
واکنش بین آلکیل ایزوسیانیدها و هگزافلوئورو استیل‌استون /
اثر افزایش فشار پخت لاستیک برگرادیان حرارتی آن /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی فرایند جنگ روانی در مستندهای خبری با مورد مطالعه ای مستند"راگه درایران" ساخت BBC


برجسته سازی، سرایت و همرنگی، دادن القاب و حذف و تحریف آگاهانه و تضاد و تعارض بین جوانان سعی در ایجاد نگرش منفی و برجسته کردن مشکلات دارد، ولی اینکه چه میزان فرآیند نبرد، در عصر حاضر در حال دگردیسی است. جنگ افکار و اطلاعات بیشتر بر ابزار فنی غلبه یافته است. این تحقیق بررسی فرآیند جنگ روانی در مستند های خبری است. جنگ روانی عملی سازمان یافته و برنامه ریزی شده است که هدف اصلی آن تغییر و دگرگونی نگرش افکار عمومی است. مستند خبری «راگه در ایران» که توسط BBC در سال 2007 تهیه شده است، در قالب یک نرم خبر، مسائل اجتماعی ایران را بررسی می کند. در فصل اول این پژوهش ضرورت و اهمیت پرداختن به اینگونه مستندها توضیح داده شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران و قطع رابطه با امریکا و متحدانش و بعد از تحریمهای اقتصادی، نمایش فیلمهای تبلیغی برای تخطئه کردن چهره ایران ساخته شده است که در آن سازندگان این مستند سعی کرده اند با بهره گیری از شگردهای جنگ روانی بر افکار عمومی ایرانیان و جهانیان تاثیر بگذارند. در فصل دوم ضمن بررسی تحقیقات پیشین، مبانی نظری تحقیق توضیح داده شده است. در این فصل، جنگ روانی، شیوه ها و تکنیکها و تاکتیکهای آن و همچنین انوع مستند تعریف و مستند «راگه در ایران» بر اساس نظریه اقناع و برجسته سازی و ملودرام خبری تجزیه و تحلیل شده است. فصل سوم روش تحقیق به شیوه Case Study یا مطالعه موردی است. از این رو تمامی عوامل تاثیرگذار و رابطه ی متقابل آنها در نماها و گفتار برنامه مورد بررسی قرار گرفته است، و دلایل حضور آنها در مستند بررسی شده است. بنابراین معیار سنجش ما تصاویر و نماهای تصویری و گفتار و متن برنامه می باشد. در فصل چهارم و پنجم، یافته های تحقیق و نتایج حاصل از آن آمده است. بررسیها نشان داده است که این مستند سناریو خود را بر چهار محور اصلی زنان در ایران، مطبوعات و دروازه بانی در ایران، موسیقی پاپ و اسلام و مذاهب آن استوار کرده است. بطور کلی طراحان این مستند مانند سایر مستندهای خبری که در مورد کشورهای هدف ساخته می شود و از فرآیند عملیات روانی بهره می گیرند سعی دارند ابتدا افکار عمومی کشور خویش را آماده کرده و سپس در کشورهای مورد هدف با ایجاد یاس و ناامیدی، ایجاد بحرانهای ساختگی، بدبین ساختن مردم نسبت به حاکمیت سعی در تغییر نگرش و زیر سوال بردن مولفه های مذهبی و ملی می کنند و بتدریج تاریخ، زبان، فرهنگ، سنن، علائق قومی و مذهبی ملتها کم رنگ می شود و بجای آن فرهنگی جهانی حاکمیت می یابد. این مستند خبری در جنگ روانی علیه ایران تلاش کرده است تا به مخاطبان القاء کند که در ایران آسیبهای اجتماعی به اوج خود رسیده است. و مردم از عملکرد متولیان نظام ناراضی اند و حکومت ایران با محدود کردن آزادیهای فردی و اجتماعی یک نارضایتی عمومی بوجود آورده است. اقتصاد ورشکسته در بازار تهران، تضاد و تعارض بین نسل اول انقلاب و نسل سوم از مسائلی هستند که این مستند خبری به تصویر کشیده است. مستند خبری «راگه در ایران» با استفاده از تکنیکهای جنگ روانی، از جمله ایجاد ابهام، الگودهی، موفق شده است باید تحقیقی پیمایشی انجام شود تا نظر مخاطبان و میزان تاثیرپذیری آنها از این نوع برنامه ها مشخص شود اگر چه اثرگذاری حتمی است
نمایه ها:
جنگ روانی |
مستند خبری |
بی. بی. سی (شبکه خبری) |
راگه در ایران (فیلم مستند) |
تبلیغات |
افکار عمومی |
رسانه جمعی |
رسانه‌های بیگانه | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی رابطه تنوع درآمدی با عملکرد و ریسک عملیاتی بانک
بررسی رابطه توسعه مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون
مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وظایف و اختیارات مربوط به قاضی اجرای احکام در قانوان کیفری ایران
تأثیر محدودیت مالی وجریان نقد بر حساسیت تأمین مالی خارجی
بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی سه نمایشنامه علی احمد باکثیر(مسمار جحا،الدوده و الثعبان، مأساه زینب)
َشرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی
ابن‌رشد و حقیقت مضاعف: گزارش و بررسی موضع سیگریوس برابانتی
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

سایر مطالب

*