مصونیت دولت و نقض حقوق بشر x

مصونیت دولت و نقض حقوق بشرآشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها
طراحی و پیاده سازی باند پایه استاندارد ‏‎DVB-T‎‏
بررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن
کاربرد داده کاوی در تحلیل داده های سازمان تامین اجتماعی
جایگاه وقف و وقفنامه /
تجزیه بطریق اکتیو کردن جهت تعیین جیوه و ارسنیک و سایر عناصر سمی در مواد غذائی بطریق جداسازی به روش‌های رادیو شیمیایی /

بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
تهیه و بررسی پایداری پیش داروهای جدید پروپروانولول /
واکنش بین آلکیل ایزوسیانیدها و هگزافلوئورو استیل‌استون /
اثر افزایش فشار پخت لاستیک برگرادیان حرارتی آن /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مصونیت دولت و نقض حقوق بشر


مصونیت دولت خارجی در دادگاه های داخلی سایر دول به عنوان یک اصل در حقوق بین المللی و در رویه دولت ها و هم چنین در قوانین داخلی برخی از دولت ها پذیرفته شده است. قاعده مصونیت دولت با توجه به تحولات بین المللی دچار قبض و بسط شده است. قاعده مصونیت دولت در عرف و معاهدات تثبیت شده است. لیکن این قاعده فارغ از استثنا نبوده و نکته مهم آنکه، در مورد استثناهایی وارده بر آن اتفاق نظر در رویه و دکترین وجود ندارد. تحولات مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل، جهانی شدن حقوق بشر و محوریت قرار گرفتن آن، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدی مواجه ساخته است. تحقیق حاضر کنکاشی است در خصوص تأثیر نقض حقوق بنیادین بشر بر اصل مصونیت دولت. به عبارت دیگر وجاهت حقوقی استناد به مصونیت دولت در موارد نقض حقوق بنیادین بشر را مورد بررسی قرار می دهد.
نمایه ها:
مصونیت |
دولت |
نقض حقوق بشر |
حقوق بین‌الملل |
دادگاه |
قوانین |
جهانی‌سازی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر موفقیت نوآوری های باز (مطالعه موردی: ستاد مرکزی بانک ملت)
بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با معیار های عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان شهر مشهد
چالش های مالیاتی شرکت های تجاری

مقایسه ید امانی با ید ضمانی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران
بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و کیفیت حسابرسی
بررسی فقهی و حقوقی پیوند و خرید و فروش اعضای بدن انسان
وظایف و اختیارات مربوط به قاضی اجرای احکام در قانوان کیفری ایران
تأثیر محدودیت مالی وجریان نقد بر حساسیت تأمین مالی خارجی

سایر مطالب

*