تهیه ابزار رایانه‌ای سنجش استعداد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان x

تهیه ابزار رایانه‌ای سنجش استعداد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانطراحی و پیاده سازی باند پایه استاندارد ‏‎DVB-T‎‏
بررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن
کاربرد داده کاوی در تحلیل داده های سازمان تامین اجتماعی
جایگاه وقف و وقفنامه /
تجزیه بطریق اکتیو کردن جهت تعیین جیوه و ارسنیک و سایر عناصر سمی در مواد غذائی بطریق جداسازی به روش‌های رادیو شیمیایی /
عفونت توکسوپلاسما گوندی در حاملگی: مزایا و معایب تشخیص توسط سرولوژی

سلولهای بینابینی کاخال و سیستم حرکتی روده باریک /
معرفی گونه جدید زنبور برگخوار توس Croesus Medunai Benes SP.n و بررسی بیواکولوژی آن در ارتفاعات البرز /
علل عدم گرایش به مطالعه در میان کودکان و نوجوانان و ارائه راههایی جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی /
واژه بست چیست † آیا در زبان فارسی چنین مفهومی کاربرد دارد† /
جایگاه و نقش زن در ادبیات انقلاب اسلامی /
سخنرانی افتتاحیه آقای اسدالله امیراصلانی /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تهیه ابزار رایانه‌ای سنجش استعداد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان


هدف از پژوهش حاضر تهیه ابزار رایانه ای جهت سنجش استعداد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان است. روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون سازی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان های دخترانه و پسرانه سطح شهر اردبیل است که تعداد آنها حدود 3000 نفر است. نمونه این پژوهش 840 از دانش آموزان ( 600 دانش آموزان سال اول، 240 نفر دانش آموزان سال دوم) را تشکیل می دهند. اطلاعات حاصل از آزمون با روش های آماری ( تحلیل عامل، تحلیل ممیز، MANOVA) تجزیه و تحلیل شد. این آزمون دارای هفت خرده آزمون ( استدلال انتزاعی، توانایی فضایی، استدلال وابسته به شکل، استدلال انتزاعی، چرخش ذهنی، درک کلامی و سیالی کلامی ) است که هر کدام از خرده آزمون ها شامل 15 سوال هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که آزمون تهیه شده تا 67/9درصد قدرت پیش بینی کنندگی رشته های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی را دارد ، اما برای رشته انسانی از قدرت پیش بینی کنندگی لازم برخوردار نیست. همچین نتایج پژوهش نشان داد که پسران در آزمون های استدلال انتزاعی، توانایی فضایی، استدلال عددی و چرخش ذهنی استعداد بیشتری دارند و دختران در خرده آزمون های درک کلامی و سیالی کلامی استعداد بیشتری دارند.مقدار آلفای کرونباخ این آزمون 0/79 می باشد. پایایی کل آزمون 0/73 به دست آمده است ( 0/001>P) و روایی آزمون 0/76 است (0/01> P).
نمایه ها:
استعداد تحصیلی |
ارزشیابی دانش‌آموز |
آزمون ارزیابی پیشرفت تحصیلی |
پیش‌بینی |
آموزش دبیرستانی |
استدلال فضایی |
آزمون هوش |
طراحی آزمون |
کاربرد رایانه در آموزش |
توانایی ذهنی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه تنوع درآمدی با عملکرد و ریسک عملیاتی بانک
بررسی رابطه توسعه مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون
مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی

َشرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی
ابن‌رشد و حقیقت مضاعف: گزارش و بررسی موضع سیگریوس برابانتی
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
ارتباط مصرف رسانه ای و هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقشار جامعه در مرزبان‌نامه
بررسی بحران اوکراین 2015-2013 براساس مدل مایکل برچر
*