مقایسه تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی شبکه آموزش در دروس حرفه و فن و زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس معیارهای فیلم آموزشی مطلوب x

مقایسه تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی شبکه آموزش در دروس حرفه و فن و زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس معیارهای فیلم آموزشی مطلوباثر ترکیبات حاصل از اتولیز گلوکز اینولات بر غلظت تری یدوتیرونین و تیروکسین سرم /
آشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها
طراحی و پیاده سازی باند پایه استاندارد ‏‎DVB-T‎‏
بررسی نظری و تجربی تاثیر پرخورانی موتور‏‎OM314‎‏ در آلاینده ها و عملکرد آن
کاربرد داده کاوی در تحلیل داده های سازمان تامین اجتماعی
جایگاه وقف و وقفنامه /

جایگاه و نقش زن در ادبیات انقلاب اسلامی /
سخنرانی افتتاحیه آقای اسدالله امیراصلانی /
تشخیص و درمان رینوره و اتوره مایع مغزی و نخاعی (با روش آندوسکوپی) /
بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
بررسی فون جوندگان شمال خراسان به کمک ریمه پرندگان شکاری /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مقایسه تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی شبکه آموزش در دروس حرفه و فن و زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس معیارهای فیلم آموزشی مطلوب


پژوهش حاضر تحت عنوان" مقایسه تحلیل محتوای برنامه های تلویزیونی شبکه آموزش در دروس حرفه وفن و زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس معیارهای فیلم آموزشی مطلوب و مهارتهای تفکر انتقادی."می باشد. مساله اصلی پژوهش حاضر این است که: برنامه های تلویزیونی شبکه آموزش در دورس حرفه وفن و زبان انگلیسی تا چه میزان بر اساس معیارهای فیلم آموزشی مطلوب ساخته شده اند و تا چه میزان مهارتهای تفکر انتقادی را در فراگیران پرورش می دهند و همچنین میزان رعایت این دو مقوله در فیلم های آموزشی دو درس مذکور تا چه میزان متفاوت است؟ برای پاسخ به این سوالات از روش توصیفی،تحلیل محتوای مقوله ای استفاده شده و 8 قسمت از فیلم های آموزشی دروس حرفه وفن وزبان انگلیسی که در زمان پژوهش از شبکه آموزش(7) در حال پخش بوده به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفته است. "قسمت" های برنامه(با میانگین زمانی 15دقیقه) به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش دو چک لیست پژوهشگر ساخته است شامل؛ چک لیست معیارهای فیلم آموزشی مطلوب با 7 مقوله و چک لیست مهارتهای تفکر انتقادی با 8 مقوله .در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین وزنی ) استفاده شده است. در کل نتیجه پژوهش نشان میدهد که ؛ فیلم های آموزشی دورس حرفه وفن به میزان 3/4 (در حد متوسط، رو به کم) و زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی به میزان 3/7 (در حد متوسط، رو به زیاد) بر اساس معیار های فیلم آموزشی مطلوب ساخته شده اند،. همچنین بیانگر این مطلب نیز است که؛ فیلم های آموزشی درس حرفه و فن به میزان 6/2 ‌ (در حدکم، رو به متوسط) ودرس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی به میزان 3/2 (در حد کمی بیش از متوسط) بر اساس مهارتهای تفکر انتقادی تهیه شده اند
نمایه ها:
تجزیه و تحلیل محتوا |
برنامه تلویزیونی |
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. شبکه آموزش |
فیلم آموزشی |
اشاعه اطلاعات |
تفکر |
زبان انگلیسی |
درس حرفه و فن |
آموزش |
تکنولوژی آموزشی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مطالعه تطبیقی تاثیرمستی درحقوق ایران وفرانسه
آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر موفقیت نوآوری های باز (مطالعه موردی: ستاد مرکزی بانک ملت)
بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با معیار های عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان شهر مشهد

ابن‌رشد و حقیقت مضاعف: گزارش و بررسی موضع سیگریوس برابانتی
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
ارتباط مصرف رسانه ای و هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقشار جامعه در مرزبان‌نامه
بررسی بحران اوکراین 2015-2013 براساس مدل مایکل برچر
استفاده از مدل کانو و گسترش عملکرد کیفیت(QFD)برای طراحی خدمات در راه آهن جنوب شرق
*