گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد در سال 1387 و عوامل موثر بر آن x

گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد در سال 1387 و عوامل موثر بر آنتست میکروپروسسورها و سیستم‌های میکروپروسسوری /
تحلیل و مدل سازی آنتن ‏‎Bowtie‎‏ برای استفاده در ‏‎GPR‎‏ به کمک روش ‏‎FDTD‎‏
روش پخت کرافت /
مطالعه و بررسی آماری ابرنواخترها، به عنوان منبع پرتوهای کیهانی با توجه به توزیع واقعی آنها در فاصله 6 Kpc از خورشید
اثر ترکیبات حاصل از اتولیز گلوکز اینولات بر غلظت تری یدوتیرونین و تیروکسین سرم /
آشفتگی در نظام نامگذاری کوچه ها و خیابانها

واژه بست چیست † آیا در زبان فارسی چنین مفهومی کاربرد دارد† /
جایگاه و نقش زن در ادبیات انقلاب اسلامی /
سخنرانی افتتاحیه آقای اسدالله امیراصلانی /
تشخیص و درمان رینوره و اتوره مایع مغزی و نخاعی (با روش آندوسکوپی) /
بررسی وشناسایی گونه‌های داینوفلاژدهای عامل جذرومد قرمز در سواحل دریای عمان /
اسنفاده از روش کنترل مستقیم بار (DLC) در بخشهای مختلف مصرف /
حمایت از ما | مشهدهاست
`

گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد در سال 1387 و عوامل موثر بر آن


نوشتار حاضر بر اساس یافته‌های پژوهش گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد(1387) تنظیم شده است. هدف این پژوهش توصیف گرایش زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد به ازدواج مجدد در سال 1387 و تعیین عوامل موثر بر این گرایش بوده‌است. در تحلیل گرایش به ازدواج مجدد، از دو پارادایم رفتارگرایی و واقعیت گرایی استفاده شده است. جامعه آماری، زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد (5896 نفر) و نمونه تحقیق 160 نفر می‌باشد که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده‌اند. نتایج نشان داد که میانگین گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه، درحد متوسط می‌باشد. همچنین فوایدی که آنها از ازدواج مجدد انتظار دارند بیشتر بر محور نیازهای اجتماعی همچون کسب امنیت، کسب محبت، کسب احترام و در نهایت رهایی از حرف مردم می‌باشد و در وهله دوم، نیازهای مالی و نیاز جنسی مطرح می‌باشد. همچنین 43 درصد از پاسخگویان موافق ازدواج مجدد و تنها 14/4 درصد از پاسخگویان مخالف ازدواج مجدد بوده‌اند. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد، بیشترین تاثیر مربوط به متغیر تصور ارزش از ازدواج مجدد و کمترین تاثیر مربوط به متغیر تصور فرد از ارزیابی گروههای ثانوی در مورد ازدواج مجدد می‌باشد.
نمایه ها:
ازدواج مجدد |
زن مطلقه |
کمیته امداد امام خمینی (ره) |
مشهد |
رفتارگرایی |
واقع‌گرایی |
خودمختاری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی
بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر موفقیت نوآوری های باز (مطالعه موردی: ستاد مرکزی بانک ملت)
بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با معیار های عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان شهر مشهد
چالش های مالیاتی شرکت های تجاری

بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی سه نمایشنامه علی احمد باکثیر(مسمار جحا،الدوده و الثعبان، مأساه زینب)
َشرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی
ابن‌رشد و حقیقت مضاعف: گزارش و بررسی موضع سیگریوس برابانتی
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
ارتباط مصرف رسانه ای و هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقشار جامعه در مرزبان‌نامه
*