بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سطح معاملات با اشخاص وابسته


بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سطح معاملات با اشخاص وابسته
تحقیق حاضر به منظور گردآوری شواهدی در خصوص اثر ساختار مالکیت بر سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران انجام شده هست.


تاثیر آموزش هوش اخلاقی بر مسولیت‌پذیری، همدلی هیجانی، اخلاق تحصیلی و بخشودگی بین فردی دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه
تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده هست.


بررسی و مقایسه مفهوم رأی‌دهی و مشارکت سیاسی در نظامهای مردم سالاری دینی و دموکراسی
در صورت وجود رفتار موقعيت طلبانه در معاملات، انتظار می‌رود که سطح معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن کنترل رابطه داشته باشد.


بررسی دایره‌ی احکام حکومتی با اشاره به نظریه‌ی منطقه الفراغ
لذا متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن کنترل تعیین و سپس رابطه اونها با سطح معاملات با اشخاص وابسته مورد بررسی برنامه گرفت.


مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، نشخوار فکری، مولفه‌های فراشناخت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی- جبری و افراد به
نمونه مورد بررسی شامل 85 شرکت طی دوره وقتی ساالهای 1382 الی 1391 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران بود.


بررسی نقش عوامل فردی، سازمانی و فرهنگی در توانمند سازی روانشناختی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه مازندران ،گلستان و الزهراء.
آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سطح معاملات با اشخاصوابسته دارای رابطهمعناداری با متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن‌کنترل می باشد.به نحوی که افزایش تمرکز مالکیت و کاهش توازن کنترل منجر به افزایش سطح معاملات با اشخاص وابسته خواهد شد.


آسیب شناسی برنامه درسی مدارس استثنایی ویژه نابینایان مقطع ابتدایی شهر تهران
همچنین، متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی ها دارای رابطه مثبت و معنادار با سطح معاملات با اشخاص وابسته می باشند.


بررسی ساختار دانشگاه های ایران بر مبنای نظریه سازمان یادگیرنده


مقایسه سبک زندگی، کنش‌های اجرایی و رضایت زناشوئی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews