محاسبه عددی در پایه های اندازه حرکت زنجیره ‏‎S=1/2‎‏ هایزنبرگ ناهمسانگرد

بررسی توزیع فراوانی تب و علل تب روز اول پس از عمل جراحی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (الزهرا و کاشانی) بر اساس سن، جنس، علل
اتیولوژی، علایم بالینی، تشخیص و درمان جراحی بیماران مبتلا به ‏‎G.O.O‎‏ بستری شده از سال 1370 الی 1374 در بیمارستان امام حسین(ع) تهران
پروژه تحقیقاتی بررسی قدرت تشخیصی ‏‎Abd sono,TRLS, DRE,PSA‎‏ در تشخیص کانسر پروستات
کمبود آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز ‏‎G6PD Deficiency‎‏ شناخت فاکتورهمولیزان در بیماران با کمبود آنزیم نقش تزریق خون در درمان بیماران
بهینه سازی تنوع و فاصله ژنتیکی گونه‌های سیب (. Malus L ) با استفاده از تحت دو نوع رنگ آمیزی SDS-PAGE
تحلیل، طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه دو قطبی ‏‎T‎‏ شکل برای مخابرات سیار
نقش گیرنده‌هایGABAA در اکتساب و بیان حساسیت حرکتی القاء شده توسط مرفین در موش کوچک آزمایشگاهی
بررسی حسگری گاز در نانو پودرهای اکسید قلع ( IV ) تهیه شده به روش سل -ژل تحت فرایندهای حرارتی
بررسی فیتوشیمیایی گیاه سماق ‏‎(Rhus coriaria)‎‏ (فلاونوییدها، تانن ها و اسانس)
استفاده از داده های آزمایش ‏‎CPTu‎‏ در طراحی های ژئوتکنیکی لرزه ای
بررسی و مطالعه خواص فیزیکی، ساختاری و مورفولوژیکی ابرشبکه چند لایه‌ای Ge-Si-Cu-...Ge
ارائه چهارچوب مفهومی تهیه و تامین الکترونیکی برای پروژه های ‏‎EPC‎‏ در صنعت ساختمان ایران
مطالعه پارامترهای ترمودینامیکی و پیوندی در برهم کنش کمپلکس‌های تک هسته‌ای Pd(bpy)(ph-dtc)]NO3 و دو هسته‌ای (bpy)Pd(p-phen-bdtc)Pd(bpy)](NO3)2 )با DNA
*