کسانی که زبان انگلیسی بلدند کمک کنند!


کسانی که زبان انگلیسی بلدند کمک کنند!کسانی که زبان انگلیسی بلدند کمک کنند!
به نام خدا و درود!
از دوستانی که به زبان انگلیسی آشنایی کامل دارند و مسلط هستند تقاضا دارم در صورتی که یک شخص نژاد پرست هستند و تمایلات هیتلری هم دارند به بنده تماس گرفته و به صورت رایگان برای حزب نازی ایران با سمت مترجم فعالیت کنند. زیرا حزب جایی نیست که بخوان در آن حقوق بگیرند.
امیدوارم متوجه باشیو و شخصی حاضر باشه با من همکاری کنه.
با تشکر
هایل هیتلراون با مراماش سلام

1:

من اسمم بابکه و تازه تو این سایت عضو شدم و تا حدودی در مترجمی زبان واردم از صمیم قلب اگه کاری از دستم بر بیاد با تمام وجود در انجام وظیفه حاضرم برای راه پیشوایم اجرا کنم.


سلام به تموم هميهني هاي عزيز


سلام

2:

هایل هیتلر


74 out of 100 based on 49 user ratings 124 reviews