كلی برای خواندن درس عربی موقع امتحان بگویی و چگون

ناقص واوی در ماضی مضارع
حساب می آید 2من درفعل های معتل در درست كردن مضا
؟ اگر فعل است فاعل ان كدام است؟ چند مورد از مای ((كافه))مثال بزنید با تشكر.............وووووووووووووو.................
دارد كه تمام مشتقات

اشكا
بررسی شاخصهای خونریزی لثه، تحلیل لثه، جرم دندانی در بالغین بالای 30 سال مراجعین بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی در نیمسال اول 80 -79
بررسی میزان شیوع فلوئوروزیس و رابطه آن با نوع آب مصرفی در دانش آموزان مدارس راهنمایی بخش بستک استان هرمزگان در سال 1379
بررسی رادیوگرافیک عرض تنه مندریبل، موروفولوژی و ضخامت کورتکس زنان 25-50 ساله ساکن زاهدان مبتلا به استئوپروز قبل و بعد از یائسگی
بررسی عوارض درمان شکستگیهای زاویه فک تحتانی در شهر زاهدان در سال 79-1378
تومورهای غدد بزاقی
بیهوشی در دندانپزشکی
تغییرات زبان در بیماریهای مختلف
استوماتیت شاربیتوریکی تشخیص افتراقی و معالجه
استوماتیت اولسرومابرانوز و تحقیقات در مورد سرایت آن
استفاده از اس - ام - در پیشگیری ناهنجاری دندانهای خلفی کودکان

كلی برای خواندن درس عربی موقع امتحان بگویی و چگون
سلام لطفا یك مبحث كلی برای خواندن درس عربی موقع امتحان بگویی و چگونه خواندن
با تشكر
پاسخ :
بهترین راه مطالعهشب امتحان حفظ لغات ( ترجمه به فارسی و عربی) و تسلط كامل به ترجمه متون می باشد .


ا... كیف حالك؟ آسفه لشهادت الحسین. لماذا نحن نقرا العربی؟ انا Have رابع
اگر به این مرحله رسیدید وارد قواعد شوید كه بهترین راه : شناخت فعل صرف صیغه های مختلف و شناخت وقت اون می باشد .موفق باشید .


هستم كه در زبان عربی از شما كمك می خواستم مشكل من در قسمتهای درس عربی


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews