پست مدرن سیاه در محبوب تونی موریسون

رابطه حق اختراع با اموال و مالکیت سنتی
عوامل موثر بر برون سپاری خدمات در شرکتهای مشاور معماری کوچک و متوسط
فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و حق بر توسعه پایدار
بررسی میزان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی (4P)بر افزایش فروش و اندازه سهم بازار شرکت مپنا
بررسی رابطه سبکهای مقابله با استرس و منبع کنترل سلامت با عود اعتیاد در افراد معتاد به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون
بررسی تحولات جمعیتی در توسعه کالبدی شهر (مطالعه موردی شهر نور)
نفت خاورمیانه و حمله نظامی آمریکا به عراق
روابط ایران و قطر (پس از انقلاب اسلامی ایران)
بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاههای دولتی کشور
جایگاه تجارت شخصیت ها (Character Merchandising) در حقوق مالکیت فکری
ارتباط مولفه‌های اثربخشی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان غربی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران (2001-2009)
بحران ها و بی ثباتی ها در جمهوری اسلامی ایران (84-1360)
 *