بررسی ریسک فاکتورهای بروز زگیل های تناسلی در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی در طی سالهای 88-78

بررسی اثر محافظتی بیوکانین آ بر تغییرات رفتاری و بافت شناسی در مدل اولیه بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر تنیدگی شغلی در پرستاران
بررسی تاثیر تحریک مغتاطیسی مکرر مغزی با فرکانس 10 هرتز در ناحیه دورسولترال پره فرونتال چپ در عملکرد حافظه کاری افراد سالم
اثر عصاره موسیر بر یادگیری و حافظه موش صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسین
تبیین تربیت دینی بر اساس رویکرد تجربه دینی و نقد و بازسازی آن بر اساس آموزه‌های اسلامی
بررسی تغییرات استرس اکسیداتیو به واسطه ی سمیت کنژوگه ی دوستاکسل - هیالورونیک اسید در مدل هپاتوسیت جداشده ی رت
Blackberry - can we change theme using our application?
What programming language or components is used with ESET NOD32 v4?
Blackberry User Interface Design - Customizable UI?
Gui simulation for smart home application
RapidWeaver-like editor for windows [closed]
Preferable technology that I should use to create an efficient and user friendly GUI?
How do I get the highlight color of the current Blackberry theme?
Progress bars for tasks that can take an indeterminate ammount of time?
Is there any research on numbered vs. star voting systems?
MATLAB gui loads old settings

بررسی ریسک فاکتورهای بروز زگیل های تناسلی در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی در طی سالهای 88-78
هدف: پیشگیری از بیماری های واگیر دار عامل مهمی در کنترل بیماری در جامعه و ارتقاء سطح سلامت فرد وجامعه به حساب می آید.


بررسی بیان miR-125b و miR-9 و miR-22 در میکرووزیکل های مشتق از رده های سلولی Jurkat و NB4.
زگیل های تناسلی یکی از شایع ترین بیماری های مقاربتی به حساب می آید به همین منظور به دلیل عدم شناخت روش های پیشگیری مناسب بر اون شدیم تا ریسک فاکتور بروز این بیماری بررسی کنیم تا شاید به وسیله اون بتوان از میزان بروز اون کاهش داد.


بررسی اثر پاساژهای متوالی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر بیان ژن TERT و miR-138 در شرایط آزمایشگاهی
مواد وروش ها:مطالعه حاضر یک مطالعه case-control هست.که در اون دو گروه 60 نفری از خانم ها که یک گروه مبتلا به زگیل های تناسلی وگروه دیگر مبتلا نبوده وبه عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند را با یکدیگر مقایسه کردیم .جمع آوری اطلاعات با هستفاده از پرسشنامه بوده.اطلاعات کسب شده با هستفاده از آزمون های آماری t وآزمون اونالیزchi-square مورد تجزیه وتحلیل برنامه گرفت.


بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک و میزان مرگ و میر بیماران بستری در ICU
یافته ها:نتایج نشان داد که بین سن (p=0)،تعداد سال های گذشته از اولین intercourse (p=0.023)، سابقه بیماری های مقاربتی قبلی(p=0.037) و ابتلا به زگیل های تناسلی ارتباط معنا داری وجود داشت.وبین مصرف سیگار ،استفاده از OCP، هستفاده از روش های جلوگیری barrier ،تعداد گراویدیتی ، تعداد پاریتی و تاهل، سطح تحصیلات ، شغل خود فرد و همسرش و نوع sex ارتباط معنا داری یافت نشد.


فرمولاسیون و ارزیابی برون تن هیدروژل مخاط چسب بینی نیکوتین هیدروژن تارترات
بحث ونتیجه گیری:با توجه به اینکه با شروع زود هنگام تماس های جنسی و همچنین با داشتن سابقه بیماری های مقاربتی احتمال ابتلا به زگیل های تناسلی و ریسک ابتلا به سرطان به دنبال اون افزایش می یابد توصیه می شود حد اقل در این گروه های پر خطر واکسیناسیون با واکسن کوادری والنت انجام گیرد.


مقایسه سطح سرمی ویتامینD در کودکان مبتلا به عفونت‌های تنفسی مکرر فوقانی و تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد


مقایسه فضای ساب آکرومیال متعاقب خستگی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون شلی عمومی مفاصل از نگاه اولتراسونوگرافی


56 out of 100 based on 31 user ratings 556 reviews

بررسی مهار چسبندگی هلیکو باکتر پیلوری به رده سلولی AGS با استفاده از ایمونوگلوبولین اختصاصی (IgY) تولید شده علیه پروتئین نوترکیب OipA و Hp-Nap هلیکو
بررسی اثر ضد تشنج کراتین به صورت حاد و مزمن بر آستانه تشنجات کلونیک ناشی از تزریق وریدی و صفاقی پنتیلن تترازول و تشنجات تونیک ناشی از ماگزیما
اثر نوروپروتکتیو اریتروپویتین بر نورون های حرکتی نخاعی در نوزاد موش صحرایی
بررسی جراحی اندوسکوپی اندونازال در بیماران داکریوسیستورینوستومی ناموفق خارجی در بیمارستان مصطفی خمینی در سالهای 92-84
اثر پروتئین غیر ساختاری شماره ی 4(NSP4) روتا ویروس در بازآرایی فیلامنت های بینابینی سلولی بوسیله مسیر کلسیم کالمودیولین کیناز
بررسی اثر ضذ قارچی عصاره تام متانولی، کلروفرمی و آبی بخش هوایی گلذار Zygophyllum qatarense Hadidi بر روی 6 سوش قارچی Epidemophyton floccosum,Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus fl
بررسی کشت و آنتی‌بیوگرام در آبسه‌های سر و گردن مراجعه کنندگان به بیمارستان امیر کبیر اراک در سال 93
مقایسه توزیع ژن های کد کننده فاکتور های حدت iutA، omp T، sfa، papGII و iss در بین اشریشیاکلی پاتوژنیک پرندگان و اشریشیاکلی پاتوژنیک سیستم ادراری انسا
Command buttons order, Windows CRUD UI
gwt widget - mutually-exclusive toggle button
Wizard pattern and other GUI patterns for infrequent, complicated task [closed]
Blackberry - How to use notification icon in statusbar
Notification Service for Blackberry OS 4.5 application
How do I add Unicode support to a CRichEditCtrl?
Any best practices with feedback colours?
Blackberry reducing the font size to fit in the listfield row
How to make and apply standards for UI development?
How can I enhance the aesthetics of an ugly windows form packed with too many (necessary) features?
*