قسمت نهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


قسمت نهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


/ کليپ قسمت نهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
قسمت نهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
• زمان : 39:12
برنامه ای چند قسمتی پخش شده از شبکه خبر درایام محرم 89

يکشنبه، 8
62 out of 100 based on 47 user ratings 472 reviews