طراحی و اجرای مطالعه تعیین شیوع و علل نابینایی و کم بینایی در استان تهران در سال 1384-1383

روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختلال هویت جنسی
قواعد اسلامی در اخلاق پزشکی
بررسی فراساختای تغییرات هیستوپاتولوژی در نخاع گردنی موش صحرایی پس از پرتوگیری
خودکشی با خوردن گچ محلول در آب بیمارستان شریعتی-1384
اسپلنکتومی لاپاراسکوپیک در درمان اختلالات هماتولوژیک بیمارستان امام، 83-1382
عفونت های دستگاه ادراری در کودکان سو تغذیه ای تهران، 82-1381
بررسی کارآیی سیستم های گزینشی بالینی در شناسایی بیماران در معرض خطر استئوپروز
اغتشاش و چندگاهی در آمار شاخص های بهداشت و درمان
مصرف سیگار ابتلا به سل ریوی بیمارستان امام ، 83-1382
بررسی آلرژی به سوسک آلمانی در مبتلایان به رینیت آلرژیک مرکز طبی کودکان، 83-1382
عاقبت بیماران پس از انواع عمل پارشیل لارنژکتومی بیمارستان امیراعلم 82-1376
نتایج زودرس و دیررس آنژیوپلاستی تنگی های طولانی عروق کرونر بیمارستان امام -1382
نتایج پیوندهای استخوانی با و بدون پایه عروقی در جوش نخوردگی های استخوان اسکافوئید بیمارستان شریعتی، 83-1382
QPointer and deleting objects
QTableView selectionChanged
Cross platform installer for Qt [closed]
Qt, GCC, SSE and stack alignment
Using QCoreApplication::setEventFilter() in qt
How to display icon in QDockWidget title bar?
QImage and its const bits() const method
Qt creator won't run app after compiling
QTableWidget: How can I get tighter lines with less vertical spacing padding?
Is there a way to receive data as unsigned char over UDP on Qt?
*