در پشت پرده پان ترکها چه خبر است ؟ اما برخی جوان احساسی ندانسته فریب پان ترکها را می


در پشت پرده پان ترکها چه خبر است ؟ اما برخی جوان احساسی ندانسته فریب پان ترکها را میدر پشت پرده پان ترکها چه خبر است ؟ اما برخی جوان احساسی ندانسته فریب پان ترکها را می
شاید یک نمونه از فاشیسم پان‌ترکیستی همین باشد که پروفسور نوروز علی محمداف را بخاطر اینکه گفته بود نظامی گنجوی و بابک خرمدین ایرانی بودند را به زندان انداختند و پس از یک سال او را کشتند و او را جاسوس ایرانی معرفی کردند. این ماجرا در اینجا خوب ذکر شده است:
http://www.archive.org/details/PoliticizationOfTheBackgroundOfNizamiGanjaviAttemp tedDe-iranizationOf
این نشانگر نژادپرستی عمیق این کشور میباشد.
در کشور اوزبکستان هم کوشش شده است که تمامی عناصرزبان فارسی و مردمان تاجیک برکنده شود.
همچنین صدسال است که پان‌ترکیستها با حمایت شوروی سعی کرده‌اند که ریشه‌ی مردمان پارسی‌زبانان ایرانیان (تاجیکان) را از اوزبکستان برکنند:

کیسی تبرخورده‌ی پارسی
تاجیکان اوزبکستان
و همچنین کتاب مهم رحیم ماسو:
با وجود اینکه آمارهای محققان غربی حداقل سی‌درصد مردم اوزبکستان را ایرانی(تاجیک) می‌شمرند:
Lena Jonson, "Tajikistan in the New Central Asia", Published by I.B.Tauris, 2006. pg 108: "According to official Uzbek statistics there are slightly over 1 million Tajiks in Uzbekistan or about 4% of the population. The unofficial figure is over 6 million Tajiks. They are concentrated in the Sukhandarya, Samarqand and Bukhara regions."
Karl Cordell, "Ethnicity and Democratisation in the New Europe", Published by Routledge, 1999. Excerpt from pg 201: "Consequently, the number of citizens who regard themselves as Tajiks is difficult to determine. Tajikis within and outside of the republic, Samarkand State University (SamGU) academic and international commentators suggest that there may be between six and seven million Tajiks in Uzbekistan, constituting 30% of the republic's 22 million population, rather than the official figure of 4.7%(Foltz 1996;213; Carlisle 1995:88).
اما آمار رسمی دولت پان‌ترکیست اوزبکستان سعی میکند آن را به پنج درصد تقلیل دهد.
بنابراین هم‌اکنون (سال 2010 میلادی) بدترین ظلم‌ها بر مردمان ایرانی‌تبار کرد/زازا در ترکیه و مردمان ایرانی‌تباران تالش/کرد/تات(پارسی) در آران (به علاوه ظلم بر اقوام قفقازی مانند لزگیها و آوارها و همچنین اقوامی مانند ارمنیان) و بدترین ظلمها بر پارسی‌زبانان ایرانی (تاجیکان) اوزبکستان دارد انجام میشود
در واقع باید یک سازمان برای حقوق دفاع ایرانیان برونمرز مانند کردها/زازاهای ترکیه و تالش/کرد/تات‌های جمهوری قلابی آذربایجان و همچنین پارسی‌زبانان اوزبکستان (تاجیکان) ساخته شود و تمامی ایرانی‌تباران با کمال هماهنگی بتوانند حقوق ایرانی‌تباران را بدست بیاورند (پیش از آنکه در یک دو نسل دیگر این مردم به کل نابود شوند).
بیست و هشت)
ظلم پان‌ترکیستها به سایر اقوام دیگر ارمنی و یونانی و آسوری و اسلاوی و غیره...

اقوام بومی دیگر نیز در نسل قبل به‌دست پان‌ترکیستها قتل‌عام و نسل‌کشی شده‌اند.
از این میان، میتوان به نسل‌کشی ارمیان و یونانیان و آسوریان و غیره اشاره کرد.
تاریخ‌نگاران پذیرفته‌اند که ترکان پان‌ترکیست عثمانی حدود یک ملیون تا یک ملیون نیم ارمنی و هفتصد هزار آسوری و دست‌کم پانصدهزار یونانی را به خاطر تعصبات نژادی نسل‌کشی کردند.
نکته‌ی جالب اینست که آنها این نسل‌کشی‌ها را راه انداختند تا به کشور بزگ ترکستان خود برسند.
در رابطه با نسل‌کشی ارمنیان:
http://www.armenian-genocide.org/
در رابطه با نسل‌کشی آسوریان:
در گوگل بزنید Assyrian genocide
http://www.aina.org/news/20100303213217.htm
http://www.aga-online.org/downloads/de/news/attachments/Vortrag_Bruessel.pdf
در رابطه با نسل‌کشی یونایان:
http://www.greek-genocide.org/
http://www.hellenicgenocide.org/

همچنین در دوران عثمانی ظلم فراوانی بر مردمان اسلاوی‌تبار بالکان شده است که تا امروز مزه‌ی تلخی در بسیاری از اقوام اسلاوی‌تبار در بالکان از ستم‌های عثمانیان وجود دارد.
در ایجا خوبست که به دو ماجرای دیگر بنگریم:
نخست برخی از پان‌ترکیستها ادعا میکنند که در جنگ جهانی اول، ارمنیان مردمان آذری‌تبار را کشتند. اما اینها چون بی‌سوادند نمیدانند که در کتابهای آن دوران در رابطه با جنگ جیلوها و مسلمانان گفته‌است و در نهایت اگر بر آمارها نگاه کنیم خواهیم دید که تمامی آسوری‌های منطقه کم و بیش نابود شدند در حالیکه ماکو و ارومیه و خوی و غیره در اصل آسوری‌نشین یا جمعیت قابل ملاحظه‌ آسوری داشتند. خود نام ارومیه این موضوع را نیز تایید میکند.
دومین نکته اینست که پان‌ترکیستها در جنگ آرتساخ/کاراباغ خود اول این جنگ را آغاز کردند و ارمنیان بی‌گناه را در شهرهای باکو و سومقیت کشتار کردند.
چند نمونه از این جنایت‌ها را میتوانید در اینجا پیدا کنید:
http://www.nkrusa.org/nk_conflict/sumgait_massacre.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Sumgait_pogrom
http://sumgait.info/maraga/maraga-eng/survivors-maraghar.htm
شکی نیست که روزگاری اکثریت مردمان نخجوان نیز ارمنی بودند و همچنین استالین آرتساخ را (با وجود اکثریت ارمنی) به کشور نوساخته و جعلی آذربایجان داد.
تازگی نیز پان‌ترکیستها در رابطه با ماجرای خوجالی هیاهو راه میاندازند در حالیکه:
یک) در میان مردمان غیرنظامی در خوجالی نظامیان جنگی بودند که به نیروهای ارمنی شلیک میکردند.
دو) نیروهای ارمنی یک راه باز برای فرار غیرنظامیان گذاشته بود ولی کشور جمهوری آذربایجان بزور غیرنظامیان را در خوجالی نگه داشت.
سه) عکس‌هایی که جمهوری آذربایجان از این ماجرا جعل کرده است صحت ندارند و اغلب جعلی میباشند و پس از دو روز بعد از حادثه با مثله کردن اجساد کشتگان (بدست سربازان آذربایجان) گرفته شده است.
چهار) همانطور که گفته شد اولین جنایت‌های این جنگ را جمهوری آذربایجان انجام داد و حدود چهارصد هزار ارمنی نیز در این جنگ آواره شدند.
در رابطه با این ماجرا دوستان میتوانند از این دو وبسایت بیشتر اطلاعات بگیرند و تحریف جمهوری آذربایجان در جعل کردن عکس‌های غیرواقعی را مشاهده کنند:
http://www.xocali.net/
(بخش انگلیسی این سایت کار میکند ولی هنوز فارسی آن انگار راه نیافته است)
http://www.khojaly.blogfa.com
در هر صورت، این یک جنگ نظامی بود که هر دو طرف صدمه غیرنظامی دیدند و آغازگر آن هم سیاست‌های پان‌ترکیستی و شونیست دولت آذربایجان بود اما ماهیت‌های کشتارهای این جنگ در یک سطح با نسل‌کشی‌های دوران عثمانی نیستند و ساختن عکس‌های جعلی بدست پان‌ترکیستها و مثله کردن اجساد بدست پان‌ترکیستها برای تحرک عوام محکوم است.


بیست و نه)
سوسکها و پان‌ترکیستها
موضوع: یکی از دروغ‌های پان‌ترکیستها اینست که روزنامه‌ی ایران در سال 1385 با کشیدن کارتون سوسک به ترکزبانان ایران توهین کرد.
در حالیکه هیچ توهینی در روزنامه ایران نبود و پان‌ترکیستها این را بهانه کردند تا نفرت خود را از مردمان ایران بروز کنند.
پیوند زیر پاسخ کامل و بسنده در رابطه با هیاهوی پان‌ترکیستها در این مورد آورده است:
http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/SuskhaavaPanturkisthaa.htm
سی)
جشن نوروز و پان‌ترکیستها
به تازگی پانترکیستها سعی میکنند که ریشه‌ی ایرانی(آریایی/پارسی) جشن نوروز را کتمان کنند و حتی آن را به فرهنگ ترکان انتساب کنند.
پاسخ کامل به این ادعاهای بی‌پایه و پوچ در اینجا داده شده است:
http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/nowruzpanturkistha.htm

سی و یک )
هدف پان‌ترکیسم
هدف پان‌ترکیسم در نهایت همان جدایی و متلاشی ایران و نابودی ایرانی‌تباران(کردها و تالشان و پارسی‌زبانان..) بویژه در کشورهای آران/شروان و ترکیه و اوزبکستان و حتی ایران است. همچنین البته هدف اول آنها تجزیه بخش‌های تاریخی سرزمین ایرانیان به دلیل ترک‌زبان شدن آن بخش‌ها در سده‌های اخیر است. در حالیکه آذربایجان از زمان حداقل مادها جزو و بخشی از تمدن و سرزمین ایرانیان حساب میشود و تغییر زبان آن به ترکی نمیتواند آن را بخشی جدا از هویت تمدن ایران کند. البته این پروژه‌ را پان‌ترکیستها از طریق نام‌های قلابی مانند "هویت طلب" و "مدرسه ترکی" و غیره نیز پیش‌ میبرند.
برای رسیدن به این هدف پان‌ترکیستها دروغهای فراوانی میگویند:
1)ترویج کینه بر ضد ارمنیان و ایرانیان (پارسی‌زبانان و کردزبانان و تالشیان و آذربایجانی‌های ایراندوست)
2)جعل و تحریف تاریخ با هدف تاریخ دروغین ساختن برای پیشینه ترکان در ایران و همچنین سعی در بخشیدن تاریخ جداگانه به ترک‌زبانان ایرانی (آذربایجانیان).
3)نفی تاریخ شناخته شده و مستند و مستدل ایرانیان
4)پافشاری به زبان‌های محلی و قومی در مقابل شیرازه‌ی ملت ایران که همان زبان فارسی میباشد و سیاسی کردن زبان‌های بومی برای تعضیف زبان ملی کشور ایران.
5)بهانه‌های دروغین ساختن مانند ماجرای کارتون روزنامه ایران یا به دروغ ادعا کردن که ستم اقتصادی یا فرهنگی بر استان‌های آذربایجان انجام میشود (که به این ادعاها در همین مقاله پاسخ داده شده است) و غیره.
6)باید نفرت و کینه با جعل‌تاریخ و خردشمردن تاریخ ایرانیان و تاکید بر زبان ترکی (یعنی از رسمیت انداختن زبان فارسی و حتی در نهایت آن را آموزش ندادن) و شعارهای واهی مانند "رسمی شدن زبان ترکی در سراسر ایران"(با وجود اینکه ترک‌زبانان ایرانی اقلیت هستند و اغلب آنها تاکنون ایراندوست بوده اند)

شگردهای فراوان دیگری نیز وجود دارد.
سی و دو)
مقابله با پان‌ترکیستها:
برای مقابله با پانترکیسم، وحدت همه‌ی ایرانی‌تباران (و آذربایجانی‌های ایراندوست نیز جزو این گروهند) باید استوارتر گردد و آگاهی ملی در رابطه با این اندیشه‌ی ضدایرانی باید بیشتر بشود و نهادهای علمی ساخته شود تا به تحریف‌های تاریخی و سیاسی این گروه پاسخ داده شود. البته چون جمهوری اسلامی با ابرقدرت‌ها درگیر شده است ناچار این گروه نیز از دشمنان ایران پشتیبانی میشود. همچنین نقش آذربایجان در فرهنگ و تمدن ایران باید بهتر به مردمان ایران و بویژه مردمان آذری‌زبان شناسانده گردد.
در این راستا مقاله‌ی زیر به انگلیسی از نگارنده مقاله فعلی شرح‌ بیشتری داده است:
http://www.archive.org/details/OnTheNecessityOfTheUnityOfIranianPeople
همچنین یکی از بیهوده‌ترین و بی‌ارزش‌ترین گفتمان‌ها در میان به اصطلاح "روشن‌فکران" ایرانی بحث اسلام‌ستیزی است. در حالیکه دین اسلام و آنهم اسلام خراسانی عرفانی بخش جداناپذیری از تمدن ایرانیان است و انکار بخش بزرگی از تمدن ایران تنها ضربه به هویت ایرانی میتواند بزند. همچنین این بحث باعث مصرف شدن نیروهای فکری ایرانیان شده است و بجای نقد پان‌ترکیسم آنها دینداران را نقد میکنند. در حالیکه تمامیت ارضی کشور و هویت ایرانی زیر تهدیدهای جدی دشمنان ایران است (چه درونی از امت‌گرایان و چه برونی از تجزیه‌طلبان) این روشن‌فکران نیز دارند اختلافات بین ایرانیان را بیشتر میکنند. حقیقت اینست که تمدن ایرانی یک دوره‌ی پشااسلامی و یک دوره‌ی پسااسلامی داشته است و هر دوی این دوره‌ها نکات مثبتی نیز دارند و انکار کلی یک‌ دوره از هیچ تمدنی دیده نشده است. در رابطه با این موضوع مهم بیشتر در این مقاله بحث کردم:زبان فارسی را باید در یونسکو ثبت کرد

1:

بدون شرح:

6 ارسال
سپاس های دیگران از ایشان : 41


البته باید بگم پانترک ها یه سری دیوانه مثل پان آریاییها
هستند که چشم دیدن ایران و ایرانی رو ندارن.

البته جدیدا پشت این مطالب یک گروهک خوابیده که
نه پانترک هستند و نه پان آریایی...

بدون شرح رسوایی...


چرا تنها 3 درصد امكان تاريخي کشور نگهبان دارند؟!

2:

درود شما خودتون متوجه شدید چی فرمودید ؟


اران، آذربایجان است

3:

کاربر mohamad1294 همه ی تاپیکهای شما ازدم فقط قصدش ایجاد جنگ مابین قومیت های ایرانه اقا بسته دیگه یه تاپیک علمی بزن 4 تا جون بیاد هستفاده کنه ازش


«حامد زمانی» کوروش هخامنشی رانقدکرد!

4:

پان ترکی ریشه در نژاد پرستی دارد این پان ترک بازیها دسیسه هست تا احمقها به جان هم بیفتند .


عشق بد طالع آدولف هیتلر
حرفی نداری محمد


همه پرسي تالار تاريخ و فرهنگ

5:

پان ترک جوکست اينها کل تاريخ بشريت مسخره کردن يهو بگن پيغمبرم تورکه من مليگرام نه پان اريا يا ترک اينکار ا تفرقه افکني قومي کل .ايرانو دنيا نابود ميکنه جنگي ميشه از جنگ جهاني دومم بدتر اتمم که هست


82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews