اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟! x

اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟!رد پایی در مه
اونایی که دلتون شاده ما هستیما!!!!!!
کلبه دلتنگی
دلم مي خواست.....
میدونی.........
زمزمه های دلتنگی !

با اطلاعات پزشکی - ورزشی همراه با ما باشید
اورژانس های پزشکی(با یک حرکت ساده می توانید جان یک عزیز را نجات دهید)(اورژانسی)
سیگار یا قلیان!!!
ثبت‌نام نظام پزشکی برای تجمع علیه «مهران مدیری»!
درمورد بيماري ايدز
اخبار مربوط به روغن پالم
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟!
اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟!
من که قبلی ندارم

ولی ایشالا که بتونم ارزوی بعدی رو بر اورده کنم یا لاقل کمکش کنم

بعدی چه ارزویی داری ؟

12-04-2005


1:

آرزو دارم هر چه زودتر به آرزوم برسم.
قبلي هم آرزوش بر آورده شه

2:

خب ابجی ارزوتو بگو ؟؟

3:

آرزو ميکنم کاش به دنيا نمي اومدم...
کاش قدرت خودکشي داشتم...
کاش مي تونستم برم يه جاي دور
کاش کسي رو داشتم که حرف دلمو بهش بگم
کاش غصه هام سياه نبودن..
کاش ما به فکر هم ميبوديم
کاش ميتونستم الان گريه کنم.

4:

ابجی تو دیگه چرا ؟ نکنه ازم میخوای ارزوتو بر اورده کنم

5:

بره ملخکو بکشه!!!

6:

اينهمه تاپيك منحرف نكنه.

7:

من آرزو دارم بالاخره اون بدونه كه من خيلي دوستش دارم

8:

ميگم خوب اسمشو بگو من خودم بهش ميگم

9:

من آرزومو گفتم بابا


البته تو رو هم دوست دارم

10:

آره منم بعدش كه نگاه كردم فهميدم...آخه تعجب كردم

آبجي اسمشو بگو خودم بهش ميگم

11:

آرزو ميكنم آرزوي ليلي نازنين من بر آورده بشه....
قبلي هم كه آرزو نداشت

12:

من آرزو ندارم ممنون...
ولي دوست دارم آرزوي همتون بر آورده بشه.

13:

ارزو ميكنم خداوند يك عقل سالم در اختيار .............. قرار بده . آمين

14:

ارزو ميكنم برگردم ايران

15:

مرسي داداش دستت درد نكنه

بازم به تو كه برامون دعا كردي

16:

ارزو دارم دیگه نیاد همش گیر بده

17:

ارزوی مرگ زودتر

18:

آرزو دارم منو ببخشه.

باشه.......

19:

اروزي ديدنش

20:

صادق من با الهام بودما ... چون در حق تو هيچ بدي هي نكردم كه بگم ببخشيد.

21:

حداقل يه ارزويي بكنيد قبلي روش بشه بر اورده كنه

ارزوي دوستي پايدار در هم ميهن بين كاربران

22:

اروزی اینکه داداشم این ادمها ی تو عکسش رو معرفی کنه

23:

ارزو دارم شادمهر عکسارو ظاهر کنه!!!

24:

ارزو دارم اون ÷یرهن ابیرو یه فصل کتک بزنم!!!

25:

اروز ي اينكه اينجا مثل بعضي جاها نشه

26:

آرزوي اينكه يه لحظه بهش فكر نكنم تا اين روحم آروم بشه .................................................. .........................

27:

اولي كه دستش تو جيبشه داداش صادقه خودمونه داداش خيلي مخلصيم

دومي كه يه مقدار عصباني ميزنه پسر عموي امير عباسه

سومي كه انگار دسته نامزدشو گرفته خوده امير عباسه

چهارمي كه از اين جلو داره پرت ميشه بيرون اريا هميشه تنهاي تبادله

پنجمي داداي ميلاد خودمونه فايتر فاروم

ششمي هم كه خودمم

بالاخره اينجا يكي ارزوي يكي ديگه رو بر اورده كرد . خدا را شكر

28:

قربون داداش گل مرسي

29:

ارزو میکنم میفهمیدم چرا صادق دستش توی جیباش بود!!!

30:

مرسي داداش دستت درد نكنه

بازم به تو كه برامون دعا كردي

31:

ارزو دارم دیگه نیاد همش گیر بده

32:

ارزوی مرگ زودتر

33:

آرزو دارم منو ببخشه.

باشه.......

34:

اروزي ديدنش

35:

صادق من با الهام بودما ... چون در حق تو هيچ بدي هي نكردم كه بگم ببخشيد.

36:

حداقل يه ارزويي بكنيد قبلي روش بشه بر اورده كنه

ارزوي دوستي پايدار در هم ميهن بين كاربران

37:

اروزی اینکه داداشم این ادمها ی تو عکسش رو معرفی کنه

38:

ارزو دارم شادمهر عکسارو ظاهر کنه!!!

39:

ارزو دارم اون ÷یرهن ابیرو یه فصل کتک بزنم!!!

40:

اروز ي اينكه اينجا مثل بعضي جاها نشه

41:

آرزوي اينكه يه لحظه بهش فكر نكنم تا اين روحم آروم بشه .................................................. .........................

42:

اولي كه دستش تو جيبشه داداش صادقه خودمونه داداش خيلي مخلصيم

دومي كه يه مقدار عصباني ميزنه پسر عموي امير عباسه

سومي كه انگار دسته نامزدشو گرفته خوده امير عباسه

چهارمي كه از اين جلو داره پرت ميشه بيرون اريا هميشه تنهاي تبادله

پنجمي داداي ميلاد خودمونه فايتر فاروم

ششمي هم كه خودمم

بالاخره اينجا يكي ارزوي يكي ديگه رو بر اورده كرد . خدا را شكر

43:

قربون داداش گل مرسي

44:

ارزو میکنم میفهمیدم چرا صادق دستش توی جیباش بود!!!

45:

اروز ميكردم اين الهام امشب بس كنه ديگه

46:

ارزوت بر اورده شد

چون ميخواست ببينه پول چقدر براش مونده

47:

اروز ميكنم داداشم نره امشب

48:

كسي كه نميتونه آرزوي منو براورده كنه جز خود خدا كه اونم ....

آرزو مي كنم يه نفر به حرفام گوش ميداد ..........................
يكي دركم ميكرد .........
عقده اي شدم ..... ميخوام برم پا ندارم . ميخوام نرم جا ندارم ... گريه كنم دل ندارم ... داد بزنم نا ندارم (نا دارم اما كسي صدامو نميشنوه ) ....
كاش لا اقل به حرفام گوش ميداد ... اين آرزوي منه

49:

داداشي من ميتونم به حرفات گوش بدم اگه خيلي ناراحتي و ميتوني بهم بگي

50:

نه تو هم گوش شنوا نداري آبجي ساناز ...
در ضمن ممكنه ناراحتت كنم ...
...

51:

آرزومه كه اون خودش به حرفام گوش بده ...
آرزومه كه
آره اين آرزوي منه كه بدونم اون با من چشه ؟؟؟

52:

دادشي من ناراحت نميشم هيچ وقت بلكه خيلي خوشحال هم ميشم
ولي وقتي دوست نداري اون يه حرف جداست
ارزو دارم كه فقط يه بار ديگه برم دوستهام رو ببينم

53:

آرزو دارم هيچ وقت كسي رو غمگين نبينم.

آهان راستي بايد از قبلي بخوام آرزومه هميشه شاد باشي

54:

ارزو دارم محسن خان از رفیق نامردش انتقام بگیره

55:

man ham hamin arezoma

56:

ارزو دارم همه باهم دوست باشن

57:

منم همينطور...

58:

منم همینطور

59:

ای بابا منم همین....

60:

اروز ميكردم اين الهام امشب بس كنه ديگه

61:

ارزوت بر اورده شد

چون ميخواست ببينه پول چقدر براش مونده

62:

اروز ميكنم داداشم نره امشب

63:

كسي كه نميتونه آرزوي منو براورده كنه جز خود خدا كه اونم ....

آرزو مي كنم يه نفر به حرفام گوش ميداد ..........................
يكي دركم ميكرد .........
عقده اي شدم ..... ميخوام برم پا ندارم . ميخوام نرم جا ندارم ... گريه كنم دل ندارم ... داد بزنم نا ندارم (نا دارم اما كسي صدامو نميشنوه ) ....
كاش لا اقل به حرفام گوش ميداد ... اين آرزوي منه

64:

داداشي من ميتونم به حرفات گوش بدم اگه خيلي ناراحتي و ميتوني بهم بگي

65:

نه تو هم گوش شنوا نداري آبجي ساناز ...
در ضمن ممكنه ناراحتت كنم ...
...

66:

آرزومه كه اون خودش به حرفام گوش بده ...
آرزومه كه
آره اين آرزوي منه كه بدونم اون با من چشه ؟؟؟

67:

دادشي من ناراحت نميشم هيچ وقت بلكه خيلي خوشحال هم ميشم
ولي وقتي دوست نداري اون يه حرف جداست
ارزو دارم كه فقط يه بار ديگه برم دوستهام رو ببينم

68:

آرزو دارم هيچ وقت كسي رو غمگين نبينم.

آهان راستي بايد از قبلي بخوام آرزومه هميشه شاد باشي

69:

ارزو دارم محسن خان از رفیق نامردش انتقام بگیره

70:

man ham hamin arezoma

71:

ارزو دارم همه باهم دوست باشن

72:

منم همينطور...

73:

منم همینطور

74:

ای بابا منم همین....

75:

چي بگم والا...قبلي زود يه بستني برام بگير.....از اونايي كه ليلي تو بستني فروشيش داشت!!!!

76:

ااا
سروناز تو بايد آرزوم رو برآورده كني
پس بدو اين مسنجرم رو درست كنه بد قاطي كرده

77:

منم همينطور

78:

همتون خوب باشين

79:

از ابجيه من يلد بگيريد فقط به فكر ماهاست

قربونه ابجيه گلم برم

80:

ارزو میکنم قبلی ارزومو بر اورده کنه

81:

قبلی یه پول کلون بده من قرض

82:

چقدر میخوای ؟

83:

10000000

84:

ع این همههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههه

85:

بياد و منو بكشه....

86:

بیا بکشمت

87:

از جلو چشم برو

88:

اينجا که خون و خونريزيه


قبلي بيا يه ذره پول بهم بده

89:

ازش ميخام اين پولو اينارو بي خيال شه

90:

ازش ميخوام اصلا چنين فكري نكنه كه محاله

91:

راحتم كن از اين دردسر..ميتوني؟

92:

ازش ميخوام دردسرشو به من بگه

93:

ازت ميخام ولش كني....
فراموش كن ..

94:

ازت ميخوام بگي . به اصطلاح به ما ميگن سنگه صبور

95:

از مي خوام اينقد اصرار نكنه

96:

ازت ميخوام اين همه لجباز نباشي

97:

ازش ميخوام از زير زبونه قبليا حرف بيرون بكشه

98:

ازش ميخوام بگه جريان چيه......

99:

ازش ميخوام از من كه نميدونم نپرسه

100:قبلي بره و خودشو از طرف من ببوسه

101:

ازش ميخوام يه ماچه ابدار از لپش تو اينه بكنه

102:

خيلي تشكر از داداشم از طرف من خيلي گله ماهه دوستش دارم يه عالمه از داداش شادمهرم ها باشه

103:

بياد و منو بكشه.......

104:

ازش ميخوام مغزشو به كار بندازه

105:

ازش ميخوام اصلا چنين فكري نكنه كه محاله

106:

راحتم كن از اين دردسر..ميتوني؟

107:

ازش ميخوام دردسرشو به من بگه

108:

ازت ميخام ولش كني....
فراموش كن ..

109:

ازت ميخوام بگي . به اصطلاح به ما ميگن سنگه صبور

110:

از مي خوام اينقد اصرار نكنه

111:

ازت ميخوام اين همه لجباز نباشي

112:

ازش ميخوام از زير زبونه قبليا حرف بيرون بكشه

113:

ازش ميخوام بگه جريان چيه......

114:

ازش ميخوام از من كه نميدونم نپرسه

115:قبلي بره و خودشو از طرف من ببوسه

116:

ازش ميخوام يه ماچه ابدار از لپش تو اينه بكنه

117:

خيلي تشكر از داداشم از طرف من خيلي گله ماهه دوستش دارم يه عالمه از داداش شادمهرم ها باشه

118:

بياد و منو بكشه.......

119:

ازش ميخوام مغزشو به كار بندازه

120:

انقدر نا اميد نباشه

121:

ghoorbonet baram man abji khanoom

122:

خدا نكنه داداشي

123:

ازش هيچي نميخام

124:

براش ارزوي موفقيت ميكنم

125:

منم همینی که برام ارزو کرد براش ارزو میکنم

126:

ممنون

127:

خواهش


اگه قبلی بتونه ارزومو بر اورده کنه ازش میخام یه کاری کنه بتونم درسمو تا اونجا که مسخام ادامه بدم(اینو جدی میگم)

128:

قبلي به يكي ديگه ميگفتي ساناز تو درسه خودشم مونده

129:

ارزو ميكنم بارون بياد

130:

ابجي اخه من چه جوري بارون بيارم

131:

كه بياد منو حسابي بزنه......

132:

خب اينو ميتونم بر اورده كنم بيا جلو سعيد جان

133:

منم دلم ميخواد سعيد رو بزني

134:

پس بريزيم سرش من از جلو ميرم تو از عقب

135:

انقدر نا اميد نباشه

136:

ghoorbonet baram man abji khanoom

137:

خدا نكنه داداشي

138:

ازش هيچي نميخام

139:

براش ارزوي موفقيت ميكنم

140:

منم همینی که برام ارزو کرد براش ارزو میکنم

141:

ممنون

142:

خواهش


اگه قبلی بتونه ارزومو بر اورده کنه ازش میخام یه کاری کنه بتونم درسمو تا اونجا که مسخام ادامه بدم(اینو جدی میگم)

143:

قبلي به يكي ديگه ميگفتي ساناز تو درسه خودشم مونده

144:

ارزو ميكنم بارون بياد

145:

ابجي اخه من چه جوري بارون بيارم

146:

كه بياد منو حسابي بزنه......

147:

خب اينو ميتونم بر اورده كنم بيا جلو سعيد جان

148:

منم دلم ميخواد سعيد رو بزني

149:

پس بريزيم سرش من از جلو ميرم تو از عقب

150:

قبليه آرزوم اينه كه سعيد رو ببخشي

151:

قبلي ارزوش بر اورده نميشد

152:

ازش ميخام بگه كدوم يكي از اين 6 تاس

153:

سبزه . این ارزو هم براورده شد . چقدر ارزو من بر اورده کردم به خودم امیدوار شدم

154:

كه با آبجي ليلي منو بزنن

155:

ازش هیچی نمیخام تازه یه چیزیم شاید بش دادم

156:

آرزوم زود تر براورده شه . بعدي ... ؟

157:

غم و غصه تموم بشه......

158:

نم هميني كه قبلي ميگه تازه يه چيز ديگه هم هست كه نميگم

159:

چی بگو ببینم...

بشم مثله گذشته....

160:

آره . تازه برفم ميخوام........

161:

حتما....

یه جایی که هیچکسی نباشه...فقط خودم باشم و ....

162:

منم باشم؟ تورو خدا اذيت نميكنم . قول ميدم مامان

163:

پس ارزوت كو ؟

164:

باشه...

همین الان بارون بباره

165:

قبليه آرزوم اينه كه سعيد رو ببخشي

166:

قبلي ارزوش بر اورده نميشد

167:

ازش ميخام بگه كدوم يكي از اين 6 تاس

168:

سبزه . این ارزو هم براورده شد . چقدر ارزو من بر اورده کردم به خودم امیدوار شدم

169:

كه با آبجي ليلي منو بزنن

170:

ازش هیچی نمیخام تازه یه چیزیم شاید بش دادم

171:

آرزوم زود تر براورده شه . بعدي ... ؟

172:

غم و غصه تموم بشه......

173:

نم هميني كه قبلي ميگه تازه يه چيز ديگه هم هست كه نميگم

174:

چی بگو ببینم...

بشم مثله گذشته....

175:

آره . تازه برفم ميخوام........

176:

حتما....

یه جایی که هیچکسی نباشه...فقط خودم باشم و ....

177:

منم باشم؟ تورو خدا اذيت نميكنم . قول ميدم مامان

178:

پس ارزوت كو ؟

179:

باشه...

همین الان بارون بباره

180:

آرزوم ايناها ............
خدايا اين شادمهر ديگه كجا بود پيداش شد؟ آرزو دارم شادمهر حالش خوب شه

181:

پسرم اینقدر شیطونی نکنه....

182:

ارزوت بر اورده شد من حالم خوبه

ارزو دارم اين سلطان يه امضا به ما بده

183:

نه من امضا نميدم انگشت ميزنم اگه خواستي.......
آرزو دارم مامانم همونايي كه گفتم بخره

184:

خب انگشت بزن

مامانش بخر براش

185:

باشه.. .

آرزو میکنم امشب خوابشو ببینم

186:

منو ميگه ها.............
آرزو دارم آرزوي شادمهر براورده شه

187:

مرسي

ازش ميخوام ديگه ته فيلماش نميره

188:

باشه به نويسنده ها ميگم هوامو داشته باشن تا آرزوي داش شادمهرم برآورده شه

189:

قربونت برم

ازش ميخوام هميشه سلامت باشه

190:

منم از قبلي ممنونم كه خجالتمون ميده
آرزو دارم كه اونم به هر چيزي كه دوست داره برسه .......برسه

191:

قبليه من كنكور قبول شم
تورو خدااااااااااااااااااااااا ااا

192:

ازش ميخوام خودوشو يه ماچ بكنه

193:

يه كاري كنه حال من خوب بشه

194:

مگه چته ليلي جونم

195:

آرزوم ايناها ............
خدايا اين شادمهر ديگه كجا بود پيداش شد؟ آرزو دارم شادمهر حالش خوب شه

196:

پسرم اینقدر شیطونی نکنه....

197:

ارزوت بر اورده شد من حالم خوبه

ارزو دارم اين سلطان يه امضا به ما بده

198:

نه من امضا نميدم انگشت ميزنم اگه خواستي.......
آرزو دارم مامانم همونايي كه گفتم بخره

199:

خب انگشت بزن

مامانش بخر براش

200:

باشه.. .

آرزو میکنم امشب خوابشو ببینم

201:

منو ميگه ها.............
آرزو دارم آرزوي شادمهر براورده شه

202:

مرسي

ازش ميخوام ديگه ته فيلماش نميره

203:

باشه به نويسنده ها ميگم هوامو داشته باشن تا آرزوي داش شادمهرم برآورده شه

204:

قربونت برم

ازش ميخوام هميشه سلامت باشه

205:

منم از قبلي ممنونم كه خجالتمون ميده
آرزو دارم كه اونم به هر چيزي كه دوست داره برسه .......برسه

206:

قبليه من كنكور قبول شم
تورو خدااااااااااااااااااااااا ااا

207:

ازش ميخوام خودوشو يه ماچ بكنه

208:

يه كاري كنه حال من خوب بشه

209:

مگه چته ليلي جونم

210:

من سرما خوردم بد... دو روزه سر كارم نرفتم..

211:

اخيييييييييييييييييييي
نازي
من سر ماخوردگيم خوب شده تازه
جوكاي منو بخونيد تو تالار جوك و از اين حرف

212:

ارزو ميكنم يكم امتياز بده به من

213:

منو بكشه

214:

بيا وكشمت

215:

وكش

216:

نكشش... پول داري ديه بدي كه ميخاي بكشيش

217:

قبليه نذاره سعيد و بكشن

218:

باشه بابا . نميذارم وكشنش . بيا منو وكش

219:

manam hamoon ke ghablie goft

220:

ye boos mikham

221:

اخي چرا گريه؟ بيا اين جاي بوس

222:

ازش ميخوام يه ارزو بكنه

223:

ازش ميخام نخاد كه من يه ارزو بكنم... مگه غول چراغ جادويي بالايي؟

224:

بياين منو بكشين.....

225:

من سرما خوردم بد... دو روزه سر كارم نرفتم..

226:

اخيييييييييييييييييييي
نازي
من سر ماخوردگيم خوب شده تازه
جوكاي منو بخونيد تو تالار جوك و از اين حرف

227:

ارزو ميكنم يكم امتياز بده به من

228:

منو بكشه

229:

بيا وكشمت

230:

وكش

231:

نكشش... پول داري ديه بدي كه ميخاي بكشيش

232:

قبليه نذاره سعيد و بكشن

233:

باشه بابا . نميذارم وكشنش . بيا منو وكش

234:

manam hamoon ke ghablie goft

235:

ye boos mikham

236:

اخي چرا گريه؟ بيا اين جاي بوس

237:

ازش ميخوام يه ارزو بكنه

238:

ازش ميخام نخاد كه من يه ارزو بكنم... مگه غول چراغ جادويي بالايي؟

239:

بياين منو بكشين.....

240:

این بالایی که همش میگه بیاین منو بکشین .. بابا جون برو اول بیمه عمر کن خودتو بعد بیا

241:

سعيد بيا مكشمت

242:

in saeedo bokoshoonesh balaei

243:

منم موافقم با این بالاییا بیاد همگی بریزیم سرش تا اخر معلوم نشه کار کی بوده دیه نره تو پای یه نفر

244:

من ديه رو ميبخشم......
بكشين...

245:

chera bokoshim et akhe???

246:

هيشكي دوسش نداره

247:

كوشي پس ويا

248:

ميگم حالا بي خيال كشتن اين شو ... يه چي گفت تو زياد جدي نگير

249:

اينجام آماده براي مردن

250:

na gona dare nakoshinesh

251:

ما دیگه رفتیم ...شب همگی خوش

252:

بازم خوبه يكي به فكر من بود
پس نكشين

به سلامت....

253:

بياين من رو راحت كنيد

254:

قبلي بگه از ديشب تا حالا چش شده؟

255:

گير نده بالاي بي خيال من شين امشب

256:

آرزومه اين قبلي من اينقذه ناراحت نباشه...

257:

بس كنيد باز شروع كرديد

258:

آرزومه كه ....نميدونم چي بگم...

259:

آرزومه آرزومه كه در و باز بكني بياي تو خونه...


حالا بعدي بگه من چه آرزويشو بر آورده كنم

260:

هيچ ارزوي ندارم

261:

اين ليلي....تورو تو بغل بگيرم عاشقونشو يادش رفت بگه

262:

خوابم بگيره

263:

گفتم آرزوتو بگو دهههههههههههههههههه

264:

دعوا نكنيد

265:

آرزوم؟

1. چوبتو بندازي....
2. اين امتحان ترم ها هرچه زودتر تموم بشه...

266:

باشه چوبمو ميندازم

267:

اين كه هنوز دستته

آرزومه....آرزومه....كه درو وا بكني...

268:

بي خيال من شين

269:

من يكي كه بيخيال نميشم......

270:

گير نده بالاي بي خيال من شين امشب

271:

آرزومه اين قبلي من اينقذه ناراحت نباشه...

272:

بس كنيد باز شروع كرديد

273:

آرزومه كه ....نميدونم چي بگم...

274:

آرزومه آرزومه كه در و باز بكني بياي تو خونه...


حالا بعدي بگه من چه آرزويشو بر آورده كنم

275:

هيچ ارزوي ندارم

276:

اين ليلي....تورو تو بغل بگيرم عاشقونشو يادش رفت بگه

277:

خوابم بگيره

278:

گفتم آرزوتو بگو دهههههههههههههههههه

279:

دعوا نكنيد

280:

آرزوم؟

1. چوبتو بندازي....
2. اين امتحان ترم ها هرچه زودتر تموم بشه...

281:

باشه چوبمو ميندازم

282:

اين كه هنوز دستته

آرزومه....آرزومه....كه درو وا بكني...

283:

بي خيال من شين

284:

من يكي كه بيخيال نميشم......

285:

ديونگيم تموم بشه

286:

بگي چته....شايد بتونم كمكت كنم...

287:

يه اهنگ بهم بده

288:

مرگ رو ميخوام

289:

اين اروز رو ديگه هيچ وقت نكنه

290:

فعلا كه ارزو بزرگم هست

291:

ديگه نيبينم اين رو بگي

292:

آن ماه شب افروز من از خانه من رفت پرواي گلم نيست كه پروانه من رفت
آرزوي من اينه كهديگه هيچ بچه اي روي تخت بيمارستان نباشه

293:

اينو كه ما نميتونيم بر آورده كنيم............
فقط ميتونيم دعا كنيم.........

آرزوم اينه كه.....نميدونم......

294:

برای همه دعا کنیم

295:

منم از شماها همینو میخوام که دعا کنید ممنون

296:

يه شاخه گل رز بهم بده

297:

آرزوم اينه كه ... نميدونم ازت چي بخوام

298:

فعلا ارزويي ندارم.. بعدا ميگم

299:

آرزومه كه قبليه بگه اسمش چيه؟

300:

ديونگيم تموم بشه

301:

بگي چته....شايد بتونم كمكت كنم...

302:

يه اهنگ بهم بده

303:

مرگ رو ميخوام

304:

اين اروز رو ديگه هيچ وقت نكنه

305:

فعلا كه ارزو بزرگم هست

306:

ديگه نيبينم اين رو بگي

307:

آن ماه شب افروز من از خانه من رفت پرواي گلم نيست كه پروانه من رفت
آرزوي من اينه كهديگه هيچ بچه اي روي تخت بيمارستان نباشه

308:

اينو كه ما نميتونيم بر آورده كنيم............
فقط ميتونيم دعا كنيم.........

آرزوم اينه كه.....نميدونم......

309:

برای همه دعا کنیم

310:

منم از شماها همینو میخوام که دعا کنید ممنون

311:

يه شاخه گل رز بهم بده

312:

آرزوم اينه كه ... نميدونم ازت چي بخوام

313:

فعلا ارزويي ندارم.. بعدا ميگم

314:

آرزومه كه قبليه بگه اسمش چيه؟

315:

ارزومه که قبلی اون چوبشو بزاره زمین تا با خیال راحت دوتا پست بزنیم

316:

باشه. آرزوت بر آورده شد ..


ولي بدون اين شكلك مورد علاقه من برو كدوم شكلك رو بيشتر دوست دارين متوجه ميشي

317:

منم رفتم همون تاپیکه ارزوتو بر اورده کردم. پس این جوبه به دلیل غلاقه بود نه چیز دیگه یی

318:

آره .. چوب علاقمنديه وگرنه ليلي خانم و اين حرفا


فعلا آرزويي ندارم...

319:

منم كه فعلا دارم ميرم.. ارزو ميكن به اونايي كه هستن خوش بگذره

320:

ارزوت بر اورده شد

ازش میخوام هیچوقت غمگین نباشه

321:

از دادا جونم ميخوام كه مشكلامو حل كنه . خودت ميدوني كه چمه

322:

ازش ميخوام هر چي تو دلشه بهم بگه . خودم چاكرشم

323:

ازت ميخوام واسم هموني باشي كه بهت گفتم ...... اينم يه ارزويه ديگه

324:

ازش ميخوام دوباره بگه

325:

ازت ميخوام صبور باشي . به موقعش خيلي چيزا رو ميفهمي

ازت ميخوام دعا كني

326:

ارزوش همین امشب بر اورده میشه . چشم

327:

ممنون دادا
ولي بازم خودت بايد ارزومو بر اورده كني چون قبل مني
ارزو ميكنم تمام دختر و پسراي مهربون خوشبخت بشن و به هر چي ميخوان برسن

328:

اينو بر اورده نميتونم بكنم ولي ميتونم براي همشون دعا كنم

ازش ميخوام هميشه خندان باشه

329:

ازش ميخوام يه مشت بزنه زير چشم خودش

330:

ارزومه که قبلی اون چوبشو بزاره زمین تا با خیال راحت دوتا پست بزنیم

331:

باشه. آرزوت بر آورده شد ..


ولي بدون اين شكلك مورد علاقه من برو كدوم شكلك رو بيشتر دوست دارين متوجه ميشي

332:

منم رفتم همون تاپیکه ارزوتو بر اورده کردم. پس این جوبه به دلیل غلاقه بود نه چیز دیگه یی

333:

آره .. چوب علاقمنديه وگرنه ليلي خانم و اين حرفا


فعلا آرزويي ندارم...

334:

منم كه فعلا دارم ميرم.. ارزو ميكن به اونايي كه هستن خوش بگذره

335:

ارزوت بر اورده شد

ازش میخوام هیچوقت غمگین نباشه

336:

از دادا جونم ميخوام كه مشكلامو حل كنه . خودت ميدوني كه چمه

337:

ازش ميخوام هر چي تو دلشه بهم بگه . خودم چاكرشم

338:

ازت ميخوام واسم هموني باشي كه بهت گفتم ...... اينم يه ارزويه ديگه

339:

ازش ميخوام دوباره بگه

340:

ازت ميخوام صبور باشي . به موقعش خيلي چيزا رو ميفهمي

ازت ميخوام دعا كني

341:

ارزوش همین امشب بر اورده میشه . چشم

342:

ممنون دادا
ولي بازم خودت بايد ارزومو بر اورده كني چون قبل مني
ارزو ميكنم تمام دختر و پسراي مهربون خوشبخت بشن و به هر چي ميخوان برسن

343:

اينو بر اورده نميتونم بكنم ولي ميتونم براي همشون دعا كنم

ازش ميخوام هميشه خندان باشه

344:

ازش ميخوام يه مشت بزنه زير چشم خودش

345:

نه مشت نمیتونم ولی اگه بگی خودتو ماچ کن ارزوتو بر اورده میکنم

ازش میخوام یه دهن بخونه

346:

صدام گرفته نميتونم بخونم
من اهنگ داريوش ميخوام

347:

نداریم

ازش میخوام صداش باز شه

348:

چه جوري سرما خوردم
خوبي حالا چه خبر؟

349:

من خوبم ممنون

ازش میخوام زودتر خوب بشه

350:

چشم حتما
ميخوام به مهتاب جونم سلام برسونه

351:

بر اورده نمیشه

ازش میخوام مواظب باشه دیگه مریض نشه

352:

نميشه
به ابجيم سلام ميرسوني يا نه؟

353:

نه

ازش میخوام اون چوبشو بندازه زمین اصلا بهش نمیاد

354:

باشه ميندازم ولي سلام برسون باشه
ارزو ميكنم هميشه موفق باشه

355:

مرسی

ازش میخوام لباسه گرم بپوشه

356:

چشم
ازش ميخوام هميشه مواظب ابجيم باشه

357:

ازش میخوام اگه ابجیشو دید سلامه ما رو هم برسونه

358:

ازش ميخوام ابجيم ان شد كه چرا نديديش بس؟

359:

ازش میخوام یه شعر قشنگ برام بنویسه

360:

قبلیش بنویس

361:

فاصله را تو يادم دادي

وقتي با لبخند

دور شدي از من

عكاس بهتر از ما فاصله را مي فهميد

تو در عكس نيستي

فاصله يعني تو

362:

مرسی عزیزم

کاش میتونستی بهش بگی بیاد ولی حیف که نمیشه

363:

و تو در این فاصله در پیشم نبودی

فاصله را در تو دیدم

و تو را در فاصله

چقدر لذت بخش است

از کم بودن فاصله

364:

خواهش ميكنم

من گل ميخوام بهش بگو برام بخره

365:

یکی بگه بیاد دیگه خسته شدم اه

366:

ارزوت بر اورده میشه تقدیم به ابجیه نفسی

ازش میخوام تا خشک نشدن بذاره تو اب

367:

چشم ميزارمش ممنون
ازش ميخوام مواظب خودش باشه

368:

اونم چشم

ازش میخوام اونم مواظب خودش باشه

369:

اطاعت داداش گل
ازش ميخوام نه از خدا ميخوام هر چي كهميخواد بهش بده

370:

ازش ميخوام بخاطر منم كه شده همين الان يه لبخند بزنه

371:

تينم لبخند
ازش ميخوام يه شعر تو÷ بفرسته واسم غمگين مثل هميشه مزاحمت

372:

ازش ميخوام ديگه اسم مزا....و ... رو نياره.....

چشم حتما برات ميفرستم.

373:

ممنون
از خدا ميخوام هميشه شاد باشه

374:

منم از خدا ميخوام اون لكه غم از زندگيش جدا بشه....

375:

ممنون
به جاي من بره كنار دريا و داد بزنه دلم تنگ شده براي كشورم

376:

چشم........

ازش ميخوام برگرده ايران.....

377:

حتما اين كار رو ميكنم
غروب رو از طرف من تمشاشا كنه

378:

برام دعا کنه از ته دل
دع ...دعا ودعا

379:

حتما اين كار رو ميكنم
غمهاش رو فقط براي يك لحظه فراموش كنه

380:

يه لبخند بزن عمه جون.....

381:

گريه نكنه

382:

هيچي ازش نميخام. فعلا ارزويي ندارم

383:

به اين سعيد بگه گريه نكنه

384:

من گريه ميكنم.............

به اين ساناز بگين اگه هرفمو گوش نكنه باحاش حرف نميزنم....

385:

گریه نکن دیگه دهههههههههههه

386:

ازش ميخوام مارو به دادش كوچيكي قبول كنه

387:

ازش ميخام كه مارو به داداش بزرگي بقبوله

388:

دل كسي رو نشكنه

389:

من كه دل كسيرو نشكوندم


همينجوري كه هست باشه.

390:

من دل ميشكنم؟

391:

بیشین درساتو بخون

392:

امتحانات رو خراب نكن

393:

واي گفتي امتحان داغ دلمو تازه كردي.
توهم تو امتاحانات قبول شي

394:

ممنون
دواي براي دلتنگي ميخوام داري؟

395:

اميدوارم همه امتحاناشون خوب بشه...

396:

دوا واسه دلتنگی یه همزبون خوبه... یه رفیق واسه تنهاییا

397:

مرسي

398:

خواهش.
یه وقت داداشت نیاد دعوات کنه

399:

نه دعوا نميكنه اون فقط دوست نداره من مثل ÷سرها حرف بزنم

400:

اها از اون لحاظ.
خوب راس ميگه توهم گوش بده به حرفش

401:

باشه من گوش ميدم ولي دست خودم نيست اخه

402:

عيبي نداره خوب ميشي

403:

خوب اره بعضی وقتا حال میده که ادم یه جورایی صحبت کنه.

404:

ارزوت كو ؟

ازش ميخوام بياد

405:

باشه من بهش مي گم بياد
توهم بهش بگو بره

406:

کاری کنه که اونیکه خودش میدونه دوستم داشته باشه

407:

اينو خودت بايد يه كاري بكني

ازش ميخوام همه تلاششو بكنه

408:

ازت مخوام سرما خوردگي منو خوب كني . خدايي دارم ميميرم

409:

ازش ميخام يه بي ام وي زد تن نقره اي بهم بده

410:

ازش ميخوام كه هميشه بخنده

411:

خوب ارزوی بالایی براورده شد

412:

آفرين

413:

ميخوام بميرم برام دعا كن

414:

ازش ميخام از اين حرفا نزنه

415:

ساناز حالت خوبه؟

چي شد يكدفعه؟

416:

ميخوام يه اهنگ سراسر غم بهم بده كهگريه كنم

417:

ازش ميخوام گريه نكنه...

418:

اين واسه بالاي
باشه گريه نمكنم

419:

ممنون

420:

ازش ميخوام به خاطر من خودش رو ناراحت نكنه

421:

ازش ميخوام خودشو ناراحت نكنه.......

422:

منم ازت ميخوام خودتو ناراحت نكني تا ما هم ناراحت نشيم

423:

ميخوام بهش به سيد گل با كلي محبتهاي خودش رو بدم قبول ميكنه؟

424:

اگه برا منه آره

425:

بره بخوابه خوب نیس بچه تا این وقت شب بیداربمونه

426:

ممنون عزيزم........ولي كارام زياده...........اگه ميتوني برام دعا كن 1ماه ديگه امتحانام شروع ميشه

427:

حتما دعات میکنم تو هم برام دعا کن عزیز منم مثل تو ماه اینده امتحانام شروع میشه
شب خوش منم درسام مونده میرم یه خورده درس بخونم

428:

شب هميگي خوش

429:

به سلامت عزيزم....

430:


431:

به سلامت

432:

ازش ميخوام هميشه بخنده

433:

هيچ وقت ناراحت نباشه

434:

ازش میخوام بهم بگه دخمل برو بگیر بخواب دیگه
شبتون خوش

435:

میخوام قصه نخوره اگر قابل میدونه بگه دردشو شاید ما هم کاری تونستیم بکنیم

436:

ازش میخام که یه کاری کنه که ادم شم بشینم سر درسو اینام

437:

بشين سر درست وگرنه با همين چوب ميزنم تو سرت

ازش ميخوام يه پرس فسنجون بهم بده

438:

ازش ميخوام از طرف من خودشو ببوسه

439:

اينم بر اورده شد

ازش ميخوام كم شيطوني بكنه

440:

از داداش شادمهر ميخوام اين يكي رو ازم نخواد

441:

من كه شيطون هستم
فسنجونم بيا با هم بخوريم مامانم داره درست ميكنه

442:

منم ميخوام

443:

من ميخوام

كو كي كجاست

فسنجونننننننننننننننننننن نننننننن

444:

اي داداشي شكمو ميدونم فسنحون خيلي دوست داري بيا خونمون يا برات ميفرستم مامانم داره واسه شب يلدا فسنجون درست ميكنه
ميخوام مواظب خودش باشه

445:

ازش ميخوام هميشه بخنده

446:

چيزي نميخام ... فقط اينكه دعا كنه امسال من قبول شم

447:

حتما ....تو هم برا من دعا كن...

448:

باشه منم دعا ميكنم.....حالا ارزو ميكنم يه 200 ملياردي بهم بدي

449:

عمرا......

450:

هميشه بخند
دعا ميكنم هر دوتاتون موفق بشيد

451:

منم واسه بالايي دعا ميكنم به غير ممكن ترين ارزوش برسه.
شب خوش

452:

از بالائی میخام که یک بلوز برای خودش بخره تا در این هوای سرد زمستانی سرما نخورد !

453:

اي ول خيلي حال كردم

454:

منم از بالاي ميخوام واسه خودش امضا يا اوتار بزاريه اين طوري بهترها

455:

من كه هم امضا دارم هم آواتار

456:

انقدر ورجك بازي در نيار افهال معكوس بود

457:


458:

اي بابا مگه ادمين نگفت ب يخودي شكلك نزارين تو ÷ستهاتون؟

459:

ازش ميخوام بزاره من همه تاپيكهارو منحرف كنم

460:

نميشه خودتم ميذوني تو منحرف كني بقيه چي ÷س؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

461:

خوب فقط من منحرف ميكنم بقيه نه

462:

مگه ميشه تو كه مدير ممتازي اين كار ور نبايد بكني

463:

خوب من مدير نباشم ولي منحرف كنم


خيلي خوب دعوا نكنين ......... ديگه سعي ميكنم كمتر منحرف كنم.....خوبه؟

464:

ازش میخوام..................

بدونه که هنوز برای سوالش جوابی ندارم!!

بهم بگه چرا این سوالو کرد؟

465:

من چه سوالي كردم؟

466:

گفتی چرا سوت میزنی؟

گفتی تقصیر خودته!!

اصلا از ذهنم بیرون نمیره!!

گرچه شما فراموش کردین!

467:

من فراموش نميكنم............
ولي بهتره اينجا جوابتو ندم......درسته؟

468:

نمی دونم!

چون داشت سنگینی میکرد گفتم!!
منظور خاصی نداشتم!

469:

ببين.......خوب من ميخواستم بدونم چرا تو هيچ وقت توي بحث ها شركت نميكني.....

هيچ وقت همرنگ ما نبودي.....هميشه داشتي كار خودتو ميكردي......

يا سوت ميزدي......يا هيچي نميگفتي و ...


ميخواستم بدونم اين دليل خاصي داره ...... يا همينجوري...

470:

تا حالا کسی دقت نکرده بود !!

من خیلی تعجب کردم شما متوجه شدید!!

به هر حال ممنون!!

471:

آها ......... خوب شايد ديگران هم متوجه شدن ولي به روي خودشون نياوردن......

راستي جواب منو نميدين؟

472:

قرار نیست موضوع رو منحرف کنیم!!

باشه برا بعد!

473:

ازش ميخوام يكم خوشحال باشه.......

نميخواي جواب بدي نگو منحرف ميكنم...

474:

ازش ميخوام به ابجي من كاري نداشته باشه ابجي جيگر منه الهام

475:

ازش ميخوام شيطوني نكنه تا هميشه خوشحال باشه

476:

ميخوام بره بگيره بخوابه من راحت شيطوني كنم بدو برو بخواب

477:

اااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس نميرم...............

ميمونم

478:

خوب بمون
ولي من رفتم شب خوش

479:

آفرين برو بخواب.....شبت خوش....

ازش ميخوام راحت بخوابه...

480:

الان ؟

ازش ميخوام يه ذره اجيلم به من بده

481:

چشم ميديدم
ازش ميخوام هيچي نميخوام فقط ميگم داداشي نفسي من خيلي گليه

482:

ازش هيچي نميخوام

از خدا ميخوام كه اين ابجي نفسي رو هميشه سلامت نگه داره و امنقدر خوشبختش بكنه كه همه غماش يادش بره . اخه نفسه

483:

خیلی ممنون داداشی گلی من
منم از خدا میخوام هرچی داداشم میخواد بهش بده

484:

ازش سلامتيشو ميخوام...

485:

كه سردردم خوب شه

486:

ازش ميخوام يه قرص بخوره

487:

ازش چیزی نمیخام فعلا

488:

ارزوت بر اورده شد

ازش ميخوام دعا كنه .دعا به جون مادرا . دعا براي پدرا . سلامتيه خواهره . خوشي تمومه برادرا

489:

چشم حتما
ازش ميخوام كه خودشم اين كار رو بكنه

490:

قبلي
براي من يه پشتك بزن

491:

بلد نيستم
به جاي من بره شمال

492:

الان سرده

به جاي من بره اولترافورد منچسترو تشويق كنه

493:

يوهوووووووووووو
باشه ولي عيد ميرم شمال

494:

بگه ايجي سانازم كجاست .........

495:

خونشون

بگيره بخوابه

496:

نميخوابم..........

آبجيم كوش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كجا رفت؟؟؟؟؟؟

497:

شادمهر اواتار قبلیت بهتر نبود
به نظر من که بود

498:

اگه قبلی من شادمه بود ازش میخواستم آواتارشو عوض کنه

499:

ازش ميخوام هميشه بخنده...

500:

چشم داداشی جونم میخندم هر چند خنده تلخ من از گریه غم انگیزتره
از قبلی میخوام واسم دعا کنه

501:

چشم آبجي برات دعا ميكنم هر چي از خدا ميخواي برات بشه

502:

ازش ميخام يه كاري كنه فردا تعطيل شه تا كلاس نرم...اخه كي جمعه هاهم ميره كلاس .اي خدااااااااااااااااااا

503:

مگه فردا هم كلاس داري؟؟؟؟؟؟/

من كه فردا عشق ميخوام بكنم......

504:

اره بابا اين استاده بگم چي شده كلاس جبراني گذاشته.

505:

اي بابا........جبراني ما 5شنبه هست........خيلي ضد حاله جمعه بري سر كلاس....

خوب نرو

506:

3تا غيبت دارم اگه نرم حذف ميشم
خوش بحالت

507:

ممنون.........

خوب پس متاسفانه بايد بري...

508:

بره يه تا÷يك شيطوني واسم بزنه

509:

برات زدم........بدو برو شيطوني كن

510:

بالاخره پیدات کردم آجی جونم سلام آجی ساناز خوبی
تو خبی داداشی سعید

511:

يه كاري كنه الان شيش ماه ديگه بشه

512:

اگه ديروز بود ميگفتم بره لباسشو بپوشه..الان ميگم.....هيچي

513:

ازش ميخام الان 6 ماه ديگه باشه

514:

بره بهش بگه زود بياد من نگرانم

515:

هيچ ارزويي ندارم

يعني اين بالايي نمي تونه بر اوردش بكنه

516:

ازش ميخوام فسنجون ؟؟

517:

همين امشب فسنجون داشتيم .اگه اينجا بودي بت ميدادم
من الان ازش يه چيزي ميخام كه روم نميشه اينجا بگم..ولي بد تو كفم

518:

خوب بگو حالا ببينم چي ميخواي؟

519:

هيچي بابا ولش كن.
از بالايي ميخام كه نخاد بدونه كه من چي ميخام

520:

هر جور راحتي

521:

ممنون

522:

بالایی چی می خوای ؟

523:

نياز ديشبم بر طرف شد .. الان ميخام زمان زودتر حركت كنه تا 6 ماه ديگه بشه

524:

باشه يه 6 ماه صبر كن

525:

قبلي بره سرشو بزنه به ابر

526:

ممنون... يعني اگه 6 ماه صبر كنم ارزوم بر اورده ميشه.

527:

اره ديگه

حالا بگو شايد تونستم برات كاري كنم

528:

بياد هر هفته ببينمش چون عزيز دل برادره

529:

از طرف من شادمهر رو بكشه

شوخي كردم

530:

كلكل كنيم؟

531:

حريف من نميشي

532:

كي خواست با تو كلكل كنه؟

533:

نميدونم

ازش ميخوام هميشه بخنده

534:

آفرين..منم همينو ميخام

535:

باشه بجاش من میخندم

ازش میخوام ناهار

536:

ازش مي خوام سلام منو به تبادليا برسونه

537:

ازش ميخوام كه لطفا اسم سايتهاي ديگه رو اينجا نياره...ممنون

538:

ازش ميخوام ديگه اين حرفو نزنه و به قبليم بگو چشم

539:

ازش میخوام داداش خوبی بشه و بهم همه چیز رو راست بگه وگرنه

540:

كه بگه ياهوش درست شد يا نه؟

541:

نه نشده هنوز

542:

حالا ميشه.........
ازش ميخوام ناراحت نباشه....

543:

سعي ميكنم

544:

هميشه خوشجال باشه

545:

انقدر اذيت نكنه من رو

546:

سعيد خب اذيتش نكن ديگه

ازش ميخوام يه جوك بگه

547:

ازش چيزي نمي خوام

548:

من و ازيت؟

ازش ميخوام هميشه شاد باشه...

549:

ببینم کی گفته تو اذیت میکنی ها بگو تا خودم روشنش کنم تو چقدر مهربونی

برام یه بیت شعر بنویسه

550:

مرسي عزيزم...چيزي نيست.....شوخيه

اينو ديشب آبجي كتي گزاشت رو سايت خيلي قشنگه

اي كاش الان آغوش گرمت سر پناه خستگيم بود

دو چشم پر از اندوه واسه دل شكستگيم بود

آرزوم اينه كه دستام توي دستاي تو باشه

تنگي اين دل عاشق با نوازش تو واشه

551:

مرسی خیلی قشنگ بود

552:

سلام سلام خوبين همگي؟

553:

سلام آبجي ساناز........

از قبلي ميخوام هميشه شاد باشه...

554:

سلام...از قبلي مي خوام بره بميره

555:

ازش ميخوام اين كارو خودش انجام بده

556:

میخوام برام دعا کنه

557:

ممنونم شادمهر جان....از قبلي مي خوام كه منو بكشه....

558:

از قبلی می خوام شاد باشه دیگه از این حرفا نزنه

559:

بابا من چه حرفي زدم؟؟؟؟؟؟؟از قبلي مي خوام كه منو نزنه

560:

من دستم بشکنه اگه بخوام کسی رو بزنم
از قبلی.......... پس چرا نوشتی از قبلی می خوام منو بکشه فکر کردم چیزیت شده

561:

نه بابا....قبلي جان خدا نكنه....من نخوابيدم.....يه قرص خواب به من بده...

562:

خب خدارو شکر
قبلی جان میدونم بی خوابی خیلی سخته ولی شرمنده قرص خواب ندارم

563:

مي خوام كه واسه قيليه قبلي قرص خواب جور بشه !

564:

قبلی خودت اگه داری بهش بده

565:

ندارم !

566:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه

567:

ازش مي خوام يه آواتاره خوشمگل برام پيدا كنه

568:

در چه مورد باشه؟

569:

ازش ارزوی سلامتی کردن برای خودم و همه میخوام

570:

چشم........

ازش ميخوام هركاري كه ميتونه بكنه كه سلامتيش رو بدست بياره....

571:

بره سر كلاسش حواسشم جمع كنه

572:

ازش ميخوام قدرتش رو بده به من تا منم آرزوي اونو برآورده كنم

573:

براش ارزوي موفقيت ميكنم

574:

ازش ميخوام هميشه هميشه خروشان بمونه

575:

ازش ميخوام هميشه داداش مهربون من بمونه چون خيلي دوستش دارم

576:

ازش ميخوام ديگه قول بده غمور نزنه

577:

ازش ميخوام از طرف من خودشو ببوسه...

578:

از قبلي مي خوام كه منو دعوت كنه خونشون...

579:

اينو نخواه كه عمرا..........

580:

خاك تو سر گدات.....................از قبلي مي خوام بياد خونه ما........

581:

اونم عمرا........

582:

ازش ميخوام شيطوني نكنه

583:

ازش ميخوام اگه يك موقع خواست منو بكشه اينو ازم بخواد.....

584:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه

585:

ازش همونيو ميخوام كه همين الان ازم خواست....

586:

ازش ميخوام بلندشه بره يه ليوان اب سرد بخوره و يكمي راه بره خوب ميشه

587:

چشم حالا ميرم......

588:

بي بلا برو ديگه طود باش

589:

ازش ميخوام هميشه لبخند روي اون صورت زيباش باشه

590:

ازش ميخوام بره بخوابه و فكر هيچ چيزي رو نكنه

591:

چشم .....
تو هم همينطور

592:

از این شیطونکم میخوام برام دعا کنه

593:

ازش مي خوام كه امضاشو عوض كنه...

594:

ازش ميخام كه از بالاييش نخاد كه امضاشو عوض كنه

595:

ازش ميخوام از بالايش بخواد كه بالايش امضاشو عوض كنه

596:

ازش چيزي نميخام و ارزوشم بر اورده شد

597:

ارزش ميخوام درسهاش رو بخونه

598:

ارزوي بالاييهم بر اورده شد.
منم از بالايي ميخام زياد به يه سري چيزا فكر نكنه كه دپرس شه

599:

چشم حتما
از خدا ميخوام هميشه موفق باشه ديگه

600:

اينو ديگه من نميتونم بر اورده كنم خود خدا بايد بر اورده كنه
منم از خدا ميخام ارزوهااي محال بالايي به واقعيت بپيونده

601:

مرسي داداشي
منم همين رو براش ميخوام

602:

خوب دیگه تموم شد تمام ارزوهامونو از هم دیگه خواستیم دیگه چیزی نمونده . بریم دنبال کارمون دیگه ابجی

603:

ازش ميخوام يه اوتار خوشگل بزاره

604:

ارزوي سلامتيش !

605:

من كه فعلا چيزي نميخام همه ارزوهامو خاستم بعدش چه اواتاري بزارم؟

606:

ازش آواتار مي خوام

607:

خوب يه چيزي بزار ديگه اصلا يه تاپيك بزن نظر اينو اون بخا ببين چه اواتاري بهتره . بعد همونو بزار

608:

خودم آواتتار دارم حجمش زياده

609:

خوب كوچيكش كن.

610:

قبليه خيلي بده ازش شيچي نميخوام

611:

از قبلي يه يغل مي خوام با بوس اضافه

612:

قبليه باز احساساتي شدي فدات بشم

613:

خوب خيلي وقته نديدمت خواهملي خوشگل

614:

قبليه منم تو رو خيلي وقته نديدم عزيزم

615:

پس همون بغل و با بوس اضافه رد كن بياد

616:

آرزوت برآورده شد

617:

آخخخخخخخخخخخ جون

ديگه آرزو ندارم

618:

خدا رو شكر كه آرزوت برآورده شد

619:

خدا خواسته

620:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه....

621:

ازش ميخوام گير نده به من

622:

اونو نخواه

چون من اسمم گير هست

623:

بره بخوابه فردا كلاس داره

624:

ازش مي خوام كه بخن.......ده

625:

ارزو دارم پيشم باشه

626:

اون موقع كه من اين آرزورو كردم بالايي انقذه كلفت نبود

627:

ازش ميخوام درسهاش رو خوب بخونه و ÷سر خوبي باشه
داداشي گلمه

628:

ازش ميخوام يه لقمه نون يه كاسه ماست يه دل خوش يه حرف راست

629:

مگه داري خواستگاري ميكني؟

ازش ميخوام مثل هميشه از طرف من خودشو ببوسه....

630:

ارزوت بر اورده شد

ازش ميخوام تو كلاس مودب باشه

631:

ازش ميخوام يدونه......بده به من و بگه كه منچستر چي كار كرد

632:

ازش میخوام که کد این گل رو عوض کنه چون تالار عکس به گند کشیده شده

633:

من كه نميتونم ولي چشم به ادمين ميگم

634:

ممنونم گله .
اين وقعلا يه آرزوي محاله
حالا شما آروز كن ميخوام برم

635:

هميشه شاد باش

636:

باشه

هميشه غمگين نباشه . كم غمگين باش . اصلا غمگين نباش . نبينم هيچوقت غمگين

باشي

637:

تو هم ديگه سر من داد نكش

638:

هيچي ! ( ارزوش براورده شه ! )

639:

سلام
اميدوارم حالش خوب باشه

640:

اميدوارم

641:

چیزی نمیخام فعلا

642:

منم از اين قبليه چيزي نميخوام

643:

ولي من از قبليه يه چي ميخام كه اگه اون چوبشو بزاره زمين بهش ميگم

644:

چي ميخواي؟

645:

منم همين طور

646:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه

647:

من هميشه شادم......

648:

از بالایی میخام با ما به از این باشه که با بقیس . اینقده واسه من چوب نگیره دستش من روحیم حساس . ناراحن میشم

649:

خب باشه اينم واسه روحيه حساس تو... خوبه يا يه كمي غليظتر باشه

650:

اره اره . خوبه.فقط مدتشو یکم بیشتر کن

651:

خب پس بيا

652:

داری گولم میزنی . من نمیام

653:

آرزوتو من برآورده كردم......

654:

نخير. چوبه هنوز دستته .... حد اقل چوبرو پشتت قايم كن تا من بيام بعدا در بيار

655:

ازش ميخوام درسهاش رو خوب بخونه

656:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه و بخنده

657:

ازش ميخوام انقدر بيتابي نكنه ديدش كه امد

658:

از همتون میخوام برام دعا کنید
دعا کنید اونی که منتظرش بودمپس فردا بتونم ببینمش

659:

چشم اجي جونم

660:

آبجي دست خودم نيست

661:

اي خدا اين رو از اين ناراحتي در بيار

662:

مرسي عزيزم......

663:

هميشه خوشحال باشه

664:

هميشه بخنده

665:

بره درسهاش رو خوب بخونه

666:

نقطه سر خط رو رعايت كنه

667:

چي بگم آخه

668:

از قبلي ميخوام كه هميشه چوب دستش باشه

669:

خواهملي جونم تفنگ بهتره ها

670:

قبليه همون چوب و اگه هم بلدي اينا

671:

همون چوب خوبه
حالا كيرو بايد باهاش بزنم

672:

منو....ازش مي خوام همرو بخندونه.........

673:

ازش ميخوام كه گريه كنه

674:

ازش ميخام......شيطنت نكنه

675:

ازش ميخوام اينقدر شيطنت نكنه . بسه ديگه

676:

ازش مي خوام

677:

ازش ميخوام سيگار نكشه زشته بچه دههههههههههههههه

678:

ازش ميخوام برام دعا كنه
دعا كنه فردا ببينمش

679:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه......

680:

ازش ميخوام برام دعا كنه
و چشم سعي ميكنم كه شاد باشم

681:

چشم آبجي......راستي عمه ميخواي عمو رو فردا ببيني؟

يا كس ديگه اي رو؟

682:

عمو رو میخوام ببینم اگه کلاس نزاره بیاد سره قرار
اگه من از حوله عمو نیفتم تو جوب سالم برسم
دعام کنید تو رو خدا هی سوتی ندم

683:

عمه جون براش كلاس بزارا......باشه؟

خودتو نياري پاييت سوتي بدي

684:

ازش مي خوام خودشو بكشه آخه من كم توقعم

685:

ازش مخوام از طرف من يه مشت بزنه تو موخ خودش

686:

ازش مي خوام از اين آرزوها نكنه

687:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه......

688:

من كي شاد نبودم

689:

هميجوري گفتم

از قبلي هيچي نميخوام

690:

من از قبلی می خوام...............هیچی نمی خوام

691:

ازش ميخوام روسريشو سر كنه بابا زشته

692:

روسري نمي خواد كه همه برادر خواهريم
من از قبلي مي خوام كهههههههههههههههههههه به نظر تو من قبول ميشم

693:

اره گلي حتما ميشي
ازش ميخوام هميشه خوب فكر كنه

694:

ازش ميخوام به قبليش بگه ايشالا

695:

ازش ميخوام ...... هيچي نميخوام

696:

ازش ميخوام شيطوني بكنه

697:

باشه حتما.......................
ازش ميخوام صبر كنه تا من بيام.....آخه برره داره برم بخندم و بيام

698:

اها باشه برو ببين مال ما كه تموم شدش

699:

هاا باشه چشم....

700:

ازش ميخوام ا دماغشو بكشه بالا

701:

ترش ميخوام داداشي خودم باشه فقط

702:

ازش مي خوام بخلم كنه

703:

ازش ميخوام ع زشته ع

704:

ازش میخام اینهمه ارزو بر اوردن نکنه نیروهاش تمو میشه یه وقت

705:

ازش ميخوام هميشه بخنده

706:

ازش ميخوام به من گير نده دهههههههههههه

707:

عمرا...........سر ساعت ميفرستمت بري

708:

عمرا تو بتوني اين كار رو بكني

709:

از سعيد ميخوام فردا خو باستراحت كنه درسهاشم رو هم بخونه
شب همگي خوش
يا حق

710:

چشم حتما.............

توهم همينطور...........شبت خوش

711:

شبت خوش داداشي
يا حق

712:

شب بالاييا خوش .
ماهم رفتني شديم

713:

شبت خوش داداشي

714:

شب همه خوش.............باي

715:

ازش ميخام بره به درساش بره شيطون بلا

716:

ازش می خوام کسی و نزنه

717:

azash mikham ba ye chizi bezane to sare khodesh

718:

ازش ميخام اواتار بزاره

719:

ازش مي خوام برام آواتار پيدا كنه

720:

اواتار تو چه مايه هايي دوس داري؟ شايد داشتم

721:

چهزه تو عالم بي آواتاري به گربه گفتن كه آواتاري

فرقي نمي كنه

722:

خوب حالا كه فرقي نميكنه خودت يه چيزي بزار ديگه

723:ازش میخوام کارامو جور کنه برم سربازی

724:

پس بيا اول سرتو كچل كنم

725:

ازش می خوام که برام 10000000 میلیون پول بفرسته به حسابم.....

726:

ازش ميخواش ميخوام خوشحال باشه

727:

ازش ميخوام هميشه ابجي نفسي بمونه

728:

براورده شدش
ازش ميخوام واسم عكسهاي ميتينگ رو بفرسته يا بهم نشون بده

729:

ازش يه پيتزا مي خوام گرسنمه

730:

ازش مي خوام كه ارزوم براورده شه ! بدون گفتن !

731:

ازش ميخوام ارزوش رو يگه من ارزو ميكنم هفته خوبي داشته باشه

732:

Merc Toam hamintor

733:

ممنون داداشي

734:

ازش ميخام كه ارزومو بر اورده نكنه ...مرديم بس كه اينجا ارزوهامون بر اورده شد

735:

هر جوري راحتي
براش ارزوي هفته خوبي رو دارم

736:

منم هميني كه بالايي ارزو داره برا خودش دارم

737:

ازش ميخوام كه هميشه بخنده

738:

ارزوت كه نميگفتيم بر اورده شده بود بابا من كه هميشه در حال خنده هستم
ازش ميخام كخ خودش بيشتر از من بخنده

739:

از هر دوتاشون ميخوام هميشه شاد باشن

740:

باشه ولي من با ساناز بودم......تورو كه ميدونم

741:

ازش میخوام برام از در گاه خدا طلب مرگ بکنه

742:

نه اين چيه ميگي
سارا چي شد امروز رفتي يا نه؟

743:

ازش ميخام كه چرا براش طلب مرگ بكنم؟

744:

اي بابا مصطفي يه دقيقه وايستا لزطفا

745:

آبجي سارا چي شد مگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

746:

باشه بابا ...من ديگه نميپستم . تا شما مشكل سارارو حل كنيد ......اميدوارم چيز خاصي نباشه

747:

ببخشيد داداشي ولي خيلي مهمه اخه

748:

ازتون میخوام خودتونو ناراحت نکنید دوستای گلم مهم نیست دیگه
دیگه هیچی برام مهم نیست
ببینم آواتور و امضای جدیدم خوبه

749:

آره آبجي خيلي قشنگه...........
ازش ميخوام بگه كه چي شد :

750:

مهم نیست داداشی

751:

آبجي جون من بگو دارم ميميرم از فضولي...

يعني نيومد.......يا اومد و ....

752:

مگه فرقی میکنه اومدن یا نیومدنش فرقی نمیکنه مهم اینه که دیگه نمیخوام دربارش حرف بزنم

753:

افرين سارا جون اين طوري بهتره زودتر فراموشش ميكني

754:

چشم آبجي...........اينجوري بهتره......

755:

همه چیز برام تموم شده
ازتون میخوام بازم برام دعا کنید

756:

چشم عسلي گلم
ازش ميخوام انقدر ناراحت نباش

757:

ازش مي خوام بخ پورنگ كمك كنه....

758:

باشه

ازش هيچي نميخوام

759:

همچنان يه آواتار مي خوام

760:

ارزوت بر اورده شد بيا

761:

ارزويي ندارم فعلا...در حال حاضر ارزو زده شدم بس كه ارزوهام بر اورده شده

762:

مگه تو قرار نبود برا من آواتار پيدا كني ها ها هاااااااااااااااا

763:

بابا بیا این اواتار دیگه

764:

خوب من گفتم بوگو چي ميخا تا برات پيدا كنم دوتا بالايي
بالايي اواتار از اين بهتر نبود؟ اها من يكي بهتر پيدا كردم بيا اين
765:

يا همين الآن يه آواتار برام پيدا مي كني يا هرچي ديدي از چشم خودت ديدي

766:

خوب اخه بگو چه اواتاری میخای

767:

دهه وارد مسائل خصوصي نشو فقط يهه اواتاره خوب برام پيدا كن

768:

خوب به قول شادمهر بیا اینم اواتار
ولی از اواتار عشقولانه خوشت میاد؟

769:

جونه هركي دوست داري يه فكري برام بكن تا معتاد نشدم

770:

اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟!
اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟!
اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟!

ببین از اینا خوشت میاد یکیشو بزار اواتارت دیگه

771:

ازش ميخوام اينقدر فكر نكنه

772:

pesare khob khodam az ina daram ina hajmesh ziade

773:

خوب كوچيكش كن ديگه.
تو عكسي كه ميخاي اواتار كني بده به من تا واست كوچيكش كنم

774:

دمت گرم دادا خيلي كوچيك نشه ها

اين عكس آخري كه پيشنهاد دادي براي آواتار خوبه پسر غمگين ميزنه

775:

اها همون كه دستش زير چونشه؟
باشه الان كوچيكس ميكنم

776:

اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟!
بيا اينم كوچيك شدش همون سايزي كه ميتوني بزاري اواتار

777:

مگه جرات داري كوچيك نكني

778:

دمت گرم دادا قربونت برم در بست

779:

خواهش بالايي

خوب ديگه ارزوي اين بالاييهم بر اورده شد . ديگه ارزو نبود؟

780:

حالا من چه آرزويي كنم

781:

از كچلي راحت شي

782:

نه بابا همه خوشگليم به كچليمه

783:

ازش ميخوام اون يه ذره موشم بزنه

784:

يه بي ام وي حالا مدلش بستگي به خودت داره

785:

درسهاش رو بخونه

786:

همیشه دیبا رو خشحال نگه داره حتی اگه من نباشم

787:

چشم بر اورده ميشه

788:

درسو اينا م بر اورده شد

789:

خودش هم همیشه خوشحال و همینطور مهربون بمونه

790:

چشم
ازش ميخوام شادمهر رو بگيره يه فس بزنه من دلم خنك بشه

791:

چون تو میگی ... باشه

792:

ازش مي خوام دست تو دهنش نكنه

793:

ازش مي خوام كهاينقدر فكر نكونه..............آخه مي ترسم هنگ كنه..............

794:

ازش میخوام دست از سر اون بیچاره برداره

میدونی که کی رو میگم

795:

حالم خوب شه

796:

مواظب خودش باشه

797:

چشم

798:

بي بلا

799:

ازش میخوام واسم دعا کنه

800:

من آرزو میکنم که همه داداشا و آبجیها همیشه سالم باشن تا این جمع همیشه برقرار باشه.(با حظور همه)

801:

آرزو مي كنم كه آرزوهاي همه برآورده بشه.............

802:

از قبلیه میخوام خودشو ناراحت نکنه

803:


مرسي داداشي گل

از قبلي ميخوام هميشه شاد باشه

804:

از قبلي چيزي نميخوام جز مهربوني

805:

از قبلی میخوام بگه اسمه اویتورش چیه؟
رانی مو کرجیه؟

806:


چشم حتما............

از قبلي ميخوام هميشه بخنده

807:

از قبلي ميخوام درسهاش رو خوب بخونه

808:

قبلي قبلي اره
از قبلي چيزي نميخوام

809:

از قبلي ميخوام خودشو معرفي كنه......

810:

بره ديگه بخوابه بايد فردا درس بخونه
درسهاش رو خوب بخونه و مواظب خودش باشه
شبتون خوش
يا حق

811:

باي ساناز جون

812:

میخوام بهش بگم فردا شب میبینمت نیلو بای

813:

باشه فردا برو ببينش

ازش ميخوام هيچي

814:

خوب به خودش بستگی داره جیگر

815:

ازش میخوام صندلی رو ول کنه . بابا شکست ولش کن

816:

آرزو مي كنم يه آرزو خوب برام پيذا كنه

817:

ازش ميخام دور من يكي رو خط بكشه . چون تو ارزوي خودمم موندم من

818:

ازش ميخوام بياد بيرون

819:

ازش مي خوام برام داستان بگه

820:

ازش ميخوام برام دعا كنه كه يكم آروم بشم......

821:

ازش مي خوام به كاري كه كرده بيشتر فكر كنه......بقيش با من...........

822:

ازش ميخوام بيخيال شه چون اصلا حوصله ندارم.......

823:

از قبلي....هيچ....اينكه هميشه خوشحال و سلامت باشه

824:

ازش ميخوام خودشم همينطور

825:

از قبلي ممنونم و از ش ميخوام شيشكيرو قال نزاره...

826:

از قبلي مي خوام كه مشهد ببينمش...من جمعه اونجام...مي خوام خوصلم اونجا سر نره.........

827:

سلامتي خودش و بعديم

828:

man keyo ghal gozashtam

829:

ازش ميخوام فارسي بتاي÷ه

830:

سلامتيش

831:

درسهاش رو بخونه

832:

از قبلي ميخوام اين شب عيديرو خوش باشه....

833:

منم همين رو ميخوام ازش

834:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه

835:

ازش ميخوام ناراحتياش رو بريزه دور

836:

ازش ميخوام برام دعا كنه كه بتونم....

837:

ازش ميخوام واسه دل زارم دعا كنه...ميگن دعاي دل عاشق ميگيره....

838:

كه ارزوش براورده شه

839:

از خدا ميخوام همه قبليا موفق باشن

840:

از قبلي ممنونم و اميدوارم هميشه خوش باشه...

841:

ازش ميخوام هميشه اميد داشته باشه

من به عنوان داداشش كه خيلي دوسش دارم براش دعا ميكنم هميشه شاد باشه و به هرچي ميخواد برسه

842:

ازش ميخوام اينقدر نخنده

843:

ازش مي خوام ...

844:

ازش ميخام بگه اين حسادت چيه؟

845:

ازش ميخوام زود به زود بهمون سر بزنه

846:

از مامانش ميخوام سريع پوشكشو عوض كنه

847:

ازش مي خوام پوشك بالايش رو عوض كنه !

848:

ازش ميخوام خودش اينكارو بكنه

849:

ازش مي خوام خودش بكنه كه دايي هست

850:

ازش ميخوام از اين خواهشا به هيچ وجه از من نكنه

851:

فعلا" كه دارم ازت از اين خواهشا مي كنم

852:

ازش ميخوام اصلا ديگه حرف نزنه

853:

ازش ديگه هيچي نمي خوام

854:

ازش ميخوام درست وايسه

855:

ازش مي خوام هيچي نگه

856:

ازش میخوام یه صبحونه مفصل برام بیاره

857:

که سایت الان یه مرتبه پر شه از دوستهای گلم
بعد از عمری اومدم اینجا.....

858:

ازش میخوام خودشو بیشتر نشون بده

859:

ازش مي خوام كمتر حرف بزنه

860:

azash mikham ke man hamin alan bemiram badesham beram behesht
torokhodaaaaaaaaa
arezoomo baravarde konin

861:

من از میخوام که ارزو پریارو براورده نکنه چون تو تازه جوانی

862:

من از آريا يك مقدار پول ميخوام

863:

من از صادق دو مقدار پول می خوام

864:

من جون اين دختر رو ميخوام

865:

من خوشحالي قبليم رو ميخوام

866:

اااااااااااااااااا
نامردی شد اون قبلی تره جونه منو می خواد بعدیش خوشحالی اونو می خواد یعنی می خوان منو بکشن
ای مردم به دادم برسید می خوام منو بکشن ای دادا ای بی داد بیاد منو کشتن
(کلی بازی چه حالی داره )
ای مردم بیاد به دادم برسید وای خدااااااااااا

867:

که همیشه خوشحال باشه

868:

انگشت رو از دهنش بياره بيرون

869:

اون نوار مشكي رو برداره

870:

یه اواتار شاد بزاره

871:

بعد از محرم ...كمي بخنده

872:

من که همش میخندم
تو هیات من و ما رو هم دعا کنه

873:

هميشه بخنده قبليم.

874:

یک کم کمتر مهربون باشه چون نمیتونم جبران کنم شرمندش میشم

875:

اين اوتارش رو بزاره بخورم خيلي خوشگله

876:

نوش جان

877:

ازش ميخوام انقدر نا اميد نباش

878:

ازش ميخوام بياد جلو كارش دارم

879:

ازش ميخوام دست از سر موهاي من برداره به ماني ميگم كچلت كنه

880:

یه کاری کنه که مقامات سایت به ارزوشون که عزل منه برسن

881:

اصلا اين كار رو فراموش كنه چون من يكي اصلا حاضر نيستم تو استعفا بدي دوباره بگي ني ني گازت ميگيرم گريه كنيا

882:

کمکم کنه خوب فکر کنم

883:

فقط و فقط التماس دعا توی این شبهای عزیز

884:

منم همین

885:

كه زود تر برم خونه

886:

ازش ميخوام از اوني كه داره نگاش ميكنه بخواد بياد كنارش هر چند انگار الانم پيششه

887:

تمام ارزوهام براورده بشه

888:

آرزوی بوسیدنش برای بار آخر

889:

هميشه شاد باشه...

890:

از قبلي ميخوام اگر ميتونه دل از دست رفتمو بهم برگردونه

891:

میخوام دل از دست رفته اش رو که پس گرفت باز از دست بده!
هه هه هه...

892:

كه منو خوب كنه ! :( مريضم

893:

که صدای عشقم رو بشنوم

894:

حالم خوب شه

895:

يازش يه ليوان چايي ميخوام

896:

ازش ميخوام برام بهمون بيشتر سر بزنه چون خيلي بي معرفت شده خيلي خيلي زياد

897:

ازش میخوام مثل قبل باشه

898:

azash mikham ke akhar sale nomreye khoby begiram?????????????

899:

ازش میخوام که فنگلیش تایپ نکنه

900:

azash mikham beham yad bede farsi taype konam

901:

ازش میخوام خوب یاد بگیر مگه فارسی نوشتن هنر میخواد

902:

ازش ميخوام به ادمين بگه جوابمو بده

903:

منم هموني كه ناشناس گفت ازش ميخوام

904:

من هم ازش میخوام
که بگه دختره یا پسر

905:

ازش ميخوام اين چراغ اواتارشو روشن كنه

906:

ازش ميخوام به ادمين بگه تكليف منو با سعيد مشخص كنه

907:

ازش ميخوام خب خودش بگه

908:

ازش میخوام
چرا اواتارت اینجوریه

909:

خودش ميدونه چي ازش ميخوام....

910:

ازش میخوام ارزو کنه اینجا همه باهم خوب باشن

911:

از قبلی که خودم میشم میخوام زیاد درس بخونه تا نمره هاش همه عالی باشن

912:

از قبلي ميخوام درسهاش رو خوب بخونه و مواظب خودش باشه

913:

از قبلي مي خوام هيچ وقت غمگين نباشه

914:

از قبلي ميخوام هميشه بخنده و شاد باشه.

915:

از قبلي مي خوام عصباني نباشه هيچ وقت

916:

واي ايم يكي رو نيميتونم بهار
از قبلي ميخوام عاشق باشه هميشه

917:

اينم من نميتونم ساناز
از قبلي مي خوام هميشه همينجور مهربون باشه

918:

از قبلي ميخوام هميشه اميدوارم باشه به خدا تكيه كنه

919:

از قبلی میخوام هیچ وقت از من ناراحت نشه

920:

از قبلي ميخوام هميشه شاد و خندون باشه
من از كسي ناراحت نميشم گلم

921:

ازش میخوام بیاد جلو کارش دارم

922:

ازش میخوام اوارش رو عوض کنه

923:

چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟

924:

از قبلي ميخوام ذغال فروشي رو بزاره كنار

925:

ازش میخوام شغل خودشو به من نسبت نده

926:

ازش ميخوام دعوا رو بزاره كنار

927:

ازش میخوام یه چند دقیقه اون قاشقشو به من قرض بده میخوام بکنم تو چشه این

زغال فروش

928:

ازش ميخوام بزرگي كنه و ببخشه

929:

از قبلیه میخوام قاشقشو به کسی نده

930:

که مطمین باشه نمیدم به کسی

931:

که بره خونه نهار بخوره!!

932:

اوني كه مي خوام آن شه

933:

مدير خوبي باشه

934:

می خوام که ارزو کنه من به اون چه که دوست دارم برسم

935:

مرگ

936:

آرزو می کنم ، می تونستم آینده رو ببینم

937:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه
بهارم اين ارزو رو هيچ وقت نكن گلي

938:

نهنه عزیزم من اصلا یه همچین ارزویی نمیکنم حیف تو نیست گلم غصه نخور
عاشقیهو ...................................

939:

درسهاش رو خوب بخونه

940:

ارزو میکنم زودتر بزرگ شه اینده رو ببینه

941:

ارزو ميكنم هميشه شاد و موفق باشه

942:

دعا میکنم بتونم آرزوت رو برآورده کنم

943:

ميشه خواهش كنم يه شعر برام بزارين؟
ممنون ميشم اميدوارم بتونم ارزوي شما رو هم بر اورده كنم

944:

گم شده
ادم ها سایه هایی هستن در خیابانها وگم شده من در میان سایه هاست

این حقیقیترین وغم انگیز ترین شعر زندگی من است..................................

945:

و آنروز دور نیست که فانوس می شوند

در کوچه های آمدنت آفتاب ها ... !!!

تقدیم به شما با احترام : نیما

946:

ممنون از هر دوي شما
براتون از خدا ارزوي موفقيت دارم

947:

هميشه بخنده

948:

شيطوني نكنه

949:

اونو !

950:

ازش میخوام تو رو خدا این چراغ اواتارشو روشن کنه

951:

روشن شد !

952:

تو خواب البته

953:

ازش میخوام چون اوتارش یه جوریه

954:

بابا همه گيريد به اين آواتار بدبخت من ؟

955:

ازش میخوام خوب یه کبریت روشن کنه توشو ببینیم

956:

ازش میخوام چراغشو خاموش کنه

957:

ازش میخوام اینو نخواد

958:

ازش میخوام چرا

959:

ازش ميخوام مواظب خودش باشه

960:

مي خوام كه منو ببره ايران ، اونو ببينم !

961:

ميخوام بيشتر مواظب خودش باشه

962:

مي خوام كه خودش هم همين طور

963:

ازش ميخوام حواسش به درسهاش بيشتر باشه اخر ساله

964:

مي خوام كه ... مي خوام كه ... نمي دونم

965:

ازش ميخوام شيطوني نكنه

966:

ازش ميخوام اينقدر غيبت نكنه

967:

ازش ميخوام انقدر بي معرفت نباشه

968:

ازش ميخوام تهمتم نزنه

969:

ازش می خوام دعا کنه همه بچه های هم میهن شاد باشند و هیچکس غمگین نباشه

970:

ازش ميخوام خوب درسهاش رو بخونه
شادمهر

971:

ازش ميخوام يه لقمه نون يه كاسه ماست يه دل خوش يه حرف راست

972:

ازش ميخوام مواظب خودش باشه و من رو ببخشه چون دلم براش تنگ شده بود اين چند وقته

973:

ازش میخوام چرا موظب خودم باشه

974:

ازش ميخوام بابا روسريتو سرت كن زشته نامحرم مياد تو

975:

ازش مي خوام ... هيچي

976:

ازش میخوام واسه قبلیش نوشابه دم کنه آخه قبلیش علاقه زیادی به نوشابه داره

977:

نمي دونم ! بزار فكر كنم

978:

نوشابه دم کنه!

979:

حالم خوف شه

980:

]آخی مگه حالت خوف نیست
میخوام حالش خوف شه

981:

مي خوام كه ........ واس شادمهر نوشابه دم كنه !

982:

این کار رو خودش بکنه!

983:

نه ! خودت بكن !

984:

بحث نکنه

985:

شاخ نشه !

986:

گیر نده!

987:

دعوا نکنه با بهروز

988:

همیشه همینطوری مهربون بمونه

989:

قول میدم
یه بیت شعر خوشگل بنویسه

990:

من بی تو من خسته من بال و پر شکسته
زیاد به شعرم نخنده

991:

دیگه این طوری راجع به من فکر نکنه که من به شعرش میخندم
مرسی قشنگ بود
منم شعر میگم ولی به قشنگی شعرای تو نیست

992:

شعرش رو زودتر بنویسه و مطمین باشه از مال من بهتره

993:

بهتر نیست ولی بدتره
تو رفتی
ومن در میان انسانهای هزار رنگ گم شدم
و غم بیگانگی به قلبم حمله ور شد............

994:

اجازه بده این شعر رو بزارم واسه امضام

995:

باشه این که چیزی نیست واسه داداش مهربونی مثل تو هر کاری بکنی کمه

996:

راستی ادامه هم داره خواستی برات مینویسم

997:

salam.

998:

ادامش رو بنویسه مرسی

999:

پس از اول مینویسم
تو رفتی
و من در میان انسانهای هزار رنگ گم شدم
وغم بیگانگی به قلبم حمله ور شد
و آن وقت بود که بهار دل خزان شد
نسیم مهربانی اش را ز یاد برد
و تبدیل به طوفانی سهمگین شد
نوای بلبلان عاشق باغ
در این بیهودگی ها
زگلها شرمگین شد

اگر انتقادی داری بگو ممنون میشم نظرتو بگی

1000:

از نظر من خیلی قشنگه
بی نظیره
ازش میخوام به منم یاد بده خوب شعر بگم

1001:

ازش میخوام اینقدر شکسته نفسی نکنه باور کنه که منم خوب نمی نویسم گاهی اوقات خوب درمیاد اونم از نظر دیگرون
من خودم شاگرد یه نفر دیگه ام
نوشته های من بیشتر دل نوشته است تا شعر یا متن ادبی
من ازش میخوام بهم یاد بده که چطوری شعر های قشنگ و با احساس بگم

1002:

ازش میخوام اول کلی کتاب شعر بخصوص استاد حیدر زاده و استاد مشیری بخونه و بعد هر چی تو دلشه بیاره رو کاغذ

1003:

وای گفتی استاد مشیری من عاشق شعرای فریدون هستم شبا کتابش بالای سرمه همیشه میخونم شعراش رو
ازش میخوام یه بیت شعر دیگه بنویسه

1004:

شبی از جنس روییایی تمام چشمه ها جاری تمام باغ در مهتاب
شبی رو شنتر از شبتاب
من عاشق من مجنون من مفتون و شیدایت
برای تو به جای تو به پای تو
دعا کردم دعا کردم دعا کردم
ازش میخوام نظر بده؟

1005:

فوق العاده است این شعر یه زمانی امضات بود من خیلی دوستش دارم بی تعارف دارم میگم
ازش میخوام دعا کنه زود بیام

1006:

دعا میکنم
ازش میخوام شعر های ماهش رو تو اشعار و نوشته های عاشقانه بنویسه

1007:

به روی چشم
ازش میخوام داداش مهربونی واسم باشه و باز هم برام شعراشو بنویسه

1008:

خلاصه تو بگو و بعد ببین که من چه ها کنم
کاشکی خدا میذاشت تو رو واسه یه روز خدا کنم
ازش میخوام هر چی میخواد بهم بگه

1009:

مرسی خیلی قشنگ بود
خیلی ماهی گلی داداش خودمی

ازش میخوام وقتی داره دعا میکنه آبجی نسترنم دعا کنم

1010:

همیشه دعا میکنم
ازش میخوام حدس بزنه من چقدر دو ستش دارم؟

1011:

ااااااااااا نمی دونم
ا

1012:

بی نهایت!
ازش میخوام تو مهد کودک یه کاسه سوپ دیگه هم بهم بده... خیلی گشنمه

1013:

ازش میخوا ادامه این جمله رو بنویسه
دل به دل ..............
باشه بریم خاله جون بهت کاسه سوپ دیگه بدم بخور

1014:

مرسی
دل به دل راه داره اما از دل من به دل تو ابجی باید با هوا پیما صعود کرد
ازش میخوام همیشه ابجی نازم بمونه حتی وقتی بد اخلاقم

1015:

باشه حتما
منم ازش میخوام داداش مهربون و گلم بمونه
چرا با هواپیما؟

1016:

ولی بهت نمیاد بداخلاق باشی مهربون

1017:

چون دل تو کلی بالاتره
بد اخلاق هم میشم به موقعش....
ازش میخوام یه بیت شعر از شعرهاش بنویسه من بخونم و برم

1018:

دل خودت بزرگ و اون بالاهاست که فکر میکنی دل منم اینطو.ریه
اشکال نداره هم بداخلاقی هم خوش اخلاقی داداشم رو دوستدارم


در حضور تنهایی خیال
درون حجم خالی دستانم
من
شکوه پرستش را هنگامی که به سوی تو بلند شده
نظاره می کنم
وبا خود می گویم

چه زیباست نیازمند درگاه تو بودن

1019:

مرسی عالی بود
ازش میخوام من رو به خدا بسپاره تا بعد

1020:

به خدا سپردمت موفق و شاد باشی داداشی مهربونم
ازش میخوام مواظب خودش باشه

1021:

چشم
ازش میخوام اون هم مواظب باشه

1022:

چشم
ازش میخوام شاد و موفق باشه

1023:

ازش میخوام ما بریم رو بخونه اخرین صفحه

1024:

خوندم خیلی عالی بود

1025:

بچه ها ارزوهاتونو به من بگيد من غوله چراغه جادوهم براوردشون ميكنم

1026:

ازش ميخوام دست نزنه اخه محرمه سينه بزن

1027:

ازش مي خواستم شمارش و بده

1028:

ازش میخوام انقدر شیطونی نکنه

1029:

از ساناز ميخوام هميشه شاد بمونه چون وقتي ناراحت ميبينمش منم ناراحت ميشم

1030:

اين چيزي كه دنبالشم پيدا بشه !

1031:

ازش میخوام درساشو خوب بخونه خوب

1032:

ازش مي خوام مواظب خودش باشه

1033:

ازش میخوام بیاد دو نفری چهارشنبه سوری اینجا تو هم میهن جشن بگیریم

1034:

ازش میخوام منم بیام

1035:


1036:

باشه ابجی تو هم بیا جشن بگیریم

1037:

آرزو میکنم بیاد ببینمش !!!!!!!!!!!!

1038:

البته من این موضوع را برای قبلیه قبلی نوشتم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1039:

ازش میخوام شاد باشه

1040:

ازش ميخوام صبور باشه

1041:

ازش میخوام همیشه مهربون و شاد بمونه

1042:

ساناز جونم ازت ميخوام هيچ وقت عصباني يا ناراحت نباشي

1043:

اگه این کار رو بکنه ، خدا هر چی بخواد بهش میده !!!

1044:

ازش مي خوام """ به روي ديده هايم """ اگه بگن ارزویی کن الان براورده میشه چی میخوای ؟!

1045:

از همشون میخوام که هیچ وقت از کسی متنفر نشن.

1046:

ازش میخوام همیشه شاد باشه

1047:

ساناز جون ...
ويدا جونم فقط ميخوام هميشه مهربون بموني عزيزم

1048:

از بهار گلم میخوام ارامشش رو حفظ کنح

1049:

مواظب خودش باشه

1050:

خشن نباشه هيچ وقت

1051:

من زن مي خام

1052:

من اون دختره كه دوسش دارم مي خام

1053:

ايشالا بهش مي رسي همه چي به وقتش
منم ازت ميخوام صبور باشي

1054:

از قبليه ميخواد خودش رو زياد ناراحت نكنه

1055:

ازش ميخوام خوشحال باشه

1056:

ازش میخوام مواظب خودش باشه

1057:

ازش ميخوام هميشه شاد باشه

1058:

ازش ميخوام واسه حرفهام من رو ببخشه

1059:

ازش میخوام هر چه میخواهد دل تنگت بگو........

1060:

ازش ميخوام بياد تو ياهو

1061:

از مهريار ميخوام ناراحت نباشه چون من ناراحت نشدم
از نسترن ميخوام هميشه مواظب خودش باشه

1062:

از ساناز میخوام غم ها رو بسپاره به باد و بخنده
مهریار جان در حال حاضر نمیتونم شرمنده چون دیگه باید برم

1063:

ازش ميخوام راحت باشه عيب نداره

1064:

ازش میخوام بدونه که واقعا فعلا نمیتونم وگرنه حتما میومدم ولی یه روز بهت میگم باشه
ازش میخوام از دستم ناراحت نباشه اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

تولدت مبارک Antonio*
تولد علی متالیکاست...............................
تاریخ تولد
تولد Meysam20emineM
تولد بانو مارياي عزيزه ... تبريك
توتد محبوب ترين و مهربان ترين......مينا83

همسرم از دیگری باردار شده چه کنم؟
خوشبختی یعنی چی؟
عاشق دوست شوهرم هستم
ازدواج موقت را از اعضای خانواده های خود آغاز کنند!
اگه همسرتون بهتون خيانت كنه چه جوري باهاشون برخورد ميكنين؟
چرا مردا تا وضع مالي شون خوب ميشه مي رن دنبال زن ديگه؟
*