بررسی سبک‌های رهبری مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان اندیمشک و رابطه آن با میزان رشد حرفه‌ای معلمان با سطوح شغلی و حرفه‌ای متفاوت د x

بررسی سبک‌های رهبری مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان اندیمشک و رابطه آن با میزان رشد حرفه‌ای معلمان با سطوح شغلی و حرفه‌ای متفاوت داصول و فنون ایجاد انگیزش در فراگیرندگان (1)
یادگیری ارادی و یادگیری اتفاقی
استاندارد کردن پرسشنامه ارجحیت شخصی ادواردز
تحلیل مردم شناختی آداب و رسوم مردم کندلوس
بررسی تاریخ تحولات دیوان برید در حکومت های ایران پس از اسلام از قرن اول تا آغاز قرن نهم هجری
بررسی تطبیقی نسخه های شاهنامه (تا پایان داستان گشتاسب)

کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی
نقش رنگ در آرامش روانی شهر
جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
نظارت بر موسسات عمومی
رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش الکتر
تبیین الگوی اقتضایی کنترل
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی سبک‌های رهبری مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان اندیمشک و رابطه آن با میزان رشد حرفه‌ای معلمان با سطوح شغلی و حرفه‌ای متفاوت د


با توجه به اهمیت موضوع رهبری به عنوان یک اصل در رسیدن سازمان به اهداف خود و نحوه اعمال آن بر زیردستان و تاثیر نوع رهبری در اثربخشی سازمان و بررسی اینتاثیر در سیستم آموزش و پرورش ، یکی از دلایل انتخاب موضوع بود. اهداف عمده این پژوهش عبارتند از: آگاه کردن مدیران از سبک‌های رهبری در محیط آموزشگاه با هدف جلوگیری از تضعیف ابتکار فردی اعضاء تعیین سبک رهبری مدیران مدارس پسرانه و دخترانه ابتدایی و راهنمایی. ارائه نتایج پژوهش به مسوولان و برنامه‌ریزان برای شناخت سبک‌های رهبری مدیران فعلی. ارائه بازخورد به مدیران نسبت به اظهار نظر معلمان در رابطه با سبک رهبری آنها، این پژوهش مشتمل بر یک فرض کلی و چهار فرض جزئی می‌باشد. در ارتباط با این پژوهش فرضیه‌های بیشتری قابل تدوین بود ولی بدلیل محدودیت زمانی و نتیجه‌گیری بهتر و جمع‌بندی دقیق‌تر از طرح، پژوهشگر قصد داشت که فرضیه‌هایی که به وسیله علمای فن مدیریت به اثبات رسیده است آنها را در سیستم آموزشگاهی بررسی نماید. فرض کلی: بین سبک رهبری مدیران و میزان شغلی و حرفه‌ای معلمان رابطه‌ای وجود دارد. فرض‌های جزئی: -1 بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف و میزان رشد شغلی و حرفه‌ای سطح پایین معلمان رابطه وجود دارد -2 بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی و میزان رشد شغلی و حرفه‌ای نسبتا پایین معلمان رابطه وجود دارد. -3 بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی و میزان رشد شغلی و حرفه‌ای متوس معلمان رابطه وجود دارد. -4 بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف میزان شغلی و حرفه‌ای بالای مدیران رابطه وجود دارد. برای انجام این پژوهش از روش موردی و زمینه‌ای استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران و پرسنل 90 آموزشگاه ابتدایی و راهنمایی که در سال تحصیلی 78-79 فعال بوده‌اند. می‌باشد، که در کل 90 مدیر آموزشگاه و 290 نفر از پرسنل آنها از طریق جدول تاکمن انتخاب گردیدند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود. اطلاعات لازم در این پژوهش توسط دو نوع پرسشنامه سبک رهبری و رشد شغلی و حرفه‌ای معلمان جمع‌آوری شده است . وقت‌گیر نبودن و مقرون به صرفه بودن، و انتخاب نمونه بزرگتر از جامعه آماری و ایجاد شایط سکیان برای آزمودنیها از عمده دلایل استفاده از پرسشنامه بوده است . نتایج پژوهش با سطح اطمینان 1 درصد چهار فرضیه جزئی و فرض کلی را تایید نموده و نشان داد بین جنسیت و سبک رهبری هیچگونه رابطه آماری وجود نداشته و تحلیل واریانس یک متغیره تائید تایید نمود که بین سبکهای رهبری و رشد شغلی و حرفه‌ای معلمان در سطح 1 درصد رابطه آماری وجود دارد و در واقع فرض صفر در این سطح رد گردید. و آزمون توکی رابطه F را به گروههای 1 و 2 نسبت داد. ضمنا یافته‌های پژوهش نتایج حاصل از پژوهش تئوری سیکل زندگی را در محیط آموزشگاهی تائید نموده و بر تاثیرات فرهنگی ویلیام اچ. هنین در بحث سبک رهبری صحه گذاشت .
نمایه ها:
سبک مدیریت |
مدیر مدرسه |
دبستان |
مدرسه راهنمایی |
اندیمشک |
پیشرفت تحصیلی |
معلم | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


نمای در تنگ (اثر آندره ژید)
زبآن
Le statut du narrateur dans La Jalousie d ‘ Alain Robbe-Grillet
‏‎The proposition-based last letter cloze test as a measure of language proficiency‎‏
کاربرد نظریه "غریزه مرگ " فروید در اشعار دیلن تامس
بررسی رابطه میان وابستگی یا استقلال از میدان، جنسیت و سن و تاثیر آن بر بسندگی زبان خارجی در دانشجویان ایرانی

اعراب نهج البلاغه
صور گوناگون اغراق در شاهنامه فردوسی
تجزیه و تحلیل قصاید زهدیه و توحیدیه حکیم سنایی غزنوی
جلوه آرایه های مذهب کلامی و حسن تعلیل در دیوان سه شاعر سبک خراسانی : فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادیانی
کتابشناسی نظامی گنجوی
معنی‌شناسی گلوسماتیک

سایر مطالب

*