بازاريابي x

بازاريابيماه تولدتان چه رنگی است؟
کدام مردان همسرشان را كتك مي‌زنند؟
فواید بوسیدن همسر
آیا قدرت مطلق، فساد می‌آورد؟
چرا جامعه ما شاد نیست !! روشهاي شاد زيستن...
سخنان کوتاهی از روانشناسان بزرگ

چقدر از خودت راضی هستی؟
منِ عاشق، چه کنم؟؟؟
جملاتی زیبا و آموزنده
تست های روانشناسی
تستهای روانشناسی.سلامت روحی
موفقیت
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بازاريابي
بازاريابي
مقدمه
بازاريابي بحثي نو در جوامع و كشور هاي در حال توسعه است كه امروزه بيش از هر موضوع ديگري جريان دارد در دنياي امروز اهميت اين پديده كه در دامان اقتصاد پرورش يافته به حدي است كه يكي از ستون هاي ضروري صنعت و تجارت شده است در هر عصري براي تسريع در رشد به عواملي بايد متكي باشند همه ي صاحب نظران و متفكرين عصر ما عوامل اصلي واساسي را نياز به آموختن مسائل اقتصادي و برنامه ريزي و مديريت صحيح ميدانند امروزه دانش و بنيان هاي علمي بصورت معيار ارزيابي ظرفيت و قدرت اقتصادي كشور ها در آمده است بنا برين آنچه ما را براي تغيير سوق مي دهد آموختن تجارب ويادگيري نظرات دانشمنداني است كه عمرشان را به دانش آموزي و تجربه گذاشته اند .
تاريخچه
از زمانيكه توليد براي اولين بار بوجود آمد بازاريابي كارش آغاز شد در زمانهاي قديم كه گروهاي انساني اولين قدم براي متمدن شدن را برداشت ,توليد اضافي به جاي مصرف شخصي وبراي معاوضه استفاده شد.
تعريف بازاريابي

بازاريابي به آن قسمت از فعاليت هاي بازرگاني اطلاق مي شود كه جريان كالا و خدمات را از توليد كننده به مصرف كننده هدايت مي كند.


03-10-2008


1:


بازاريابي را ميتوان از سه جهت بررسي كرد
1- تجزيه و تحليل عمليات ووظايف : بطور كلي عمليات بازاريابي مهمترين رشته فعاليت يك كار تجاري است .
2- تجزيه وتحليل موسسات بازاريابي: يك موسسه را وقتي بازارياب ميتوان خواند كه سرمايه گذاري و فعاليت هاي عمده اش صرف امور توزيع وانتقال كالا يا فروش شودو عبارت است از :
الف) خرده فروشان كه خود به اجزاهاي هاي كوچكتري مانندفروشگاه هاي ذنجيراي و شركت هاي تعاوني وسوپر ماركت ها تقسيم ميشوند
ب) توزيع كننده گان عمده
پ) موسسات تسهيل كننده امور بازاريابي مثلاتحقيقي تبليغاتي مبادله كنندگان واعتبار دهندگان.
3- بررسي با توجه به تنوع و نوع توزيع كالا :در اين نوع, مطالعه يكي بعد از ديگري محصولات يا طبقات مختلف صورت ميگيرداين شيوه از توليد كنندگان شروع وبه مصرف كنندگان نهايي ختم ميشود.

بازاريابي يكي از سه رشته مهم تجارت است و ديگري ها مديريت بازرگاني و امور مالي است ,بازاريابي از از نظر اساس تئوريك از اقتصاد منشعب ميشود و معاضدت اقتصاد بخصوص در خطوط اساسي بازار كالاهاي مصرفي ,قيمت گذاري و امور مالي واعتباري كاملا مشخص است .روانشناسي به عوامل ترغيب كننده در خريد ,شناسايي خريدار,عادات وعلايق در امور طرح ريزي توليد فروش و موضوعاتي نظير آن به كمك بازاريابي مي شتابد . و نيز قوانين و مقررات دولتي چهار چوب مذاكرات را در معاملات تجاري و خريد و فروش مشخص مي كندو اداره وامور فعاليت ها را در جهت معين هدايت مي نمايد همچنين قوانين و مقررات وسيله كنترل و نظارت را فراهم مي نمايد.

فعاليت هاي بازرگاني را به ترتيب زير تقسيم ميكنند
1- نامگذاري كالا
2- جور كردن وبسته بندي
3- حمل ونقل
4- انبارداري به هنگام توليد پيش از مصرف
5- پخش به بازارهاي مختلف
6- رقابت در جوامع سرمايه داران كالاهاي مشابه
7- فروش و تبليغات ويژه روي كالا
8- مطالعه هاي بازاريابي به منظور تسهيل ,تكميل ,تصحيح يا تسريع در تمام موارد بالا

2:

مصرف كنند گان
انتخاب كالا بوسيله مصرف كنند گان نه آني است كه توليد كنندگان ارجح ميدانند. بنابرين با بررسي گروه هاي مصرف كننده عوامل ترغيب كننده آنان به خريد و روش ها و راه هايي كه بر خط مشي هاي بازار و نحوه عمل خرده فروشان اثر ميگذارند شناسايي ميشوند واين اولين قدم در كار بازاريابي است.
عوامل بازار و تمايلات مصرف كننده
براي هرمحصول بازاري وجود دارد كه ازتعدادي افراد محدود يا غيرمحدود بسته به جنسيت يا وضع جسمي ,توان مالي,عادات وخصوصيات تشكيل شده كه مايلند كالايي را تصاحب كنند.دوعامل اساسي كه دربازارهاي اين كالاهاي خاص را موثرندعبارت ا ست از:
الف) توجه به جمعيت
ب) توزيع جغرافيايي : چه بسا مكاني در آينده به خاطر مسائل سيا سي و مهاجرت و غيره از جمعيت پراكنده گردند يا بلعكس.
پ) توزيع سني: سير طبيعي جامعه نيازها را تعيين مي كند
ت) درآمد مصرف كنند گان : قوانين وضع شده ,سياست هاي دولتي,تعرفه هاي مالياتي وغيره... بر درآمدها تاثير تنگا تنگي دارد و امكان خريد زياد يا كم را ايجاب مي كند

انگيزه مصرف كنند گان سه دسته است شخصي و اقتصادي واجتمائي

انگيزه شخصي در بر گيرنده ميل ارضاي احتياجات جسمي است مانند نان براي رفع گرسنگي و...يا براي رهايي از ترس مانند خريد ترمز قويتر براي پيشگيري از تصادف و...يابراي لذت بردن و ارضاي حس زيبا پسندي و...ياايجاد حس احترام چه در خود وچه در ديگري مثلا در دنياي امروز ما بسياري از لوازم ممكن است به درد خودمان نخورد ولي به خاطر تفكر ديگران مايليم آن را در داشته باشيم.
انگيزه اجتماعي : براي مثال والدين از خريد بسياري چيزها انگيزه شخصي ندارند ولي به خاطر عشق به خانواده وتامين آسايش خانواده مبادرت به خريد ميكنند.

انگيزه اقتصادي:مصرف كنندگان در ازاي پول پرداختي كالايي با حداكثر ارزش را مي خواهند نكته اصلي در هنگام خريد آنست كه به نظر خريدار اهميت وارزش يك كالا در چه حد از كالاهاي مشابه يا جانشين است مخصوصا اگر بحث بر سر دو مارك باشد قيمت بسيار مهم ميشود و سپس دوام و طرز عمل نگهداري ومرغوبيت آن بر انتخاب تاثير گذار است.

بعلت تفاوت مصرف كنندگان در بازارها هم جا براي اجناس گرانقيمت است وهم ارزان و هم معمولي . بعضي افراد اجناس ارزانقيمت را بر اجناس مرغوبتر گرانقيمت ترجيح ميدهند بنابراين به تناسب سليقه ميتوان اجناس متفائت از نظر مرغوبيت وقيمت ارائه نمود.

وضع مصرف كنندگان
1- مسئله شهر نشيني يا روستا نشيني
2- در آمد خانوادگي
3- اشتغال
4- علايق و باورها
5- فرهنگ و موقعيت اجتماعي
6- وضع در آمد در جريان شرايط اقتصادي

بحث خريد
اساسا سه نوع خريد ميتوان تفكيك كرد
الف)قصد خريد آني
احتمالا ميتواند در هر فروشگاهي انجام شود و انگيزه ميتواند تزيين زيباي ويترين يا يك شعار فريبنده يا پيشنهاد تعريف و يا تو صيف خود فروشنده يا ديدن خود كالا به خريد بيانجامد رفتارو برخورد فروشنده وحتي محيط نيز ممكن است سبب خريد شود.بهتر است اين گونه فروشگاه ها در خيابان هاي پر رفت وآمد باشد واگردر نبش دو خيابان باشد ارجح است . سازندگان كالا هايي كه معمولا مقدار زيادي از كالاهايشان از اين طريق به فروش ميرسد مي بايست تسهيلات لازم را از نظر پارك كردن اتومبيل,حمل كالاو ساير عوامل جلب كننده مانند بسته بندي شيك ,نحوه چيدن كالا ها در قفسه ها يا ويترين,دادن نمونه ,جايزه فروش را براي فروش بيشتر,در نظر داشته باشند.

ب) قصد خريد براي موقعيت هاي مناسب
مثلا موكول به آخر هفته, آخر ماه يا فصل و سا ل مي شود در اينگونه موارد بايد تسهيلات بيشتر عامل موفقيت است و بايد توليد در طيف وسيع صورت بگيرد وتوزيع بسيار وسيع باشد زيرا وسعت يك كالا در مغازه هاي مختلف تبليغات گسترده اي در پي دارد

پ)قصد خريد هنگام حضور در فروشگاه ها
يك فروشگاه بايد در مكان مناسب ايجاد گردد براي مثال يك فروشگاه لوازم خانگي به مراتب بهتر است نزديك ساختمان هاي تازه ساخت ايجاد گردد واجناس نيز جور باشد تا اگر جنسي پسند خريدار نشد مارك ديگري را نشانش دهند .اصولا فروشنده بايد از آخرين روش هاي جذب مشتري آگاه باشدو به حسن سلوك برخوردار باشد بتواند به راحتي و نامحسوس نظر خود را به خريدار ديكته نمايد وبا پايين آوردن قيمت در ازدياد فروش ميكوشد وبا معرفي بهتر كالاميخواهد انگيزه ي خريد مداوم را بر انگيزد.
ت) قصد خريد معين براي كالاهاي اقتصادي
از توضيح اين گزينه بنا بر گستردگي صرف نظر ميكنيم.

3:

يك مساله قابل توجه درخط مشي بازاريابي براي توليد كنندگان
اگر چه قسمت اعظم درآمد توسط مردان توليد ميشود اما اين زنها هستند كه قسمت اعظم آن را خرج ميكنند ويا در مصرف آن نفوذ دارند بعلاوه در خريد بسياري اقلام گرچه براي خود آقايان باشد اما خانمها در انتخاب آن نقش دارند يا موثرند- مردان اغلب در انتخاب كم حوصله اند ولي خانمها با دقت و موشكافانه از نظر صرفه جويي وراحتي وغيره همه رقم محاسبه كرده و انتخاب ميكنند به همين جهت چه در تبليغات چه در طرح كالاها بيشتر هدفش جلب توجه خانمها است وتحت روانشناسي زنان وسازگارتر با سليقه انجام ميگيرد

تعيين قيمت
در تعيين قيمت ها بايد موارد زير در نظر گرفته شود
Å مقررات دولتي . مابين حداقل و حداكثر تعيين شده ي سقف قيمتي
Å قيمت تمام شده . دراين مورد با درنظر گرفتن سطح فروش احتمالي تصميم ميگيرند البته در ابتدا براي مدتي فروش با كمترين سود صورت ميگيرد
Å در آمد مردم
Å قيمت مقبول عام
Å سود معين . در موارديكه رقابت زياد نيست ميتوان سود معيني اعمال كرد
Å تراز قيمت .با مقايسه با كالاهاي مشابه ويا ازنوع كيفي
Å ارزانتر از رقبا
Å زيان به نفع كالاهاي ديگر. دراين صورت اعتماد خريدار جلب ميشود و ميتوان كالاهاي ديگر را گرانتر حساب كرد
Å قيمت هاي متفاوت . زمانيكه خريداران متفاوت اند ميتوان براي كساني كه مشتريان دايمي اند يا زيادتر ميخرند تخفيف يا تبعيض قايل شد

4:

فروش به كليه اعمالي اطلاق مي شود كه منجر به دادوستد مي شود بنابراين مهمترين وظيفه دستگاه فروش ايجاد تصميم به خريد در جامعه است.فروش چهار ركن اساسي دارد
الف- موسسه فروشنده و سياست مطرح آن
ب- خريداريا بعبارتي مصرف كننده
پ- جنس مورد فروش
ت- شخص فروشنده
در سه مورد آخري به شرح مختصري پرداختيم ولي در مورد فروشنده : سازمان فروش در حكم دهان شركت هاي تجاري است و حيات شركت يا صنف به فعاليت هاي قسمت فروش بستگي داردولي متاسفانه اكثر شركت هاي تجاري فاقد مديرت پيشرفته اين بخش است و كم كاري اين بخش به نحوي توسط عوامل ديگر پوشيده ميشود و صاحبان شركت ها به دلايل زيادي منكر اين مهم اند .
شرايط و توانايي هاي مدير فروش موفق
1- توانايي فروش و خجالتي نبودن
2- درك بازار و پيش بيني آتيه
3- تجربه ابتكار و مديريت
4- اطلاع از وضع جامعه
5-اطلاع از قوانين جامعه
6-درك آمار و اصول اقتصادي
7- آشنا به حسابداري صنعتي
واما فروشنده خوب كسي است كه داراي:
ü ظاهر . كسي كه احساس نفرت يا ترحم مردم را برانگيزد نمي تواند فروشنده خوبي باشد اگر خريدار از فروشنده خوشش آمد آمادگي بيشتري براي پذيرش حرفهاي او را دارد.
ü شخصيت . فروش در واقع نوعي تلقين است كسي حرف هاي كمتر ازخودش را گوش نمي دهد
ü علاقه. هيچ كاري بدون رضايت مسمر ثمر نخواهد بود واولين قدم براي موفقيت است
ü معلومات. دانسته هاي فروشنده بايد مساوي يا بالاتر از خريداران احتمالي باشد تا بهتر زبان هم را بفهمند و بتواند مطابق سطح فكر ايشان استدلال نمايد زيرا درصورتيكه خريدار مشكوك بماند خريد را به آينده موكول خواهد كرد
ü رفتار مناسب . فروشنده بايد خوشرو وبا ادب باشد تا بدون ناراحتي جواب اعتراضات رابدهد بايد به خريدار احترام گذارد حتي اگر بعد كلي مباحثه دست خالي برگرد بايد طوري رفتار كرد كه دوباره ميل به روبه رو شدن با فروشنده را داشته باشد
ü پر حوصله . خريد در نهايت آرامش صورت ميگيرد و بايد فروشنده انتظارات خريدار را در نظر بگيرد
ü فعاليت. كمتر شغلي به اندازه فروشندگي محتاج فعاليت است
كسي كه داراي شرايط فوق بود بايد آموزش هاي ذيل را ببيند
ï كالا. جزئيات كالا كه ممكن است خريدار سوال كند
ï سياست شركت .مقررات و تصميمات شركت اگاه باشد كه بتواند مطابعت كامل نمايد و از اتلاف وقت جلوگيري كند
ï بازار فروش, موقعيت شركت در بازار فروش,موقعيت رقبا,خريداران احتمالي و طرق دسترسي به آنان .
ï اشتبا هات متعارف. مواردي كه امكان ارتكاب ابهام و اشتباه را بداند كه آزموده ها را امتحان نكند.
ï مذاكرات.طرز تكلم مناسب ,رفتار موفقيت آميز ,طرز ارائه جنس وپاسخگويي به سوالات متداول
نكته مهم اينجاست كه سازمان هاي مجهز فروش از كليه امكانات براي تلقين به خريدار استفاده ميكنندكه در برخي موارد منصفانه بودن انها دچار ترديد است ولي مديران موفق اتفاق نظر دارند كه خريدار را نبايد گول زد كه بعد از خريد پشيمان شوند به همين جهت بايد از صحنه سازي و اغفال پرهيز كرد
عواملي كه در فروش عمده شركتها نقش اساسي دارند عبارت اند از:
1. اعتبار
2. مرجوعي- اگر اجناس معيوب پس گرفته نشود بخاطر يك ضرر كوچك از سود هنگفتي كه از اطمينان و اعتماد به شركت وارد ميشود غافل ميمانند
3. نمايشگاه اجناس- از عوامل زير(خرده فروشان و اصناف ...)دعوت به عمل آورده وضمن پذيرايي اجناس را معرفي كنند يا طرز استفاده از آن را بياموزند.
4. اطلاعات كالا - آموختن جزئيات,نكات وخواص هر جنس
5. فروشنده سيار- كه با مشتريان در تماس بوده و احتياجات آنان را صورت برداري كنند كه در ايران دلالان اين كار را عهده دارند
6. تعليمات - طرق نوين فروش ,حسابداري كنترل شده ,امور حقوقي ,طرز تزيين مغازه در جهت مبارزه با رقبا
7. تبليغات- عمده فروش بايد درتبليغات خود به نفع مشتريان نيز تبليغ كند البته مقداري از هزينه را بايد خرده فروش متحمل شود
8. چاپ اوراق, اتيكت ,پوستر –زيرا خرده فروشان اطلاعات وبودجه اين كار را ندارند
9. حمل و نقل – بطوريكه خرده فروش مجبور به ترك مغازه براي خريد جنس نشود

5:

فعاليت هاي خرده فروشان

¯ تعيين سود.كليه اجناس با درصد مشخصي بفروش نميرسندو بسته به مقدار فروش مقدار فضاي اشغال كرده و موقعيت بازار متغير است
¯ حراج .اين سياست علاوه بر ازدياد فروش از راكد ماندن سرمايه جلوگيري ميكند
¯ تقسيم فضاي مغازه. اجناسي كه به صرف ديدن خريداري ميشود در ويترين گذاشته ميشود
¯ نسيه واقساط . براي فروشگاه بزرگترشرم آور ست كه اقساط ندهند ولي بر خرده فروشان جرئي كه نياز فوري به پول دارند قابل توجيح است .از مزاياي نسيه و اقساط ,تسهيل فروش (به علت تقسيم مخارج)وايجاد حس اعتماد(اعتماد فروشنده اعتماد خريدار را در بر دارد ) و مراجعات مكرركه امكان دارد جنس هاي ديگري انتخاب شود .در اينگونه موارد همكاري مغازه داران با يكديگر و اطلاع تز اسامي اشخاصي كه بد حسابي دارند خريدار ملزام به خوش حسابي ميشود

لازم به ذكر است كه فروش دوگونه است يا مستقيم يا غير مستقيم من جمله پستي تلفني و...حقوق فروشندگان به چند فرمول محاسبه ميشود پورسانت ثابت ,ژورسانت تساعدي,حقوق+پورسانت ثابت, حقوق +پورسانت تصاعدي وتضمين حداقل حقوق
هما نگونه كه ذكر شد تبليغات يكي از عوامل مهم فروش است و آماري كه از طريق فروش بدست مي آيد بزرگترين راهنماي سازمان تبليغات در تنظيم بودجه وتقسيم آن بين وسايل مختلف تبليغاتي است

6:

تبليغات
تبليغات به كليه اعما ل ترغيب كننده افراد براي ايجاد تقاضا در بازار براي محصول اطلاق ميشود كه بوسيله موسسه يا صاحب كالا براي خريداران احتمالي انجام مي گيرد
هدف تبليغات به تفكيك نوع
Û تبليغ آموزشي آموزش بازار براي براي مطلع ساختن از وجود مارك جديد و مزايايش
Û تكرار مرغوبيت يك كالا را يادآوري ميكند
Û متذكر شدن فروش يا اعلان حراج

مزاياي تبليغات
1. ازدياد فروش
2. ازدياد نوع مصرف .در قديم مرسومات امروزي رايج نبود با گذشت زمان بسياري غير معمول ها از ملزومات زند گي گشته اند
3. ازديادمقدار خريد. كالاهاي كوچك را دربسته بندي هاي بزرگتر چندتايي قرار ميدهند
4. ازدياد مدت مصرف . چه بسا كا لاهايي كه زماني استفاده مي شدند وحال باتوجه به اينكه نسل جديد مصرف كنندگان آنها را نمي شناسند وبه فراموشي سپرده ميشوند
5. بافي ماندن نام موسسه يا كالا. اگر تكرارنشود فراموش ميشود
6. مبارزه با عقايد مخالف
7. مبارزه با جانشين . مثلا جانشيني ريش تراش برقي به جاي تيغ

8. فعاليت خاص. براي مثال موسسه هايي كه با مد ژيش ميروند بايد بيشترين تبليغات را انجام دهند چون ا سال آينده ممكن است از مد بيفتد وخريداري نداشته باشد
9. خدمت به خلق. گاهي هدف از تبليغات خدمت به جامعه يا گروه خاصي است براي مثال جمع آور ي اعانه واهداي بورس يا برنامه هاي فرهنگي و..در هرصورت استفاده مادي از حس احترام و اعتماد مردم ايجاد ميشود
سه دوران براي تبليغات ميتوان برشمرد :
$ دوران معرفي - وقتي كه كالايي براي اولين بار به بازار عرضه ميشود يا نمونه كامل شده ي قبلي است در اين حالت تقاضايي وجود ندارد وهمه ي تلاش براي معرفي است
$ دوران رقابت دراين دوران تقاضا وجود دارد ولي مسئله در رجحان براي كالاي مورد نظر است نسبت به رقبا
$ دوران حفاظت وقتي مردمي آن كالا را پذيرفتند بايد سعي شود آنان را هميشه نگه داشت تا فروش به زوال نيانجامد

دو اصل مهم تبليغات

بدترين تبليغات نيز براي مدت كوتاهي در فروش موثرند
بهتربن تبليغات نيز نميتواند يك جنس بد را براي هميشه به فروش برساند

7:

تبليغات معمولا سه جز دارد
1-عنوان
ميتواند مضموني آمرانه ي مودب ,نصيحت,تحريك حس كنجكاوي يا مصور بوده باشد
2-متن
متن بايد به كالا ربط داشته باشد يا به كالا ختم شود,زنده وگويا باشدوشوق مردم را برانگيزد ومتناسب با سليقه خريداران احتمالي باشد
3- ختام بدون نتيجه گيري تمام نشود صريح آمرانه يا شعار باشد و با لحن تبليغاتي همخواني داشته باشد زياد واضح يا گنگ نباشد كه مورد تمسخر قرارگيرد وتكرارش خوشايند باشد

تنظيم آگهي
بهترين موضوع راجع به كالا از نظر مردم انتخاب شود نه آنچه ميتوانيم در مورد كالا بگوييم از يك آگهي خوب آگهي است كه از كش دادن ومختصر گويي مبرا باشد ايده وابتكار بخرج داده از طرح وتصوير هم بهره برد

وسايل تبليغاتي
Åروزنامه مجله نشريات
Å راديو تلويزيون سينما
Å نمايشگاه برنامه هاي خاص
Å باشگاه اماكن عمومي نقطه خريد وسايل نقليه
Å اوراق چاپي پوستر تابلو نقاشي روي ديوارها

هر كدام از وسايل بالا داراي مزايد و معايبي هستند ولي هيچ وقت از هركدام از آنها به تنهايي استفاده نميشود و به يك نوع نميتوان اكتفا كرد تا وسعت تبليغات بيشتر شود اكثرا اين كارها به آر‍‍‍‍ژانسهاي تبليغاتي سپرده ميشوند .آرژانسهاي تبليغاتي برطرح وتنظيم آگهي نظارت دارندو در اثر كسب تجربه وتوسعه كار ميتوانند در امر فروش وحتي توليد مشاور خوبي باشند منافع آرژانس از طريق وسايل تبليغ تامين ميگردد به اين ترتيب كه كليه وسايل تبليغاتي تخفيف هايي به آرژانسها ميدهند و بر موسسات آگهي دهنده تحميل نمي شود

8:

رقابت

درجوامع سرمايه داري عرضه وتقا ضا ي هركالا بصورت واحد نيست بلكه عده زيا دي درهررشته فعاليت دارند بنابراين هرواحد اقتصا دي عرضه وتقاضاي مخصوص به خود را دارد
رقابت را به چهار دسته تفكيك مي كنند
1- رقابت آزا د و رقابت كامل
رقابت آزاد رقابتي است كه تساوي كامل براي همه ي رقبا وجود دارد هيچ يك مزيتي برديگري ندارد كه دراين صورت برداشت مي شود كه الف) فروشندگان وخريداران آنقدر زياد وبي اهميت است كه كوچكترين اثري در وضع بازارندارند ب) قابليت تحرك كامل داشته باشد يعني مواداوليه درتمام نقاط تحت يك شرايط يافت شوند وهر واحد اقتصا دي بتواند آزادانه وارد يا خارج شود همانند مغازه هاي كوچك ايران پ) هيچ نوع محدوديتي درعرضه وتقاضا وقيمت وجود نداشته باشد واگر گزينه ي جيم را اضافه كنيم يعني اطلاع كامل كليه ي خريداران و فروشندگان ازآخرين تحولات بازار لازم بدانيم كه وارد رقابت كامل شده ايم مانند رقابت دربورس هاي بزرگ جهان
2- انحصار
وقتي توليد يا فروش دريك رشته غالبا در اختيار يك واحد اقتصادي باشد رقابت نمي تواند وجود داشته باشد ولي چون رقابت با اجناس جانشين وجود دارد انحصاررا كليه ي علماي اقتصاد نوعي رقابت مي دانند
تذكر : اگر خريداران يك جنس باهم متحد شوند ويا اصولا آن جنس بيش از يك خريدارنداشته باشد انحصارخريد به وجود مي آيد و دو طريقه متمايز ممكن است الف : به حكم قانون كه رقيب رامنع كرده و رابطه ي مستقيم با قانون و سياست داردكه وارد جزئيات نمي شويم وديگري انحصارعملي است واين انحصار دوگونه امكان پذيراست يكي نبودن رقيب وقدرت واحد اوليه در جلوگيري از ورود رقيب به بازار و ديگري اين است كه دراثر رقابت شديد كليه ي واحدها حذف ويكي باقي مانده باشد ويااينكه كليه ي واحدهاي يك رشته باهم متحد وتشكيل يك واحدرا دهند.
3- رقابت نامتعا ل : كه تفاوت جنس درنظرخريدار- اختلاف و فاصله – اختلاف قيمت وغيره باعث مي شود
4 - نتايج رقابت : تهيه ي جنس مرغوب بوجود آمدن ابداعات واختراعات- ازديادمصرف به علت رقابت شديد تبليغاتي - نوسانات قيمت كه اكثرا منجر به پايين آمدن قيمت ميشود- وخروج اجباري واحدهاي كوچكتر از عرصه ي رقابت يا بازار

9:

بررسي بازار و شانس موفقيت در تجارت

عواملي كه براي بررسي ( پيش بيني ) بازار بعمل مي آيد مهمترين آنها به شرح زير مي باشد
× ظرفيت آينده بازار براي يك محصول
× نوع ونحوه ي تغيير سليقه بازار
× محصول رقيب و افزايش مارك ها
× تغيير قيمت ها و هزينه ي توليد
× شرايط عمومي اقتصادي كه بر تمام موارد بالا تاثير دارد
پيش بيني در بررسي بازار شامل اختلاتي از تكنيك هاي كمي وكيفي است كه نتايج آن روي اطمينان كامل بنا نشده بلكه احتمالات و امكاناتي را بوجود مي آورد كه شانس موفقيت در تجارت را افزايش ميدهد
تكنيك هاي بررسي بازار
$ تجزيه آماري اقلام كمي
$ بررسي موارد خاص براي مثال بررسي دقيق مربوط به سليقه ها
$ شمارش عوامل مانند شمارش تعداد افرادي كه از مقابل مغازه عبور كردند يا مقابل ويترين ايستاده اند
$ تحقيق آماري كه مهمترين تكنيك بررسي بازار ميباشد در اين تكنيك تعداد معيني از گروهي بزرگ انتخاب وبه طريق تلفني ,مصاحبه يا پرسشنامهو... عقايد ونظراتشان جمع بندي و بررسي ميشود
$ تحقيق در انگيزه هاي پنهاني ترغيب كننده .
منابع و مآخذ
بازاريابي در بازرگاني پيشرفته ,تاليف ايرج بهرامي
بازاريابي تاليف مشترك ويليام جي وشولتس ترجمه علي محمد اربابي
 اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

تازه هاي هوا فضا
پرسش و پاسخ در زمینه علوم مختلف
یک سوال فیزیکی!
تازه هاي اتومبيل اخبار و تصوير
:::. راییلیان (سازندگان انسانهای زمینی ؟؟) :::.
نانوتکنولوژی

گالری تصاویر!
هاوكينگ : "موجودات فضايي وجود دارند"
فضانوردان چگونه دستان خود را در فضا می‌شویند؟ +تصویر
مأموریت های فضایی
آموزش نجوم
درباره سیاهچاله ها
*