دانشجویان رشته "علوم تربیتی" x

دانشجویان رشته "علوم تربیتی"کدام مردان همسرشان را كتك مي‌زنند؟
فواید بوسیدن همسر
آیا قدرت مطلق، فساد می‌آورد؟
چرا جامعه ما شاد نیست !! روشهاي شاد زيستن...
سخنان کوتاهی از روانشناسان بزرگ
لبخند بزنید تا بهتون بگم چرا ?

منِ عاشق، چه کنم؟؟؟
جملاتی زیبا و آموزنده
تست های روانشناسی
تستهای روانشناسی.سلامت روحی
موفقیت
دفتر مشاوره (ازدواج، دوستیابی، مشکلات روحی روانی، اعتماد بنفس و...)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

دانشجویان رشته "علوم تربیتی"
دانشجویان رشته "علوم تربیتی"
سلام به دوستای گلم
این تاپیک رو برای هم رشته ای های گلم زدم
تا کمی در موردم رشته تحصیلیمون صحبت کنیم

امیدوارم استقبال بشه

05-02-2013


1:

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی - مقطع کارشناسی

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در کشور ما مسئله ای جدید بوده و تا کنون توجه شایانی بدان معطوف نگردیده است. در روند جامعه انقلابی ما، نقش آموزش و پرورش در توضیح و تشریخ ارزشهای جدید حاکم برجامعه اسلامی و آماده کردن کودکان برای ایفای نقش خود بر مبنای روابط اسلامی و انقلابی از اهمیت خاص برخوردار است و این مسئله از دیدگاه اسلامی و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات رواشناسان و کارشناسان علوم تربیتی نمایانگر آن است که امکانات مراکز تربیت کودکان از دوره های پیش دبستانی نباید تنها برای محافظت کودکان و تامین نیازهای اولیه آنان مورد استفاده قرار گیرند. بلکه تدوین برنامه های آموزشی در چنین دورانی بسیار ضرورت دارد و نقش این دوران در تحکیم پایه و اساس تربیتی آموزشهای بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

طول دوره تحصیل


متوسط طول دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 5 سال است (حداقل 4 سال و حداکثر 6 سال میباشد) و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی کلیه دروس در 8 ترم برنامه ریزی شده است و طول هر ترم 17 هفته در هر نیمسال تحصیلی است زمان هر درس از نوع نظری 17 ساعت، عملی 24 ساعت و کارورزی 51 ساعت است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان 142 واحد است، این دروس از لحاط محتوی به عمومی، اصلی، اختیاری و اختصاصی تقسیم میشود، دروس اختصاصی از لحاط نظری و عملی به دو دسته تقسیم میشود (42 واحددروس نظری و 8 واحد دروس عملی ) کارورزی به شرح زیر:
- دروس عمومی 23 واحد
- دروس اصلی: پایه علوم ( اصلی ) 61 واحد
- دروس تخصصی : (دروس کاربردی) 50 واحد
- دروس اختیاری 8 واحد
جمع واحد 142


نقش و توانایی یا کارایی

1- مربی دوره های پیش دبستانی (شیرخوارگاه ، مهدکودک، کودکستان و آمادگی)
2- کارشناس تهیه مواد و وسائل آموزشی و کمک آموزشی برای مراکز پیش دبستانی و دبستانی
3- آموزگار مدارس ابتدائی
4- مدیریت مدارس ابتدائی
5- مربی کاروزی دانشجویان تربیت معلم
6- تدریس در مدارس کودکان استثنائی ( در صورت گذراندن دروس اختصاصی و پایه و اصلی)
7- کارشناس و مربی آموزش و پرورش پیش دبستانی در دانشگاه
8- کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
9- کارشناس آموزش و برنامه ریزی سازمان بهزیستی
10- کارشناس وزارت آموزش و پرورش (دفتر آموزش ضمن خدمت، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و مانند آن)


ضرورت و توانایی

در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما، پدر و مادر مسئولیت و نقش بسیار مهمی در تربیت کودکان خوددار میباشند, شکی نیست که دامان مادر و خانواده میتوانند بهترین مربی و محیط تربیتی برای کودک محسوب شوند، ولی این امر به سبب پیچیدگی های زندگی صنعتی و تقسیم وظایف میتوانند به نحو احسن تحقق یابد. کافی نمودن آگاهیهای والدین و شناخت نیازهای فرزاندنشان، اشتغال مادران کارمند و کارگر خارج از خانه به علت ضعف بنیه مالی و اقتصادی خانواده از اهم مسائل مورد نظرند، از طرف دیگر نیاز کودک به جامعه و توجه به حقوق کودک و نیاز جامعه به کودکان آینده ساز خود حائز اهمیت بسیار است.
مسئله نیاز اجتماعی بدین صورت مطرح میشود کودک نمیتواند تنها به مادر و خانواده خود متعلق باشد بلکه به کل اجتماع که درآن پرورش می یابد تعلق دارد و الزاماً مجموعه به تاثیر پذیری از شرایط و امکانات و سازمان دهی محیط اجتماعی میباشد. بنابراین همزمان با تربیت خانواده، لازم است مراکز آموزش و پرورش پیش دبستانی در زمینه تکامل همه جانبه کودک نقش اساسی و حیانی خود را ایفاء نمایند.
آموزش و پرورش پیش دبستانی در کشور ما مسئله ای جدید بود و تا کنون توجه شایانی بدان معطوف نگردیده است. در روند جامعه انقلابی ما، نقش آموزش و پرورش در توضیح وتشریح ارزشهای حاکم بر جامعه اسلامی و آماده کردن کودکان برای ایفای نقش خود بر مبنای روابط اسلامی و انقلابی از اهمیت برخوردار است و این مسئله از دیدگاه اسلامی و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات روانشناسان و کارشناسان علوم تربیتی نمایانگر آن است که امکانات مراکز تربیت کودکان در دروه های پیش دبستانی نباید تنها برای محافظت کودکان و تامین نیازهای اولیه آنان مورد استفاده قرار گیرند.
بلکه تدوین برنامه های آموزشی در چنین دورانی بسیار ضرورت دارد و نقش این دوران در تحکیم پایه و اساس تربیتی و آموزشهای بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرف دیگر نیازهای فردی کودکان از نقطه نظر حسی و حرکتی، عقلی واجتماع جامعه را به پرورش مربیان متعهد و دلسوز، آگاه و علاقمند نشان میدهد.
پرواضح است که کار چنین مربیانی بدون آراستگیهای معنوی و مسئولیتهای و تعهدات دینی و عقیدتی نمیتواند چندان مثمر ثمر واقع گردد. از طرفی نیاز به تربیت نیروی انسانی در این رشته که در حال حاضر بر عهده سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است مورد تأیید مقامات مسئول میباشد. به این ترتیب که کلیه مهدکودکهای زیر پوشش سازمان بهریستی و وزارت آموزش و پرورش برای حسن اداره امور مهدکودکها خود نیاز مبرمی به فارغ التحصیلان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی دارند.

2:

آموزش و پرورش کودکان استثنایی :

کودکان استثنایی را می توان به شش گروه کلی تقسیم کرد و هر گروه را با شرایط خاصی تعلیم داد و تربیت کرد . این شش گروه عبارتند از :
1- کودکان عقب مانده ذهنی
2- کودکان معلول جسمی
3- کودکان نابینا و نیمه بینا
4- کودکان ناشنوا و نیمه شنوا
5- کودکان مبتلا به اختلالهای عاطفی و اجتماعی
6- کودکان تیز هوش
هدف از آموزش و پرورش کودکان استثنایی فراهم کردن امکانات آموزشی ویژه و فرصتهای مناسب به منظور شکوفایی توانایی های ذهنی و جسمی این کودکان با توجه به ویژگیهای عقلانی آنها است .


مدیریت و برنامه ریزی آموزشی:

هدف از گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، برآوردن نیازهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش بر اساس معارف، ارزشهای تربیت اسلامی و اصول مدیریت صحیح است .
دقت و توجه به نیازهای کشور در زمینه کمبود مدیران و برنامه ریزان آموزشی متعهد و مسلمان در مقاطع مختلف تحصیل در وزارت آموزش و پرورش ، ضرورت و اهمیت این رشته تحصیلی را روشن می کند . مدیر آموزشی باید از تواناییهای مختلف از قدرت برنامه ریزی ، آشنایی به روابط انسانی و اصول مدیریت آموزشی ، برخوردار باشد تا بتواند در مورد مسائل و مشکلات آموزشی ، قدرت تشخیص مسائل و تصمیم گیری در مورد مشکلات را داشته باشد .


تکنولوژی آموزشی:

تکنولوژی آموزشی در لغت از واژه های خاص تکنو به معنی برخورد سیستماتیک با پدیده های علمی ، لوژی به معنای شناخت و آموزش به معنای فعالیت های هدفمندی است که مربیان یا معلمان انجام می دهند تا تغییر رفتار یا توانایی تغییر رفتار در فراگیرنده به وجود بیاید. از همین جا مشخص می شود که تکنولوژی آموزشی به معنای شناخت پدیده ها یا روش های دقیق آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی است .
تکنولوژی آموزشی ، رویکردی سیستمی است که فرآیند یاددهی و یادگیری را کنترل می کند . برای مثال متخصص تکنولوژی آموزشی بررسی می کند که در فرآیند یاددهی و یادگیری چه مسائل یا مشکلاتی وجود دارد تا بتواند مسئوولیت حل این مشکلات را بر عهده بگیرد . چنین فردی نسبت به تمام فرآیند یاددهی و یادگیری ، خواه فرآیند در مرحله درون داد سیستم باشد یا برون داد یا خود فرآیند سیستم باشد ، حساسیت نشان می دهد .
تعلیم و تربیت یک فرآیند است و عوامل سیستماتیک مثل کلاس ، معلم ، کتاب ، فضای آموزشی و امکانات آموزشی در آن وجود دارد و دارای درون دادی به نام شاگرد و برون دادی به نام فارغ التحصیل می باشد .
خیلی ها تصور می کنند که تکنولوژی آموزشی ، تکنولوژی است و این رشته باید در دانشکده فنی استقرار داشته باشد . اما باید گفت که تکنو با تکنیک فرق دارد و تکنولوژی آموزشی همراه و همگام با روانشناسی تربیتی کار آموزش را آسان می سازد . به همین دلیل محل فعالیت دانشجویان و استادان این رشته دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی است و چگونگی فعالیت متخصصان این رشته با توجه به مبانی تئوریک و عملی روانشناسی پرورشی شکل می گیرد و در آن طراحی آموزش و اجرا و ارزشیابی آموزش مطرح می باشد . در واقع کارشناسان این رشته ، طراحان آموزشی یا مهندسان آموزشی هستند . مهندسانی که هم و غم آنها تسهیل سازی یادگیری و آموزش است .

آینده شغلی و بازار کار:

فارغ التحصیلان گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی پس از پایان تحصیلات می توانند مسوولیتهای متفاوتی را در جامعه بر عهده گیرند از جمله :

- معلم مراکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی و مدیریت مراکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی .
- کارشناس گزینش و تشخیص کودکان استثنایی و کارشناس آموزش و پرورش کودکان استثنایی در موسسات گوناگون از قبیل وزارت آموزش و پروش و سازمان بهزیستی کشور .
فارغ التحصیلان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مسوولیتهای متفاوتی را در جامعه می توانند بر عهده گیرند از جمله :
- مدیریت مراکز آموزشی در سطوح مختلف و کارشناس برنامه ریزی در وزارت آموزش و پرورش .
فارغ التحصیلان آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی مسوولیتهای متفاوتی را در جامعه می توانند عهده دار شوند ، از جمله :
- مربی دوره های پیش دبستانی .
- کارشناسی تهیه مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی برای مراکز پیش دبستانی .
- کارشناسی تهیه مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی برای مراکز پیش دبستانی و دبستانی .
- آموزگار مدارس ابتدائی .
- مدیریت مدارس ابتدائی .
- مربی کارورزی دانشجویان تربیت معلم .
- کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .
- کارشناس آموزش و برنامه ریزی سازمان بهزیستی .
- کارشناس وزارت آموزش و پرورش .

فرصتهای شغلی فارغ التحصیلان گرایش تکنولوژی آموزشی:

فلسفه اصلی این رشته استفاده از توانایی فارغ التحصیلان آن در آموزش و پرورش و سپس صدا و سیما است . اما در عمل می بینیم که به دلیل تفکر غلط حاکم بر برخی محیط های آموزشی ، تکنولوژیست های آموزشی به سختی جذب این مراکز می شوند . البته برخی از فارغ التحصیلان این رشته جذب مدارس غیر انتفاعی شده اند و با ارائه طرح های آموزشی برای دوره ها و درس های مختلف، کارآیی مدرسه را بسیار ارتقاء داده و در واقع بسیار موفق بوده اند .
عده ای از فارغ التحصیلان نیز جذب وزارت ارشاد یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می شوند و بالاخره برخی از فارغ التحصیلان با توجه به توانایی هایی که در طی تحصیل کسب کرده اند جذب بازار کار آزاد می شوند و به عکاسی آموزشی با تولید فیلم های آموزشی می پردازند .
دروس اصلي هر چهار گرايش
تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران جامعه شناسي آموزش و پرورش
فلسفه آموزش و پرورش اقتصاد آموزش و پرورش
اصول و مباني آموزش و پرورش مقدمات مديريت آموزشي
آموزش و پرورش تطبيقي مقدمات برنامه ريزي آموزشي درسي
آموزش و پرورش ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه آموزش و پرورش كودكان استثنائي
اخلاق اسلامي مقدمات تكنولوژي آموزشي
روشها و فنون تدريس آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري
روانشناسي عمومي روش هاي آماري در علوم تربيتي
روانشناسي رشد 1و2 سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي
جامعه شناسي عمومي مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتيدروس تخصصي (گرايش تكنولوژي آموزشي)
سمينار در برنامه ريزي درسي و آموزشي اصول برنامه ريزي درس و تحليل محتوا
مباني ارتباط انساني برنامه ريزي درسي ابتدايي
اصول طراحي پيامهاي آموزشي سمينار در تكنولوژي آموزشي
اصول عكاسي برنامه ريزي درسي متوسطه
توليد برنامه هاي تلويزيوني راديو و تلويزيون آموزشي
انتخاب ، بهره برداري و ارزيابي مواد و وسايل آموزشي تئوري ها و روش هاي كاربردي در رسانه هاي جمعي
توليد مواد آموزشي آموزش برنامه اي
آموزش با روش مبتني بر سيستم ها اصول طراحي نظام هاي آموزشي
توليد فيلم هاي آموزشي برنامه ريزي درسي آموزش عالي و بزرگسالان
ارزيابي نظام هاي كوچك آموزشي آشنايي با مراكز و مواد آموزشي
كارورزي ها و اجرا پروژه هاي فردي كارورزي ها و اجرا پروژه هاي گروهي
جامعه شناسي ارتباطي

3:

متاسفانه اين تاپيك هم مثل بقيه جاهاي اينترنت خالي از جواب براي من بود.
من مدرك كارشناسي علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي رو دارم ولي هيچ جا نميتونم كار پيدا كنم بازار كارش خرابه
دوستان توصيه ميكنم اين رشته و حداقل گرايش منو ادامه نديد.

4:


سلام عزیزم من الان رشته علوم تربیتی گرایش اموزش دبستان و پیش دبستانی هستم
و خوشبختانه استخدام اموزش و پرورش خواهم بود

5:

سلام
من فوق دیپلم گرافیک رایانه دارم از دانشگاه علمی کاربردی
میخوام کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش اموزش دبستان و پیش دبستانی بخونم یه چن تا سوال دارم لطفا" اگه کسی میتونه راهنمایی کنه ممنون میشم :
- کدوم دانشگاه ها این رشته رو تو مقطع کارشناسی ارائه میدن ؟ علمی کاربردی داره این رشته رو ؟ از کجا باید شروع کنم ، کنکور داره یا بدون کنکور هم میشه ؟
- آیا باید از اول این رشته رو بخونم یا بعضی از دروسی که تو کاردانیم خوندم رو قبول میکنن تا دوباره کاری نشه ؟
- هدفم از خوندن این رشته تاسیس مهد کودک و مدیریتش هست . با گرفتن مدرکش میشه تاسیس کرد ؟

ممنون از راهنماییتون .

6:

سلام.
اکثریت دانشگاه های روزانه این رشته رو دارند.
فکر نمی کنم دروس قابل توجهی از رشته ی شما با این رشته مطابقت داشته باشه ولی بازهم بستگی به مدیر گروهی داره که درددانشگاه محل تحصیل مورد نظرتون تصمیم میگیره.
ولی دانشگاه علمی وکاربردی فکر می کنم درمقطع ارشد این رشته رو ارائه میده.
توجه داشته باشید که درحال حاضر اکثریت ورودی ها در علمی کاربردی بصورت بدون کنکور صورت میگیره،ولی دقیقا اطلاع ندارم که درمقطع کارشناسی هم این رشته رو ایجاد کرده یاخیر.
برای آشنائی بهترتون با این رشته این لینک روببینید.
برای دیدن شرایط تاسیس مهد کودک هم این لینک رو ببینید بد نیست.
سپاس.

7:

دوست عزیز سپاس از راهنماییتون . فرمودین اکثریت دانشگاه ها این رشته رو دارن ولی من فقط تو دانشگاه های سراسری (دولتی) مثل دانشگاه خوارزمی و علامه دیدم که دارن که خوب باید حتما" از طریق کنکور سراری امتحان بدیم وقبول بشیم و داستان داره .... یا مثلا" من دفترچه راهنمای آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد رو دیدم یه همچین رشته ای نداشت اصلا" !! فقط در رشته علوم انسانی، حقوق و انواع مدیریت و .... داشت .
لطفا" اگه دانشگاهی رو میشناسید که ارائه دهنده این رشته هست و راحت تر میشه وارد شد لطفا" راهنمایی کنید . مثلا" پیام نور شاید داشته باشه ، نمیدونم داره یا نه ولی آموزش از راه دور رو نمیخوام ، برام مهمه که سر کلاس برم و مدرک کارشناسی یا بالاتر رو بگیرم .
بازم متشکرم از راهنمایی شما .

8:

من عرض کردم خدمت شما که اکثرا دانشگاه های روزانه این رشته رو ارائه میدن ودانشگاه هائی مثل آزاد وعلمی کاربردی هم اکثرا در مقطع ارشد این رشته رو دارند.
من پیگیری می کنم وحتما بهتون اطلاع میدم.

9:

آقا ممنونم ،
میخواستم بدونم تونستین واسه من تحقیق بکنید ؟

ممنون از زحمت شما . اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

تازه هاي هوا فضا
پرسش و پاسخ در زمینه علوم مختلف
یک سوال فیزیکی!
تازه هاي اتومبيل اخبار و تصوير
:::. راییلیان (سازندگان انسانهای زمینی ؟؟) :::.
نانوتکنولوژی

موجودات فضايي
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟؟؟؟!!!!!!!!
سالگرد سفر انسان به ماه توسط ایالات متحده امریکا
سیطره ی گیتی تا کجا گسترده شده است؟
لوگوی پپسی روی ماه
گالری تصاویر!
*